Töltse le a jelentkezési lapot!

Államháztartási mérlegképes könyvelő

emelt szintű szakképesítés, ráépülés

A szakképesítés-ráépülés OKJ száma: 55 344 02
A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A003

A képzés időtartama: 320 óra
A képzés ütemezése: heti 1-2 alkalom délután és / vagy szombat.

Tervezett indulás: Megfelelő számú jelentkező esetén.

Mivel foglalkozik egy Államháztartási mérlegképes könyvelő?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.

Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tatoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.

Ellátja a számlarendszerhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az államháztartás szervezetének alkalmazottjaként.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni,
 • a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni,
 • a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat módosításokat, átadásokat,
 • szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat,
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat,
 • ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat,
 • elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat,
 • ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat,
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat,
 • elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat,
 • végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
 • ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat,
 • az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendszert, a belső ellenőrzési rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni,
 • a külső ellenőrök tevékenységét segíteni, ahhoz szükséges kapcsolódó dokumentumokat előállítani,
 • ellátni az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat,
 • az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét elemezni és értékelni.

Pályatükör:

 • Számviteli ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Főkönyvi könyvelő
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Bérszámfejtő
 • Pénztáros
 • Számlaellenőr
 • Adóügyintéző
 • Hatósági ügyintéző
 • Számviteli egység vezetője (felsőfokú végzettség megléte esetében)
 • Könyvelő (felsőfokú végzettség megléte esetében)
 • Kontroller, belső ellenőr (felsőfokú végzettség megléte esetében)
 • Szervezetirányítási vezető (felsőfokú végzettség megléte esetében)

A tanfolyam államilag elismert, emelt szintű szakképzettséget tanúsító bizonyítványt ad.

Sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítőt is igényelhet, amely megkönnyíti a külföldi munkavállalást.

Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási-és bérügyintéző
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása
10775-12 Adózási feladatok ellátása
10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása
10777-12 Államháztartási számviteli feladatok ellátása
10778-12 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása
10779-12 Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása

Elméleti és gyakorlati oktatás aránya:

Elmélet: 60 %

Gyakorlat: 40 %

Árak

180.000 Ft

A tanfolyam díja.

100.000 Ft

Várható szakmai vizsgadíj.

Jelentkezés

Töltse le iskolánk  jelentkezési lapját és scannelve, vagy postai úton juttassa vissza személyi igazolványa, lakcímkártyája, TB kártyája, adókártyája és iskolai végzettségét igazoló bizonyítványa másolatával. E-mail címünk: info@pok.suli.hu, postacímünk: 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

TOP