Töltse le a jelentkezési lapot!

Építő- és anyagmozgató gép kezelője

alsó középfokú szakképesítés

A szakképesítés OKJ száma: 32 582 02

A képzés időtartama: 60 óra
A képzés ütemezése: heti 1-2 alkalom délután és / vagy szombat.

Tervezett indulás: Megfelelő számú jelentkező esetén.

Mivel foglalkozik egy építő- és anyagmozgató gép kezelője?

A munkagépek kezelői munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz –és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látják el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a munkavégzés helyének kijelölésére és biztosítására,
 • a munkaterület felmérésére,
 • a feladatellátáshoz szükséges dokumentumok áttekintésére és a munkagép-napló vezetésére,
 • műszakkezdés előtt elvégezni a biztonsági és üzemi ellenőrzéseket,
 • a gép stabilizálására és telepítésére,
 • a gépet üzemeltetni és a munkavégzést végrehajtani,
 • a szükséges helyváltoztatásokat a munkaterületen elvégezni,
 • betartani a munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat,
 • betartani és alkalmazni rakodástechnológiai szabályokat, illetve előírásokat,
 • használni az egyéni és csoportos védőeszközöket,
 • felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket,
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén intézkedni.

Pályatükör:

 • Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
 • Építésianyag-előkészítő gép kezelője
 • Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
 • Targoncavezető

A tanfolyam államilag elismert, alsó középfokú szakképesítést tanúsító bizonyítványt ad.

Sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítőt is igényelhet, amely megkönnyíti a külföldi munkavállalást.

Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti és gyakorlati oktatás aránya:

Elmélet: 40 %

Gyakorlat: 60 %

Emelőgépkezelő (kivéve targonca)

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A006

Az emelőgépkezelő az emelőgép-kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-. tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • felmérni a munkaterületet,
 • megtervezni a mozgatandó teher útvonalát és a teher elhelyezési területét,
 • áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni az emelőgép naplóba,
 • műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani,
 • a gépet üzemeltetni, emelőgéppel munkavégzést végrehajtani,
 • munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni,
 • kötöző eszközöket, függesztékeket, teherfelvevő eszközöket kiválasztani, használni, ellenőrizni,
 • kötözővel, irányítóval kapcsolatot tartani,
 • műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint,
 • betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat,
 • betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat, illetve előírásokat,
 • használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket,
 • felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket,
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni.

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10443-12 Gépkezelők általános ismeretei

10445-12 Emelőgépkezelők speciális feladatai

Építésianyag-előkészítő gép kezelője:

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A019

Az emelőgépkezelő az emelőgép-kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-. tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani,
 • áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a gépnaplóba,
 • műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani,
 • rendszerezni, osztályozni az építési anyagokat,
 • biztonsági előírásoknak megfelelően telepíteni, stabilizálni a gépet,
 • a gépet üzemeltetni, emelőgéppel munkavégzést végrehajtani,
 • munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni,
 • műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint,
 • betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat,
 • használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket,
 • felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket,
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni.

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10443-12 Gépkezelők általános ismeretei

10447-12 Építési-anyagelőkészítő gépkezelők speciális feladatai

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő:

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A018

Az emelőgépkezelő az emelőgép-kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-. tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani,
 • felmérni a munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges területet,
 • áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a munkagép-naplóba,
 • műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani,
 • elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését,
 • földmunka- vagy rakodó-, vagy szállítógépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani,
 • munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni,
 • biztonságosan végrehajtani a kitermelési, rakodási, szállítási és lehelyezési műveleteket,
 • műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint,
 • betartani a földmunka sajátos munkavédelmi előírásait,
 • betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat,
 • használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket,
 • felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket,
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni.

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10443-12 Gépkezelők általános ismeretei

10448-12 Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális feladatai

Targoncavezető:

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A020

A targoncavezető munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-. tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani,
 • megtervezni a mozgatandó teher útvonalát és a teher elhelyezési területét,
 • áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni az emelőgép naplóba,
 • műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani,
 • targoncát üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani,
 • munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni,
 • rögzítő eszközöket kiválasztani, használni, ellenőrizni,
 • irányítóval kapcsolatot tartani,
 • műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint,
 • betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat,
 • betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat iletve előírásokat,
 • használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket,
 • felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket,
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni.

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10443-12 Gépkezelők általános ismeretei

10449-12 Targoncavezetők speciális feladatai

Árak

62.000 Ft

A tanfolyam díja.

40.000 Ft

Várható vizsgadíj.

Jelentkezés

Töltse le iskolánk  jelentkezési lapját és scannelve, vagy postai úton juttassa vissza személyi igazolványa, lakcímkártyája, TB kártyája, adókártyája és iskolai végzettségét igazoló bizonyítványa másolatával. E-mail címünk: info@pok.suli.hu, postacímünk: 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

TOP