Töltse le a jelentkezési lapot!

Gyermek és ifjúsági felügyelő

alsó középfokú részszakképesítés

A részszakképesítés OKJ száma: 31 761 01
A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A007

A képzés időtartama: 350 óra
A képzés ütemezése: heti 1-2 alkalom délután és / vagy szombat.
Tervezett indulás: Megfelelő számú jelentkező esetén.

Mivel foglalkozik egy gyermek- és ifjúsági felügyelő?

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.

Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.

Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai etikai szabályok betartására,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására,
 • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
 • adekvát kommunikációra,
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére,
 • a gyermekek motiválására,
 • segítőkész kapcsolatteremtésre,
 • konfliktusmegoldásra,
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
 • gyermekjátékok és sportszerek használatára,
 • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára,
 • különböző rendezvények, akciók lebonyolítására.

Pályatükör:

 • Kisgyermeknevelő
 • Gondozó
 • Gyermekfelügyelő

A tanfolyam államilag elismert, alsó középfokú szakképesítést tanúsító bizonyítványt ad.

Sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítőt is igényelhet, amely megkönnyíti a külföldi munkavállalást.

Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok

10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok

10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

Elméleti és gyakorlati oktatás aránya:

Elmélet: 60 %

Gyakorlat: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

Árak

175.000 Ft

A tanfolyam díja.

50.500 Ft

Várható szakmai vizsgadíj.

Jelentkezés

Töltse le iskolánk  jelentkezési lapját és scannelve, vagy postai úton juttassa vissza személyi igazolványa, lakcímkártyája, TB kártyája, adókártyája és iskolai végzettségét igazoló bizonyítványa másolatával. E-mail címünk: info@pok.suli.hu, postacímünk: 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

TOP