Töltse le a jelentkezési lapot!

Sportedző (fitness, labdarúgás, ökölvívás szakon)

emelt szintű szakképesítés

A szakképesítés OKJ száma: : 54 813 02
A képzési program nyilvántartásba vételi száma:
fitness szakon: E-000272/2014/A026
labdarúgás
szakon: E-000272/2014/A027
ökölvívás
szakon: E-000272/2014/A028

A képzés időtartama: 800 óra
A képzés ütemezése: heti 1-2 alkalom délután és / vagy szombat.

Választható sportágak: FITNESS, LABDARÚGÁS, ÖKÖLVÍVÁS.

MIVEL FOGLALKOZIK EGY SPORTEDZŐ?

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú
távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és
játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait.

Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket.

Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.).

Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

A szakképesítés rendelkező képes:

 • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, oktatni
 • a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani
 • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág¬specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani
 • a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni
 • a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni
 • különböző ciklusú edzésterveket készíteni
 • a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni
 • az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában
 • sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni
 • a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest
 • szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani
 • más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni

Pályatükör:

 • Edző (a végzettségében szereplő sportágban)
 • Tréner tanácsadó
 • Sportegyesületi tanácsadó
 • Sportegyesületi szaktanácsadó
 • Sportreferens
 • Sportszakosztály-vezető

A tanfolyam államilag elismert, emelt szintű szakképesítést tanúsító bizonyítványt ad.

Sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítőt is igényelhet, amely megkönnyíti a külföldi munkavállalást.

Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?

Iskolai előképzettség: érettségi
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

11498-12              Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12              Foglalkoztatás II.
10322-12              Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
10323-12              Egészségügy és elsősegélynyújtás
10324-12              Edzéselmélet és gimnasztika
10325-12              Szervezés és vállalkozás alapjai
10326-12              Sportági alapok
10327-12              Sportedzői szakismeretek

Elméleti és gyakorlati oktatás aránya:

Elmélet: 40 %

Gyakorlat: 60 %

Árak

300.000 Ft

A tanfolyam díja.
Igazolt sportolói/versenyzői múlt esetén 50.000 Ft kedvezmény.

50.000 Ft

Várható vizsgadíj.

Jelentkezés

Töltse le iskolánk  jelentkezési lapját és scannelve, vagy postai úton juttassa vissza személyi igazolványa, lakcímkártyája, TB kártyája, adókártyája és iskolai végzettségét igazoló bizonyítványa másolatával. E-mail címünk: info@pok.suli.hu, postacímünk: 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

TOP