Töltse le a jelentkezési lapot!

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

emelt szintű szakképesítés-ráépülés

A szakképesítés-ráépülés OKJ száma: 55 344 07
A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A017

A képzés időtartama: 320 óra
A képzés ütemezése: heti 1-2 alkalom délután és / vagy szombat.

Mivel foglalkozik egy vállalkozási mérlegképes könyvelő?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni
 • a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni,
 • a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani
 • megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
 • alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét
 • a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni
 • összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat
 • kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét
 • ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat,
 • munkája során használni a számítógépes programcsomagokat
 • közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában
 • vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását
 • elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást
 • részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban

Pályatükör:

 • Számviteli ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Főkönyvi könyvelő
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Bérszámfejtő
 • Pénztáros
 • Számlaellenőr
 • Adatrögzítő
 • Analítikus könyvelő
 • Bérelszámoló
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Számviteli egység vezetője (felsőfokú végzettség megléte esetében)
 • Könyvelő (felsőfokú végzettség megléte esetében)
 • Kontroller, belső ellenőr (felsőfokú végzettség megléte esetében)
 • Szervezetirányítási vezető (felsőfokú végzettség megléte esetében)

A tanfolyam államilag elismert, emelt szintű szakképzettséget tanúsító bizonyítványt ad.

Sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítőt is igényelhet, amely megkönnyíti a külföldi munkavállalást.

Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?

Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség:

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző - vagy
54 344 02 Vállalkozási-és bérügyintéző - vagy
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

A korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámításával kapcsolatban érdeklődjön elérhetőségeinken.

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása
10775-16 Adózási feladatok ellátása
10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban
11886-16 Számviteli szervezési feladatok a gyakorlatban
10789-12 Elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása

Elméleti és gyakorlati oktatás aránya:

Elmélet: 60 %

Gyakorlat: 40 %

Árak

180.000 Ft

A tanfolyam díja.

100.000 Ft

Várható szakmai vizsgadíj.

Jelentkezés

Töltse le iskolánk  jelentkezési lapját és scannelve, vagy postai úton juttassa vissza személyi igazolványa, lakcímkártyája, TB kártyája, adókártyája és iskolai végzettségét igazoló bizonyítványa másolatával. E-mail címünk: info@pok.suli.hu, postacímünk: 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

TOP