TUDÁS - TAPASZTALAT - JÖVŐ

Fenntartónk

Társaságunk, a Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit KFT (fenntartott köznevelési – közoktatási intézményünk: Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola, székhely: 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.) főként oktatási - képzési tevékenységgel, annak koordinációjával, szervezésével foglalkozik, valamint, ahogy neve is utal rá, a humán szféra egy másik szegmense tartozik tevékenységi körébe: a pszichológia és ezzel párhuzamosan a mentálhigiénia.

Társaságunk, a Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit KFT – akkor még közhasznú társaságként – 2002-ben alakult. A társaság és az intézmény életre hívásakor a fő cél a társadalmi reintegrációs folyamatok segítése, a családi vagy intézményes szocializáció hiányosságai miatt hátránnyal küzdő serdülő vagy fiatal felnőtt tanulók megsegítése, visszavezetése az intézményes oktatás-nevelés világába.
Már a kezdetektől igen jelentős hangsúlyt fektettünk, és fektetünk jelenleg is erre a társadalmi szempontból is égetően fontos területre, hisszük, hogy a szociológiai szempontból peremhelyzetbe került csoportok, rétegek társadalmi felemelkedésének kizárólagos lehetősége, záloga a tanulási folyamat, a gazdasági szempontból is használható tudás megszerzése, hiszen ezen keresztül vezet az út a foglalkoztatás fele, a munka világába.

Az oktatási intézmény azóta hatalmas fejlődésen ment keresztül, országos jelentőségű a reintegrációs oktatásban, majd a 2006-2007-es tanévben Dunaújvárosban is megnyitotta kapuit a tanulni vágyók előtt, így egyre több felnőtt tanuló vett és vesz részt, valamint szerez sikeres bizonyítványt az érettségire felkészítő középiskolai, valamint a szakmai képzésekben.
Az intézmény OKJ-s vizsgára felkészítő képzései egyre népszerűbbé váltak, képzéseink körét pedig folyamatosan az érdeklődők igényeihez igazítottuk. Az elmúlt években számos osztályunk végzett többek között szociális, pedagógiai, logisztikai, pénzügyi-gazdasági, gépkezelői valamint eladói képzéseinkben.

Folyamatos, lendületes bővülés, fejlődés jellemzi az intézményt, a megvalósított oktatási-képzési tevékenységek vonatkozásában is, így mára fenntartott oktatási intézményünk működését négy fő alappillérre helyezzük, amelyek a POK Dunaújvárosi Magángimnázium, a felnőttoktatás, a felnőttképzés, továbbá a nyelvi képzések, a nyelvoktatás, valamint a nyelvvizsgáztatás, mely részterületek szervesen beépültek az Oktatási Központ életébe, ugyanakkor ki is egészítik egymást.

Dunaújvárosi székhelyünkön a magángimnáziumi oktatást – a településen elsőként – a 2011/2012-es tanévben indítottunk el, ahol a továbbtanulni vágyó fiatalok számára nyújtunk magas színvonalú és széleskörű képzést, színes szabadidős és tanórán kívüli lehetőségekkel.
A magángimnázium életre hívásának időszakában a „Tudás, tapasztalat, jövő” szlogennel kívántuk röviden megfogalmazni a hitvallásunkat, összefoglalni a legfontosabb célokat. Hiszen mára már közhely, de aki iskolát működtet, a jövőt építi, a jövőnek dolgozik – az eredményesség mutatói csak jóval később igazolják vissza a bejárt út, az elvégzett munka helyességét, helytállóságát.

A DExam és ECL Vizsgaközpontokkal való kapcsolatfelvétel és tárgyalások időszakában az vezérelte elképzelésünket, miszerint a gimnáziumi tanulóink „itthon, vagyis hazai környezetben”, a felkészülés helyszínén tehessenek vizsgát, ahol talán kevésbé frusztrálja őket az idegen környezet nyomasztó ereje. Ez ma is fontos tényező, hiszen egy-egy igen magas felvételi pontszámot igénylő egyetem, felsőoktatási intézmény államilag támogatott szakára való bejutás elképzelhetetlen sikeres nyelvvizsga(-ák) hiányában. Emellett igen jelentős létszámú hallgatóságot találhatunk a nyelviskola padsoraiban, akik egy esetleges külföldi munkavállalás, vagy egy jobb belföldi állás reményében tanulnak.

Társaságunk számára jelenleg a magángimnáziumi tanulók támogatása, a számukra legideálisabb oktatási környezet megteremtése az egyik legfőbb törekvés. Hiszen az intézmény fenntartójaként és vezetőjeként számunkra, talán némi „szülői részrehajlással”, mégis a legkedvesebb és szívünkhöz a legközelebb álló szervezeti egység a magángimnázium, amely a központ zászlóshajója kíván lenni, vagyis szakmai tevékenységével, működési színvonalával példát kíván mutatni, egyfajta utat kitaposni a többi terület számára is. Gimnáziumi oktatást, a közoktatási intézményünk ezen területén folyó feladatellátást kifejezetten azon családok gyermekeinek ajánljuk, akik mindenképpen a felsőoktatást, a továbbtanulást célozzák meg, tehát a jövő értelmiségének.
A felnőttoktatás, -képzés területén pedig az andragógia speciális eszközeivel kell elérnünk azt, hogy az idősebb generáció is sikeresen, rugalmasan vegye a tanulási folyamat akadályait.

TOP