Sikeres volt a tanszergyűjtés ?
2019.08.23.

Nagyon szépen köszönjük a segítséget mindenkinek, aki hozzájárult a meghirdetett tanszergyűjtés eredményességéhez!

Az összegyűjtött táskákat, tolltartókat, írószereket, tornazsákokat csütörtökön elvittük a Re-Formáló egyesület dunaújvárosi gyűjtőpontjára - az iskolaszereket az Útkeresés Segítő Szolgálat rendezvényén kapják meg a hátrányos helyzetű, rászoruló dunaújvárosi és környékbeli családok.
Fontos, hogy minden gyermek ugyanazzal az eséllyel indulhasson az új tanévnek! 

Gazdára találtak az általunk gyűjtött tanszerek is: a nyár folyamán több szervezet is gyűjtött a hátrányos helyzetű, rászoruló diákok részére iskolaszereket, táskákat. A tanszereket az Útkeresés Segítő Szolgálat nyárzáró játékfesztiválján adták át a tanulók számára, amelyről a dunaujvaros.com oldalán számoltak be: link.

Iskolakezdési támogatás – leendő 7. osztályos dunaújvárosi tanulók részére
2019.08.14.

Kedves Szülők!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019/2020. tanévtől kezdődően rendkívüli iskolakezdési támogatást  nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő részére, akinek saját háztartásában nevelt gyermeke(i) a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban vesz(nek) részt.

A mellékelt dokumentumok tartalmazzák az igénylés feltételeiről szóló tájékoztatást, a kitöltendő kérelem formanyomtatványát.

Ezúton szeretnénk jelezni a kedves Szülőknek, hogy a kérelmet nyomtatott formában, valamint a benyújtandó iskolalátogatási igazolást a tankönyvosztás alkalmával megkapják az iskolában!

Iskolakezdési támogatás – leendő 9. osztályos dunaújvárosi tanulók részére
2019.08.09.

Kedves Szülők!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évben is iskolakezdési támogatást nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező dunaújvárosi polgárnak, akinek gyermeke a 2019/2020. tanévben először kezdi meg az általános iskola vagy a középiskola első osztályát.

A mellékelt dokumentumok tartalmazzák az önkormányzat szülőknek szóló tájékoztatását az igénylés feltételeiről, a kitöltendő kérelem formanyomtatványát, valamint a benyújtandó mellékletek, igazolások listáját is.

Évértékelés, összegzés
2019.08.07.

Sűrű volt a 2018/2019. tanév a magángimnázium diákjai számára: sok esemény, iskolai rendezvény volt, a tanulók pedig több kiemelkedő eredménnyel járultak hozzá az iskola jó hírnevének kialakításához, megőrzéséhez.

Évértékelés, összegzés a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu hasábjain: Sikeres, eredményekkel teli évet zárt a magángimnázium

POK angol nyelvi napközis gyermektábor
2019.07.29.

A Pannon Oktatási Központ Magángimnáziumában a hagyományainkhoz híven a 10-14 éves korosztály számára 2019.07.08.-2019.07.19-ig egy-egy hetes nagyon jó hangulatú és változatos programokat kínáló angol nyelvi napközis gyermektábort szerveztünk.

Az első héten délelőttönként Tóth Ágnes tanárnő vezetésével 4 interaktív angol órán vettek részt a táborozók, melynek keretén belül a szókincsfejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektettek a nyelvtani szabályok elmélyítésére is. A zenés és játékos feladatokon keresztül megismerkedhettek az angol anyanyelvi országok kulturális szokásaival is. Két kedves kis előadással is készültek a táborzárásra. A délelőtti angol nyelvi órákat követően pl.: szerdán sportos, versenyfeladatokkal mozgathatták meg magukat a gyerekek Kovács Erdősi Vera testnevelő tanárnő vezetésével, amely napon még a Katasztrófavédelem is tartott egy bemutatót a táborozóknak.

A második heti turnusban délelőttönként Lakk Norbert tanár úr vezetésével folytatódtak az angol interaktív órák. A táborzárásra a szülőknek három vidám énekkel készültek a táborozók. A foglalkozásokon elkészített projektmunkákat pedig a szülők a táborzáráskor tekinthették meg egy kiállítás keretén belül az iskola aulájában. Hétfőn délután Kiss Tibor tanár úr vezette be a táborozókat a kémia tantárgy rejtelmeibe, amely délutánnak a gyerekek aktív résztvevői is lehettek. Szerdán pedig ismét a Katasztrófavédelem munkatársait köszönthettük iskolánkban.

Mindkét hét egyik délutánján pedig Fehérné Hamucska Andrea tanárnővel és Fődiné Nyeste Erika Mónika táborvezetővel kézműves kreatív foglalkozáson vettek részt a gyerekek.

A kézügyességüket fejlesztő foglalkozásokon elkészült alkotásokat, batikolt pólóikat emlékként hazavihették.

Jövőre is sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Tanszergyűjtés
2019.07.24.

Kedves Diákok, Szülők, Kollégák!

Arra gondoltunk, hogy a Ti segítségetekkel csatlakoznánk egy olyan kezdeményezéshez, mely a hátrányos helyzetű, rászoruló diákok, gyermekek tanévkezdésének támogatását tűzte ki céljául. A Re-Formáló Egyesület tanszergyűjtést hirdetett, amihez a szervezet dunaújvárosi önkéntesei is csatlakoztak, így városunkban is gyűjtik a megunt, már nem használt, de még jó állapotú iskolaszereket (iskolatáskákat, tornazsákot, tolltartót, írószereket, stb.), amiket a gyűjtés végén helyi, nehéz körülmények között élő gyermekekhez juttatnak majd el.
Az iskola aulájába kihelyeztünk egy dobozt, ahova behozhattok olyan, már nem használt tanszereket, amik más, kevésbé szerencsés helyzetben lévő diákoknak még nagy örömet okozhatnak. A tanszereket augusztus 16-ig gyűjtjük az iskolában, utána pedig eljuttatjuk a szervezet dunaújvárosi önkénteseihez, akik helyi gyermekek között osztják majd szét azokat. Előre is köszönjük a segítséget!
A helyi kezdeményezésről az alábbi linken olvashattok részletesebben: 
Iskolaszereket gyűjtenek a rászoruló kisdiákok megsegítésére

Érettségi bizonyítványt kaptak diákjaink ??
2019.07.02.

A Pannon Dunaújvárosi Magángimnázium végzős tanulói sikeres vizsgáikat követően, június 27-én és 28-án átvették érettségi bizonyítványaikat, így ezzel számukra is véget ért a 2018/2019. tanév, mi több, véget értek a POK-os gimnazista évek.
Az érettségi vizsgák során diákjaink közül sokan kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, így a vizsgabizottság elnöke a bizonyítványok mellé számos oklevelet is átadott tanulóinknak.
Dicséretben részesült:
Lédeczi Levente angol nyelv és történelem, Balla Ákos informatika, angol nyelv és történelem, Filó Botond angol nyelv tantárgyból, Kismoni Adrienn angol nyelv szóbeli feleletéért, Körösztös Benedek angol nyelvből, valamint magyar nyelv és irodalom szóbeli feleletéért, Orosz Annamária angol nyelvből, Deák Tímea angol nyelvből és történelem szóbeli feleletéért, Harsányi Noémi angol nyelv feleletéért, Battyányi Dorka, Biró Megán Vanda, Ecsődi Sára és Jelencsik Tamás angol nyelvből, Ladányi Laura, Kapusi Viktória és Makádi Nikolett történelem szóbeli feleletéért, Szamenovics Alexandra angol nyelv szóbeli feleletéért, Bostyai Panna angol nyelvből, Kovács Nóra matematikából, Török Noémi és Kakas Noémi általános dicséretet kapott.
Kecskés Éva német szóbeli feleletéért, Puskás Judit és Szilágyi Károly informatikából, Vaszari Virág informatika és törtélem szóbeli feleletéért, Szalai Bálint német szóbeli feleletéért, Rabi Károly földrajz szóbeli feleletéért, Sándor Kinga magyar szóbeli feleletéért és gazdasági ismeretek tárgyból, Bankó Zsófia német szóbeli feleletéért és földrajz, valamint történelem tárgyból, Gyöngyösi Zsófia gazdasági ismeretek és matematika tárgyakból, Orosz Csenge angol nyelv tárgyból, Gerendás Lili Hanna emberismeret és etika, valamint magyar tantárgyak szóbeli feleletéért, Gasparovszky Tibor emberismeret és etika tárgyból, valamint magyar és történelem tárgyak szóbeli feleletéért, Bódás Fanni és Mogyoródi Luca német szóbeli feleletükért, Marschall Andrea testnevelés szóbeli feleletéért, Braun Patrik informatika szóbeli feleletéért.
Tanulóinknak gratulálunk sikeres vizsgáikhoz, és ezúton kívánunk Nekik egy nagy-nagy kalappal a felvételikhez, hogy ott folytathassák tanulmányaikat, és úgy alakuljon az életük, ahogyan azt megálmodták! ???

Tanévzáró - 2018/2019. tanév
2019.06.21.

Bár az érettségiző diákokra még vár egy nagy feladat a szóbeli vizsgák képében, többi diákunk számára már véget ért a 2018/2019. tanév, és megkezdődött a nyári szünet. Számukra a tanítási év utolsó hivatalos történése a tanévzáró volt, ahol Baráth Gyula igazgatóhelyettes foglalta össze az elmúlt egy év fontosabb eseményeit, eredményeit, egyúttal pedig vázolta a következő időszak feladatait is. A diákok nevében Nagy Damján, 10. osztályos tanuló saját gondolataival búcsúzott a hátrahagyott tanévtől. A rendezvényen jutalmat vehettek át azon Pannonos diákok, akik tanulmányi vagy közösségi munkájukkal példát mutatnak társaiknak. ?

Díjazásban részesült:
- Bernáth Judit, Délczeg Norbert, Pintér Anett,
- tanulmányi eredményéért Vincze-Hajnal Blanka és Boldizsár Angelika, közösségi munkájáért Rabi Virág és Borbás Panna,
- kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért: Kovács Cintia és Kolbert Zoltán Márió, példás szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért: Bodor Eleni Fanni és Petrányi Bálint, példás szorgalmáért és kiemelkedő tanulmányi eredményéért: Németh István Patrik, Pintér Dzsenifer, Radics Nóra, Somogyi Ármin és Sztanó Csenge, kiemelkedő művészeti tevékenységéért: Godányi Lívia, Lukács Melinda, Szokolai Szixtin és Molnár Dóra.
- tanulmányi és közösségi éves munkájukért: Szopka Gréta Tímea és Koppányi Tímea,
- kitűnő tanulmányi eredményéért Felső Fruzsina, jó tanulmányi eredményéért Szijjártó Petra, jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkáért Nagy Damján,
- kitűnő tanulmányi eredményükért és szorgalmukért Jelencsik Tamás, Orsó Abigél és Zorics Regina, közösségi munkájukért Kirilla Krisztián, Szentimrey Dóra és Rehány Kitti,
- tanulmányi eredményéért Battyányi Dorka, Biró Megán Vanda, Ecsődi Sára, Marics Dominika és Ozsváth Virág.

Diákjainknak ezúton is gratulálunk az elismerésekhez, valamint a sok szép bizonyítványhoz, egyúttal pedig nagyon kellemes nyári szünetet, és jó feltöltődést kívánunk! ☀️

Spanyolország 8 napban ??
2019.06.20.

Az idei tanévben tanulóink számára több idegennyelvi tanulmányi kirándulást is szerveztünk, ahol az iskolában elsajátított nyelvtudást autentikus környezetben is gyakorolhatták a diákok. Először Radics Nóra és Németh Patrik beszámolóját olvashatjuk a spanyol kirándulásról:

"Május 22-én megérkeztünk Spanyolországba, Tossa de Mar mellé, egy eléggé nagy kempingbe, ahol 4 fős faházakban lettünk elszállásolva. Maga a kemping minden igényünket kielégítette. Volt bolt, sportolási lehetőség, tengerpart, medence és még étterem is.

Ellátogattunk Tossa de Mar-ba, valamint a közeli Lloret de Mar-ba is. Az előbbi egy csendes kisváros, míg az utóbbi egy nyüzsgő turistaparadicsom. Mindkettőnek megvolt a maga varázsa, de személy szerint nekünk Tossa de Mar jobban tetszett.

Kintlétünk során elutaztunk a körülbelül 90 km-re lévő Barcelonába is. Itt megnéztük a Sagrada Familiát, a Gaudi által tervezett házakat, ellátogattunk a Montjuïc tetejére, valamint végigjártuk a Rambla-t. Ez utóbbin volt közel 3 óra szabadidőnk, mialatt belekóstolhattunk a város nyüzsgésébe, valamint végigjárhattuk a környéket is. A Montjuïc-on az első megállónk egy skanzen volt, ahol megismerkedhettünk Spanyolország különböző régióinak a sajátosságaival, szokásaival.

Az 5. napon a csoport egy része elment Marineland-be, ahol lenyűgöző fóka-, illetve delfin show-t láthattunk. A parkban lévő csúszdák kiváló minőségűek, változatosak és élvezetesek voltak.

Ezeken kívül még megnéztük a Montserratot és a Güell Parkot is. Mind a kettő lélegzetelállító volt. Míg a Montserrat a monumentalitása miatt, addig a Güell Park a szépsége és a szokatlan megjelenése miatt.

A 7. napon ismét szétvált a csapat. Délelőtt voltak, akik elmentek Port Aventurába, néhányan pedig részt vettek egy Flamenco-esten. Port Aventura egy hatalmas vidámpark, ahol szinte minden megtalálható, különböző régiókra osztva. A Flamenco-est pedig rendkívül lélegzetelállító volt: a tánc, amit bemutattak, már-már emberfeletti volt.

Az utolsó két város, ahova ellátogattunk, nem volt más, mint Girona és Figueras. Gironában meglátogattuk a város néhány nevezetességét, például a Cathedral of Gironát, Figueras-ban pedig megnéztük a Dalí múzeumot.

Kintlétünk alatt háromszor vehettünk részt nyelvoktatásban, amiket anyanyelvi tanárok tartottak. Ezek az órák segítettek abban, hogy egy kicsit biztosabban használjuk a nyelvet mindennapi szituációkban is.

Összességében egy rendkívül élménygazdag és színvonalas kiránduláson vehettünk részt. A szervezésre, a szállásra és az ellátásra nem lehetett panaszkodni. Az időjárás néha egy kissé esős volt, de általánosságban meleg és napos volt az idő."

POK FIESTA, ahogy a 11/A megálmodta
2019.06.18.

Az idei diákigazgató-választást Kirilla Krisztián és a 11.A osztály nyerte, ezzel pedig azt a lehetőséget is, hogy az utolsó tanítási hét POK-napi buliját megszervezze.

A szervezők úgy gondolták, legyen ez a délelőtt olyan, mintha már meg is kezdődött volna a nyaralás: finom italok, mediterrán ételkülönlegességek, indiai ebéd és valami hűsítő szórakozás, ami jólesik a hirtelen jött kánikulában.

Az iskola udvarán, vidám napernyők alatt palacsintázó- és tapas-bár várta a diákokat, a gyümölcsös koktélok pedig gondoskodtak a jó hangulatról. ?

"Osztályok közötti vetélkedőre invitáltuk a vállalkozó kedvű játékosokat, de minthogy óriási volt a hőség, úgy terveztük, hogy egy rövid vízibomba-csatával indítjuk el a bulit.
Ez megpecsételte a folytatást is: ettől kezdve minden program a kancsóval / vödörrel / slaggal(!) való locsolkodással kezdődött és zárult.?
A tréfás vetélkedő győztese a „vegyes” csapat lett (tagjai: Várkonyi Kornélia, Pintér Jennifer, Talpai Viktor, Nagy Damján), akik egy 5000 Ft-os ajándékutalványt nyertek a "Márti büfébe", illetve övék lehetett egy mókás külsejű Pinyata is, teli finomságokkal.
A délelőtt az isteni finomra sikeredett curry elfogyasztásával zárult.

Reméljük, hogy akik velünk töltötték ezt a pár órát, jól szórakoztak, mi nagyon sokat szervezkedtünk, hogy megvalósulhassanak az ötleteink. Köszönjük a bizalmat!" - számolt be a POK-nap eseményeiről Rabi Andrea, a szervező társaság osztályfőnöke.

Vakáció
2019.06.14.

"Minden nap megszűnik valami, Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új, Amiért érdemes élni és küzdeni."
(Herakleitosz)

A mai napon véget ért a 2018/2019-es tanítási év, diákjaink számára befejeződött az oktatás, és megkezdődik a nyári szünet. 
Tanulóinknak szép nyarat és jó pihenést kívánunk!

Beszámoló a kisfilmes sikerekről ??
2019.06.11.

Iskolánk korábbi Aranytoll-díjas diákja, Vincze-Hajnal Blanka büszkén osztotta meg élményeit a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu hasábjain a kisfilmpályázat, és az FMD során elért kiemelkedő eredményeik kapcsán. És itt természetesen nincs megállás: pozitívan tekint a jövőbe, a következő tanévben újabb filmeket készítenek majd a fiatalok, a cél pedig mi lehetne más: felülmúlni az idei sikereket! Kívánjuk, hogy sikerüljön nekik!

A cikk a hivatkozásra kattintva olvasható: cikk.

Ádámok és Évák
2019.06.07.

Ma délután 17 órától a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza újra megrendezi az Ádámok és Évák ünnepét. Idén nem egy komplett művet dolgoznak fel a diákok, hanem a stílusokkal játszanak: egy fiú és egy lány vásárlását láthatják a nézők különböző korok és stílusok szemüvegén keresztül.
A megméretésen természetesen a Pannon színjátszói is részt vesznek, szurkoljunk hát nekik!

Jószoli Gála - Pannonos résztvevőkkel
2019.06.06.

Iskolánkban a tanórai oktatás mellett arra is igyekszünk nagy figyelmet fordítani, hogy diákjaink elfogadó, szociálisan érzékeny fiatal felnőttekké váljanak, ennek szellemében tanulóink rendszeresen vesznek részt közösségi szolgálatuk során a szociális intézmények életében. A korábbi évekhez hasonlóan, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány idén is nagyszabású gálával zárta az "Önkéntesség hete" elnevezésű rendezvénysorozatát, ahol az otthon fiataljai mondanak köszönetet az őket egész évben segítő önkénteseknek és közösségi szolgálatot teljesítőknek.
A gálán iskolánk is képviseltette magát: Kajdacsy Lili és Kirilla Krisztián színjátszóként színesítette a gála műsorát, Szentimrey Dóra az otthon lakóival közös énekes-zenés produkciókban működött közre, míg több diákunk nézőként vett részt a rendezvényen. A gála műsora idén is mindenkit megérintett.

Diákigazgató választás 2019
2019.05.17.

A POK-os hagyományokat követve természetesen az idei tanév tavaszán is megmérettek egymással azok a fiatalok, akik a gimnázium diákigazgatói posztjára pályáztak. A diákok vicces és látványos kampányvideókat forgattak, plakátokon jelenítették meg terveiket, és várták diáktársaik támogató szavazatát. A voksolásra csütörtökön került sor, a szavazatok összeszámlálását követően pedig Kirilla Krisztián, a 11.A jelöltje lehetett a legboldogabb, hiszen ő kapta a legtöbb voksot, így ő készülhet a POK-nap programjainak megvalósítására! A választáson második lett Ocztos Rebeka (9. A), harmadik Nagy Damján (10.C), míg a negyedik helyen Várkonyi Kornélia (9.B) végzett.
A győztes diákigazgató a tanév utolsó hetében valósíthatja meg terveit: ő állíthatja össze a POK-nap programját. Kirilla Krisztián elárulta, többek között kisállat-szépségversenyt, dráma/színjátszó vetélkedőt, különféle versenyeket terveznek, a programok közben elhasznált energiák pótlására pedig biztosan lesz néhány finom falat is. A POK-nap éjszakába nyúló filmvetítéssel ér véget - legalábbis az előzetes tervek szerint.
A diákigazgató választáson résztvevő minden tanulónak gratulálunk, a POK-nap végleges programját pedig kíváncsian várjuk!

Aki pedig még nem látta, a kattintás után honlapunkon végignézheti az idei kampányfilmeket:

Zenés programajánló ??
2019.05.15.

Iskolánk korábbi tanulója, Mikus Edvard pénteken délután az MMK Dunaújváros -ban ad zenekaros koncertet, ahova szeretettel várnak minden érdeklődőt! Pannonos látogatóknak a zenekarban is lehetnek ismerős arcok ?
Kedvcsinálóként Edvard legújabb klipes dalát itt hallgathatjátok meg: link.

"A matematika sem okozhatott gondot az érettségizőknek"
2019.05.08.

Ahogyan az ország számtalan középiskolájában, a Pannon Oktatási Központban is már javában zajlanak az érettségi vizsgák. A Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu a keddi, matematika vizsga kapcsán kérdezte az érintett szaktanárt és diákjainkat.

A cikk a hivatkozásra kattintva olvasható: cikk.

"Itt van! Vén diák, a ballagók melléklete!"
2019.05.05.

Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu idén is megjelentette "Vén diák" megnevezésű középiskolai ballagó mellékletét, melyben természetesen a POK magángimnáziumának két végzős osztálya is szerepel.
A kiadványban a tizenkettedikes diákok elolvashatják Cserna Gábor polgármester úr útravaló szavait, aki arra biztatja a ballagókat, hogy "bátran lépjenek a felnőttek világába, hiszen a jövő az Önöké! Valahogy úgy, ahogyan „Márti dalában” az Anna & the Barbies énekli:
„Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni
Majd az unokáknak, mikor körbe állnak
Mikor körbe állnak, az ágyadon ugrálnak
Hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni!”

Elballagtak végzőseink
2019.05.05.

Az idei tanévben is eljött ez a keserédes pillanat, amikor utolsó éves gimnazista tanulóink - a végső megméretést jelentő érettségi vizsgák megkezdése előtt - búcsút vettek az alma matertől, tanáraiktól, osztálytársaiktól: elballagtak végzőseink.
A ballagások hagyományait követve pénteken délután a Pannonban is becsöngettek a tizenkettedikesek utolsó osztályfőnöki órájára, majd diákjaink az iskola feldíszített folyosóin keresztül vonultak az aulába, ahol már családtagjaik, barátaik várták őket. A tizenegyedikes diákok irodalmi műsorral, az iskola igazgatója, Borgulya Zoltán pedig útravalóul szánt gondolatokkal búcsúztatta az idei végzősöket, akik maguk is megható, olykor vicces emlékeket felidéző beszédükkel mondtak köszönetet és búcsút a középiskolás éveknek. A rendezvény keretében az intézmény igazgatója az iskolai hagyományoknak megfelelően idén is átadta a "Pro Talentis" díjat, amit ezúttal Kakas Noémi vehetett át.
Tanulmányi eredményeik, és közösségi szerepvállalásuk okán is többen vehettek át elismeréseket - ezen tanulók tételes listája is érkezik hamarosan.
A ballagás végén a talársapkák ezúttal is a levegőbe repültek, és az időjárás kegyének köszönhetően a lila lufik már a napsütéses égbolt felé szállhattak az ünnepség záróakkordjaként.
(A délután időjárása is alkalmazkodott az alkalom édes-fájdalmas hangulatához, az aranyat érő májusi esőt követően ragyogó napsütéssel zárult a délután.)
Végezetül egy Republic-idézettel búcsúzunk végzőseinktől:
„Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a Nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.”

Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu fotósa természetesen a Pannonos ballagáson is jelen volt, és sok kedves pillanatot megörökített ??‍?: fotógaléria.

Bolondballagás
2019.05.02.

Néhány nappal az érettségi vizsgák kezdete előtt, a néhol szomorú, néhol érzelmes, de mindenképpen a búcsúzás érzését felerősítő ballagás előtt, végzős diákjaink bolondoztak még egy utolsót az iskola falai között, vidám jelmezeikben vonultak végig a jól ismert folyosókon, tantermekben, zenéltek, énekeltek, önfeledten jól érezték magukat - fényképeinkkel próbálunk legalább egy kicsit visszaadni a bolondballagás hangulatából:

A tánc világnapja
2019.04.30.

Április 29-e - 1982 óta - a tánc világnapja, ennek apropóján a Pannonban is látványos táncbemutatót tartottunk. Intézményünkben két művészeti iskola mutatkozott be: a Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, illetve az adonyi Szent István Általános Iskola és AMI.
A közönség különböző koreográfiákon keresztül ismerhette meg a kortárs-modern tánc technikáit, lépéseit, mozdulatsorait. A műsoron az adonyi tanulók felkészítőtanára, Füsi Gyöngyi kalauzolta végig a hallgatóságot, a nézősereget. A Pannonos tanulók közül Kovács Johanna és Kovács Boldizsár, 10/A és 10/B osztályos testvérpár mutatta meg tehetségét.
A Nemzetközi táncnap céljai közé tartozik a tánc népszerűsítése az általános felfogásban, és hogy arra ösztönözzék a kormányokat, hogy minél nagyobb teret szenteljenek a táncnak az oktatási rendszerben az alapfokú oktatástól egészen az egyetemig.

"Hahner Péter előadása a történelem mélységeiről"
2019.04.29.

A felvilágosodás jelentősége és a hatalmasok gyermekkora: ez a két nagy gondolatkör uralta dr. Hahner Péter professzor magával ragadó előadását a Pannon Oktatási Központban - melyről természetesen aDunaújvárosi Hírlap - duol.hu is beszámolt.

Dr. habil. Hahner Péter Phd előadása
2019.04.18.

Dr. habil. Hahner Péter Phd, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense újabb előadást tart a Pannonban diákjaink, és minden történelmet kedvelő érdeklődő részére. A beszélgetés témája ezúttal a felvilágosodás, valamint az előadó "Hatalmasok gyermekkora" című műve kapcsán bepillantást nyerhetünk olyan történelmi személyiségek ifjúságába, mint Churchill, Roosevelt, Sztálin vagy Hitler.
Az előadást 2019. április 25-én (csütörtökön), 13 órától az iskola aulájában tartjuk.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Izgalmas filmforgatás az iskolai médiaszakkörön
2019.04.12.

Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu Séta - Sajtó és tanulás programjának keretében Vincze-Hajnal Blanka, iskolánk kilencedik évfolyamos diákja legújabb írásában saját, filmforgatással kapcsolatos élményeit osztja meg az olvasókkal.
A pályázatra készült kisfilm - egy másik, szintén a diákjaink által készített alkotással együtt - az idei Fejér Megyei Diáknapokon is megméreti magát: tanulóink alkotásai: a Felhő és a Jerikó című kisfilmek ?.

Beszámoló a DUOL-on: link.

Újra megméretnek diákjaink
2019.04.12.

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan a Pannonos diákok idén is versenybe szállnak a minősítésekért és a pontokért a Fejér Megyei Diáknapok -on: nyolc kategóriában összesen harminchat produkció / beadott mű esetében várják majd a zsűri értékelését. Lesznek fellépőink a könnyűzenei, a versmondó, a színjátszó és a sótájm kategóriák színpadain, de diákjaink versei, képzőművészeti alkotásai, fényképei, kisfilmjei és egy honismeret dolgozat is a zsűri elé kerül.
A tehetséges diákok ezúttal Székesfehérváron találkoznak egymással, mától vasárnapig.
Egy nagy kalappal, srácok, csak ahogyan a korábbi években! ??

„Ragyogj kékben Dunaújváros!”
2019.04.09.

Április 5-én rendezte meg a Jószolgálati Otthon a „Ragyogj kékben Dunaújváros!” című programját.

Iskolánk rajzszakkörös diákjai egy molinó elkészítésével fejezték ki autista embertársai iránti elfogadásukat, és a velük való együttműködésüket.

A rajzszakkör Mikuli Hanna 9.a osztályos tanuló ötletét valósította meg.

Köszönjük a gyerekek munkáját és a rendezvényen való aktív részvételt is!

Tehetségnap
2019.04.07.

Április 8-án, hétfőn délután érdemes lesz kilátogatni a Városháza térre, mert bemutatkoznak a dunaújvárosi és városkörnyéki ifjú tehetségek, köztük a POK diákjai is!
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye, a Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács és a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közösen szervezik meg a rendezvényt, ahol délután 15 és 17 óra között a Pannonos tanulók zenés-énekes és táncos produkcióval is színpadra állnak.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

„Ne menj soha biztosra…”
2019.04.05.

Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu Séta - Sajtó és tanulás programjának keretében a tavaszi félévben is folyamatosan jelennek meg diákjaink írásai a hírlap hasábjain. Ezúttal Kolbert Zoltán Márió 10/A osztályos tanuló jegyezte le Őze Áronnak, a Bartók Kamaraszínház igazgatójának gondolatait, a színházi hivatással kapcsolatban, amely a következő hivatkozáson olvasható: link.

Már harmadszor barangoltak
2019.04.05.

Idén már harmadik alkalommal szerveztük meg iskolánk "Barangoljuk be a világot virtuálisan!" elnevezésű földrajz-informatika versenyét általános iskolás diákok számára. Összesen 20 gárda mérette meg magát: Nagyvenyimről, a Dózsa, a Petőfi és a Vasvári iskolából, valamint Siófokról érkeztek a jelentkezések. Az online fordulók alapján a legeredményesebb 5 csapatot hívtuk be a döntőre, ami a POK aulában került megrendezésre. A gyerekek a virtuális barangolás után, a döntőben az ételek kóstolgatásával is bejárták a világot: a "Gasztrotúra" néven meghirdetett döntőben látványos, és érdekes feladatokat kellett a csapatoknak megoldani. Megkóstolhatták Japán, Olaszország, Amerika, Magyarország és az egzotikus, trópusi tájak legjellegzetesebb ételeit.
A jó hangulatú délután végén a verseny első helyezettje a siófoki Széchenyi István Általános Iskola "Kiliti" csapata lett, a második és harmadik helyezett pedig a Dózsa iskolából került ki. A helyezettek könyvutalványt és értékes ajándékot kaptak.
Gratulálunk a díjazottaknak, Jakab Beáta és Cser Ádám pedagógusoknak pedig köszönjük a szervezőmunkát és a verseny megvalósítását!

Balla Bence balladái
2019.04.03.

Iskolánk ifjú tehetsége, Balla Bence szombaton este önálló koncertet adott az MMK Dunaújváros-ban, ahol egy szál gitárral adta elő kedvenc balladáit. Az eseményről a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu is beszámolt: link.

Döntő előtt a POK földrajz-informatika versenye ??
2019.03.24.

Idén már harmadik alkalommal szervezte meg iskolánk a "Barangoljuk be a világot virtuálisan!" elnevezésű földrajz-informatika tematikájú online versenyét. A Jakab Beáta és Cser Ádám pedagógusok által megálmodott és megvalósított verseny idén is igen népszerű volt a diákok körében, hiszen 20 csapat jelentkezett, Fejér és Somogy megyéből.
A verseny levelezős fordulói lezajlottak, már csak a döntő van hátra: az öt legjobb eredményt elérő csapat március 29-én, pénteken az iskola aulájában méri majd össze tudását, a már szintén hagyományos "Gasztrotúra" keretében.
A táblázatban az öt legjobb csapat eredményei láthatóak, akik már megkapták "behívójukat" a pénteki döntőre.

Német vetélkedő
2019.03.22.

"Tierische" Landeskunde címmel hagyományteremtő német országismereti versenyt rendeztünk a POK aulában március 19 -én kedden. A verseny elsődleges célja az volt, hogy a tanulók jobban megismerjék a német nyelvű országokat, ezen belül Németországra, a német szövetségi tartományokra és azok fővárosaira fókuszáltunk. Persze ez így nem lett volna elegendő ahhoz, hogy felkeltsük tanulóink érdeklődését a téma iránt, ezért a vetélkedőt összekapcsoltuk az állatvilággal, az egyes tartományokban működő állatkertekkel és azok tevékenységével. Újításként a versenyzőknek interaktív feladatokat kellet megoldaniuk Skype -on a stuttgarti Wilhelma zoologisch-botanische Garten és a hannoveri Erlebnis Zoo képviselőinek segítségével. Stuttgártból Miriam Wuest fajvédő, Hannoverből Molnár Viktor főállatorvos jelentkezett be. Utóbbiról csak a verseny végén derült ki, hogy magyar származású.

A versenyen 5 csoportban 21 tanuló vett részt és nagyon szoros volt a mezőny. A versenyt a "Tiger" csapat nyerte, tagjai: Csilléri Zsombor, Dulcz Bende Levente (9B), Kovács Máté (9B), Szabó Máté Tamás (9B) és Yousif Muhammed (9A). Második helyen végzett az „Eisbar” csapata. Tagjai: Bieganszki Vivien (11B), Ditrich Karina (9A, Koppányi Tímea (9A) és Szopka Gréta Tímea (9A). Derekasan kűzdött a „Giraffe” csapata is, ezért jól megérdemelték a harmadik helyet. A csapat tagjai: Molnár Kamilla (9A), Szabó Fanni (9A), Ocztos Rebeka (9A) és Mikuli Hanna (9A).

A hagyományteremtő céllal megrendezett, állatvilággal kapcsolatos német nyelvi vetélkedőről a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu Séta - Sajtó és tanulás programjának keretében Dulcz Bende Levente 9/B osztályos tanulónk írt beszámolót, ami a következő hivatkozáson olvasható: link.

Történelem bemutató óra
2019.03.19.

Iskolánkban ezúttal Hubicsák Péter tanár úr tartott interaktív bemutató órát történelem tantárgyból, melynek témája a szellemi forradalom, a felvilágosodás volt. Az eseményre a városi és a környékbeli iskolák diákjai közül is többen érkeztek.

Petőfi emlékezete
2019.03.17.

Az 1848. március 15-i események évfordulóján természetesen iskolánkban is megemlékeztünk a szabadságharc eseményeiről. A Pannon kilencedikes diákjai - Pomázi Petra tanárnő felkészítésével - ezúttal Petőfi Sándort, mint embert állították az emlékezés középpontjába, elsősorban levélrészletek bemutatásával.
A diákok műsorát követően Borgulya Zoltán, iskolánk igazgatója osztotta meg a nemzeti ünneppel kapcsolatos gondolatait.

A generációs különbségek
2019.03.13.

A mai napon az Ilyenek vagyunk pályázat keretén belül egy rendhagyó drámaórát tartottunk Sándor Melinda tanárnő vezetésével, a 9. a osztályosok és a Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület munkatársa Dobler Istvánné és tanítványai részvételével.

A foglalkozáson megismerkedhettek a résztvevők a generációk közötti különbségekkel, annak pozitív velejáróival is. Arra is kerestük a választ, hogy a generációk között miért húzódnak szakadékok, és azokat hogyan lehetne közös összefogással áthidalni. A változásra, az új befogadására való hajlandóság, a generációk által képviselt tudás, tapasztalat, értékek átadásával, egymás elfogadásával ezek a szakadékok jelentősen csökkenthetővé válnának.

"Ha nem vigyázol beszippant a zenéje"
2019.03.11.

Balla Bence, a POK végzős tanulója az iskolai rendezvényeken már számtalan alkalommal megmutatta zenei tehetségét, hogy énekhangjával és hangszeres játékával igazán el tudja varázsolni a közönséget.
Március 30-án (szombaton), 18 órától önálló koncertet ad az MMK Dunaújváros-ban, már nem első alkalommal.
Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várnak - Bence ezúttal legkedvesebb magyar dalaiból állítja össze a műsort.

Az eseményről a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu oldalán is olvashatnak: link.

Történelem bemutatóóra
2019.03.08.

Iskolánk interaktív történelem bemutatóórát tart, amelyre nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Részvételi szándékukat kérjük, a létszám megjelölésével az info@pok.suli.hu e-mail címre küldjék meg részünkre!

Farsangi vetélkedő
2019.03.07.

Iskolánk nappali gimnáziumi osztályai farsangi vetélkedőn mérték össze ügyességüket. A már hagyományos iskolai programon a diákok játékos feladatokban vettek részt, volt farsangi kvíz, fánkevő verseny, cukortorony építés, de az agyukat is meg kellett tornáztatni többek között a "csacsi-pacsi" elnevezésű nyelvi játékkal. Az osztályok plusz pontokat is gyűjthettek, ha diákjaik beöltöztek - az idei tematika alapján szuperhős vagy klasszikus mesehős jelmezt ölthettek magukra. A jó hangulatú délután végén a 9.A osztály örülhetett leginkább, ők nyerték meg a vetélkedőt a 11.B és a 10.C osztályok csapatai előtt.
A díjazott osztályok "osztálykirándulás-utalványt" nyertek.

Jól sikerült az első alapítványi bál a Pannonban ??
2019.03.04.

Az iskola tevékenységét segítő Egyenlő Esélyért Alapítvány első jótékonysági báljának sikeréről tanúskodnak a korábban már megjelent írások.
A bál szervezői azt is nagyon fontosnak tartották megmutatni, hogy iskolánkban sok tehetséges fiatal tanul: a "Just Dance Group" szakkörként működő tánccsoport tartott bemutatót Bors Petra tanárnő vezetésével, zenei tehetségét pedig Szentimrey Dóra, Kapusi Viktória és Balla Bence mutatta meg, de fellépett iskolánk már elballagott diákja, Mikus Edvard is. A bál résztvevői diákjaink rajzaira és festményeire is licitálhattak az esemény folyamán.
Az este hangulatáról a dunaföldvári Levendula Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, a Four Fathers énekegyüttes, a Digitál és a Gipsy Kings Experience zenekarok gondoskodtak.

A bálról több beszámoló is született:

Az oktatás sem áll messze Pachmann Pétertől
2019.03.02.

"A Pannon Oktatási Központ Gimnázium sok mindenben úttörő szerepet vállal az oktatásban. Elég csak a magángimnáziumi működésére, a városunknak még egyedinek számító, idén szeptemberben induló hatosztályos gimnáziumi osztályra vagy épp a kommunikáció gyakorlati, gyakorlatias képzésére utalni. Ez utóbbihoz pedig egy ismert és elismert tévés szakembert hívtak Pachmann Péter személyében, aki a TV2 Mokka című műsorának vezetője."

A cikk folytatása a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu oldalán olvasható: link.

Tárlatvezetés a POK aulájában
2019.02.25.

Gombos István Ferenczy Noémi-díjas ötvös-iparművész tartott tárlatvezetést az iskola diákjainak a POK aulájában, és hát ki tudna hitelesebben mesélni a kiállított műtárgyakról, mint maga az alkotó?
A kiállítás még néhány napig látogatható a Pannonban, majd onnan Paksra költöznek a műtárgyak egy újabb tárlat keretében - a POK pedig várja az újabb művészeket, akik fantáziát látnak az intézmény aulájában, mint kiállítótérben.

Az eseményről a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu is beszámolt, mely az alábbiakban olvasható: beszámoló.

Apáca Show az Operettben
2019.02.23.

A tanév második budapesti színház-látogatása során a Pannonos diákok és kísérőik az Apáca Show című musicalt nézték meg a Budapesti Operettszínházban. A délután vidáman, jó hangulatban lelt, és egy újabb remek, igazán szórakoztató előadást láthattak a résztvevők: a '90-es évek ikonikus filmvígjátékából készült musicalsiker korábban a Westenden és a Broadway-n már nézők millióit hódította meg.

„A jelen tehetséges gyermekei a jövő sikeres emberei”
Alapítványi Bál
2019.02.18.

Az iskolánk tevékenységét támogató szervezet, az Egyenlő Esélyért Alapítvány jótékonysági rendezvényt, alapítványi bált szervez 2019. március 1-jén, pénteken, a Pannon Dunaújvárosi Magángimnázium aulájában.
A rendezvényre várunk minden kedves érdeklődőt, szülőt, támogatót. 
Az alapítványi bálra belépőjegy az iskola gazdasági irodájában, 18.000 Ft-os áron vásárolható, ugyanitt támogatói jegy is vásárolható 5.000 Ft-ért.
Kérjük, részvételi szándékát 2019. február 22-ig jelezze a 25/513-505-ös telefonszámon, vagy a gazdasag@pok.hu címen!
Érdeklődni a fenti elérhetőségeken, illetve a Pannon Oktatási Központ Gimnázium gazdasági irodájában lehet.
A bál teljes bevételét az Alapítvány működésére fordítjuk.

Gombos István kiállításának megnyitója
2019.02.09.

Pénteken délután a Pannon Oktatási Központ aulájában került sor Gombos István többszörösen elismert ötvös-iparművész, városunk humán ügyekért felelős alpolgármesterének kiállítás-megnyitójára. Az esemény sok érdeklődőt vonzott, akik Borgulya Zoltán igazgató bevezetése és Cserna Gábor polgármester úr méltató beszéde mellett a POK-os diákok zenés műsorát is meghallgathatták.

Gombos István művészetének, eddigi pályafutásának bemutatása is elolvasható a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu hasábjain (galéria is van a cikkben) "Gombos István megszelidítette a hideg, rideg anyagot, a fémet" címmel.

Numizmatikai kiállítás, előadás
2019.02.05.

2019.02.05-én iskolánkba érkezett egy numizmatikai (éremtani) kiállítás, melynek különlegessége, hogy olyan érméket tartalmaz, melyet Augustus Caesar és az utána hivatalosan megválasztott római császárok verettek. A gyűjtemény mintegy 300 db érmét ölel fel. Vannak köztük olyanok, melyeket ie. 370-ben készítettek, s a legkorábbi római korból származó érmét is ie.250-ben bocsájtották ki. A 9. évfolyamos diákok mindemellett tematikus előadást hallhattak a pénz születéséről.

Szalagavató 2019 - egy újabb mérföldkő
2019.02.04.

Az idei már az ötödik szalagavató volt a POK Dunaújvárosi Magángimnáziumának - egyelőre - rövid, de annál tartalmasabb történetében, és idén először már két osztálynyi diák kapta meg az összetartozást jelentő, ugyanakkor már a közeli búcsúra figyelmeztető szalagját.

Az ünnepi esemény nyitányaként a két tizenkettedikes osztály mutatta be keringőjét, majd ezután következtek a vidám osztálytáncok.

A fiatalabbak verssel, prózával és dallal búcsúztak a végzősöktől, majd ők maguk adták át meglepetésüket meghatott osztályfőnökeiknek - a gimnáziumi évek alatt szinte családdá kovácsolódtak az osztályközösségek.
Borgulya Zoltán, az iskola igazgatója ünnepi beszédében bagolyfiókákhoz hasonlította a végzős diákokat, akik az intézmény fészkében növekedve, nevelkedve, nemsokára szárnyat bontanak, és engedélyt kapnak a kirepülésre.

Az ünnepség záróakkordjaként az osztályfőnökök feltűzték a szalagot diákjaik mellkasára, akik a következő hetekben büszkén viselhetik majd lila kitűzőjüket.

Az eseményen készült képeket a galériában, a videókat pedig az iskola youtube-csatornáján tekinthetik meg az érdeklődők.

Iskolánk szalagavató ünnepségéről a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu is beszámolt.
A cikket, valamint a hírlap galériáját az alábbiakban tekinthetik meg: beszámoló, galéria.
A Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu oldalára felkerült egy újabb beszámoló a múlt pénteki szalagavató ünnepségről Két végzős osztályát ünnepelte a magángimnázium címmel.

Gombos István Ferenczy Noémi-díjas ötvös-iparművész kisplasztikai kiállítás
2019.01.30.

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt Gombos István Ferenczy Noémi-díjas ötvös-iparművész kisplasztikai kiállításának megnyitójára, melyre a POK Gimnázium aulájában, 2019.02.08-án (pénteken) délután 2 órakor kerül sor.
A kiállítás három héten keresztül lesz látható intézményünkben.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

"Vallom és hirdetem, hogy nincs értékesebb, hatalmasabb és szebb, mint az élet."
2019.01.29.

Az elmúlt hétvégén volt Ady Endre halálának századik évfordulója - ebből az alkalomból iskolánk több pontján is felbukkantak versei, olvasásra ösztönözve a diákokat.

Halálának századik évfordulója alkalmából a 24.hu száz Ady-verset tett közzé, művészek és más ismert emberek előadásában.

Ady a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője. A magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. A műveltségről, irodalomról írt cikkei a fejlődést és a haladást sürgetik. Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére kiterjednek. Hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai. A szerelemről vagy a szülőföldjéről írt versei éppoly lényeges kifejezései az emberi létnek, mint a szabadság, az egyenlőség, a hit vagy a mulandóság kérdéseiről írott költeményei.

Borgulya Zoltán gondolatai a felvételiről
2019.01.23.

Múlt héten szombaton írták meg felvételi vizsgájukat az általános iskolások, akik közül sokan a Pannont választották a felvételi helyszínéül. A tapasztalatokról, a 2019/2020-as tanévre vonatkozó tervekről a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu hasábjain olvashatjuk Borgulya Zoltán igazgató gondolatait.

A terrorizmus és a társadalom tudományok - Dr. Kasznár Attila előadása
2019.01.22.

2019. január 22-én a Pannon Oktatási Központ Magángimnáziumban 12. évfolyamos végzős és 11-es pályaválasztó osztályainknak dr. Kasznár Attila a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi Intézet adjunktusa tartott előadást Terrorizmus és Biztonságpolitika témakörében. Az előadás fő célja olyan háttér információk, összefüggések átadása, bemutatása volt, mely a jelenlegi Európai helyzet kialakulását alapvetően befolyásolta. Az előadás végén a diákok a Miskolci Egyetemi Várossal ismerkedhettek, majd kötetlen beszélgetés során tehették fel kérdéseiket az előadónak.

Vukovár ostroma - Farkas Lajos előadása
2019.01.16.

Iskolánkban Farkas Lajos múzeumigazgató tartott előadást, melynek témája Vukovár ostroma volt.

A horvátországi háború előtt a barokk város virágzó, sokszínű település volt, melyet zömében horvátok, szerbek, de más népek, köztük magyarok is jelentős számban laktak.
A vukovári csata a kelet-horvátországi Vukovár 87 napos ostroma, melyet a szemben álló felek 1991. augusztus 26. - 1991. november 18. között vívtak. A dél-szlavóniai város 87 nap után elesett. A Jugoszláv Néphadsereg és szerb félkatonai alakulatok három hónapig ostromolták, a II. világháború utáni idők legvéresebb harca zajlott a városért.
Ez volt abban az időben Európa legpusztítóbb és leghosszabb csatája, és a  II. világháború óta Vukovár volt az első nagyobb európai város, amelyet teljesen leromboltak. Amikor a város 1991. november 18-án elesett, a szerb erők több száz katonát és civilt mészároltak le, és legalább 31 000 polgári lakost deportáltak a városból és környékéről. Vukovárt etnikai tisztogatás keretén belül szerbbé tették, és a függetlenségét kikiáltó Krajinai Szerb Köztársaság része lett. Számos szerb katonai és politikai vezetőt – köztük Miloševićet – később elítélték háborús bűnök miatt, melyeket a csata alatt vagy az után követtek el; többen közülük börtönbe is kerültek.

Az egykor ötvenezres Vukováron ma kevesebb, mint harmincezren élnek.

Karácsonyi Gála a Bartókban
2018.12.24.

A szép Pannonos hagyományokat követve iskolánk diákjai a 2018-as évet is karácsonyi gálával búcsúztatták, melynek idén is a Bartók Kamaraszínház adott otthont.
Tanulóink műsorában zongorajáték, német és spanyol nyelvű dalok, vers, árnyjáték, akusztikus zenei előadás is szerepelt, emellett színjátszóink kétszer is színpadra léptek: a Grincs című történetet és egy saját ötleten alapuló, "Időutazás Názáretbe" című humoros jelenetet láthatták a nézők.
A gálaműsor fináléjában a zenekar és az énekkar vette birtokba a színpadot, és iskolánk pedagógusai is készültek egy meglepetésdallal. A gála zárásaként az énekkar - szintén a korábbi hagyományokat folytatva - kiegészült a végzős osztállyal, és így adták elő a remek hangulatú este utolsó dalát.
A gálán készült képeket az alábbi galériában, a videókat pedig iskolánk youtube-csatornáján nézhetik meg az érdeklődők!

A karácsonyi gálaműsorról a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu hasábjain is olvashatnak beszámolót az érdeklődők.

Olvasósarkot avattunk az iskola aulájában
2018.12.11.

Lényi Diána tanárnő ötletét és kezdeményezését megvalósítva, olvasósarkot avattunk az iskola aulájában. Cél, hogy az olvasást a fiatalok mindennapjainak részévé tegyük, hogy a POK-os diákok megtalálják a korosztályuknak és ízlésüknek megfelelő olvasmányokat - ebben segítenek többek között a pedagógusok ajánlásai is. ??

Az eseményről a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu is beszámolt.

Mokkában jártunk - élménybeszámoló
2018.12.05.

A múlt heti, Mokkában tett látogatásról Vincze-Hajnal Blanka, a médiaszakkör aktív résztvevője írt élménybeszámolót, ezáltal a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu olvasói is betekintést nyerhetnek a reggeli műsor kulisszái mögé. A szakkörön való részvétel, és a helyi újságban megjelent írások száma is jól mutatja Blanka média iránti érdeklődését.

Az élménybeszámoló a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu oldalán olvasható el.

Adventi forgatag - 2018
2018.12.04.

Elérkezett a karácsonyi készülődés időszaka, így városunkban is megkezdődtek az adventi programok. Iskolánk diákjai, ahogyan a korábbi években, idén is fellépnek az Adventi Forgatagban: tanulóink műsorát december 22-én (szombaton) délután 5 órától láthatják / hallhatják az érdeklődők.
Emellett az idei évben a város karácsonyfáját is Pannon diákjai díszítették fel és gondozzák a Városháza téren.

SÉTA interjú
2018.12.03.

A Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu Séta - Sajtó és tanulás programjának keretében Vincze-Hajnal Blanka, iskolánk 9/b osztályos tanulója interjút készített Kiss Tibor tanár úrral, a kémia bemutató óra kapcsán.

"Médianap" Pachmann Péterrel
2018.12.01.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, Pachmann Péter, ismert televíziós szerkesztő, műsorvezető média-kurzust tart a POK-ban, az idei tanév során. Az együttműködésnek köszönhetően csütörtök reggel a média iránt érdeklődő pannonos diákok már második alkalommal látogathattak el a TV2 stúdiójába, ahol beleshettek a Mokka műsorának kulisszái mögé, találkozhattak a műsorvezetőkkel és bepillanthattak az élő műsor készítésének titkaiba.
Csütörtökön délután pedig bemutató foglalkozást tartottunk azon általános iskolás diákoknak, akiknek felkeltette az érdeklődését a média-kurzus. A foglalkozáson Pachmann Péter mesélt a televíziós műsorkészítés alapjairól a diákoknak, akik a legfontosabb eszközökkel is megismerkedtek a helyszínen. A foglalkozásról a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu is készített képeket: https://www.duol.hu/galeria/pachmann-peter-a-pannonban/

Ünnepi díszbe öltözött a körforgó
2018.12.01.

A Pannon által öt éve gondozott körforgó már számos alkalommal öltözött az adott ünnephez illő díszbe, ez pedig az idei advent alkalmával sincs másként. Az iskolai kreatív szakkör tagjai Fehériné Hamucska Andrea tanárnő vezetésével, valamint a Carissa virágüzlet támogatásával karácsonyi hangulatot varázsoltak a körfogalomba: a terület közepén található örökzöld feldíszítésén túl idén egy hatalmas adventi koszorú is elhelyezésre került.

Jó hangulatban telt a nyelvi vetélkedő
2018.11.30.

Az előző évek sikeres rendezvényei után idén ismét megrendeztük a POK Játékos nyelvi vetélkedőjét, ahol általános iskolás tanulók mérték össze idegennyelvi tudásukat.
Az idei vetélkedőre összesen hat csapat nevezett Dunaújvárosból, Nagyvenyimről és Dunavecséről. Vidám, jó hangulatban telt a délután, a szervezők számos szórakoztató feladattal készültek a résztvevőknek.
Az eredményhirdetéskor a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola 6. csapata (Aczél Máté, Szekeres Huba, Veres Gábor András, Annus Bence) örülhetett leginkább, ők nyerték meg a vetélkedést. A második helyen a dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola gárdája (Franyó Ivett, Nárai Alexa, Korsós Máté, Wenszky Janka) végzett, míg a harmadik helyet a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola csapata (Borbás Luca, Kovács Vivien, Greska Lilla, Szigeti Dániel) szerezte meg.
A diákoknak köszönjük a részvételt és gratulálunk a "dobogósoknak"!
A vetélkedőn készült képeket a kattintás után nézhetik meg az érdeklődők, de a szervezők egy hosszabb videós összeállítást is ígérnek a rendezvényről - kíváncsian várjuk!

Kalligráfia kiállítás megnyitó, díjátadás
2018.11.28.

November 23-án délután a Pannon Oktatási Központ Gimnázium aulájában került megrendezésre az iskola idei rajzpályázatának díjátadója, és a beküldött műveket bemutató kiállítás megnyitója.
Fehériné Hamucska Andrea tanárnő kezdeményezésére az idei pályázat témája a kalligráfia volt.
Sok alkotó diák, és szülő élvezhette a rendezvényt, amelyen Novák Tamás grafikus művész és kalligráfus beszélt a témáról. A művész úr a díjazottaknak saját nevüket ábrázoló kalligráfiát ajándékozott.
A beérkező 236 mű közül 6-6 általános és középiskolást díjazott a zsűri, de kiosztottak 23 dicséretet is.
A rendezvény hivatalos részét kötetlen beszélgetés követte, amelyen a gyerekek, sőt néhány szülő is kipróbálhatta a kalligráfia eszközeit. Igazán érdekes és kreatív közös alkotás született.

A díjazottak listája itt tekinthető meg.

"Programban gazdag volt a gólyatábor"
2018.11.25.

Az előző évek hagyományait folytatva, a POK-os diákok írásai, cikkei a jelenlegi őszi félévben is megjelennek a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu hasábjain, a Séta - Sajtó és tanulás program keretében.
Kívánjuk diákjainknak, hogy ez a mostani időszak is hozzon a korábbiakhoz hasonló sikereket!
Ezúttal Vincze-Hajnal Blanka 9.b osztályos tanulónk gólyatáboros élményeiről szóló beszámolóját olvashatjuk.

Interjú az induló hat évfolyamos gimnázium kapcsán
2018.11.23.

Intézményünk igazgatójával, Borgulya Zoltánnal készített interjút a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu, melynek témája a 2019/2020-as tanévben induló hat osztályos gimnázium volt.

A cikk a Dunaújvárosi Hírlap weboldalán tekinthető meg.

Fotó és további részletek:  Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu

Szülői fórum az induló hat évfolyamos gimnáziumról
2018.11.22.

Szerdán délután nagy érdeklődés mellett tartottunk szülői fórumot a hat évfolyamos gimnázium iránt érdeklődő családok számára, melyről a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu is beszámolt.

Fotó és további részletek:  Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu

Média Klub - bemutató foglalkozás ???
2018.11.21.

Iskolánkban az idei tanévben elindult a Média Klub, Pachmann Péter televíziós szerkesztő, műsorvezető vezetésével, akit jelenleg a TV2 Mokka című műsorának házigazdájaként láthatnak a tévénézők.
Az iskolai médiaklubban az érdeklődő diákok megismerhetik többek között a híradókészítés rejtelmeit, a kép- és hangvágás, valamint az interjúkészítés technikáit; de a kurzus vezetője a hatékony kommunikációs technikák elsajátítását, továbbá az önérvényesítés – asszertivitás – megfelelő módozatait is szem előtt tartja.
November 29-én, csütörtökön 14.15 órától egy Bemutató foglalkozást tartunk, melyre szeretettel invitáljuk meg az érdeklődő diákokat: részvételi szándékotokat a létszám megjelölésével (elsősorban az általános iskolák útján) az info@pok.suli.hu címen jelezzétek, november 28-ig!

Látványos kémia bemutató óra ?‍??
2018.11.21.

Idén is nagy sikere volt iskolánk látványos kémia bemutató órájának, ahol a természettudományok iránt érdeklődő általános iskolások maguk próbálhatták ki az iskolai labor biztosította lehetőségeket: Kiss Tibor és Dóra Ádám tanár urak ezúttal is számos látványos kísérletet mutattak be.
Hamarosan a matematika szerelmeseinek kedvezünk majd bemutató órával - a részletekért érdemes figyelemmel kísérni iskolánk weboldalát, és a facebook-ot is!

A látványos és izgalmas kémia bemutató óráról a Dunaújvárosi Hírlap - duol.hu hasábjain is olvashatunk egy beszámolót "A robbanó gumicukor esete a kémcsövekkel" címmel, és még fényképgaléria is kapcsolódik a cikkhez ?‍?? Köszönjük a tudósítást!

XMAS Party a Pannonban!
2018.11.19.

Iskolánk idegen nyelvi munkaközössége hamarosan angol nyelvi vetélkedőt rendez középiskolás diákok részére, Xmas Party címmel. Az érdeklődő diákok iskolájukon keresztül jelentkezhetnek a versenyre!
Minden fontos információ megtalálható a rendezvény plakátján. ???☃️

POK-os diákjainkhoz fordulunk most két versenyfelhívással
2018.11.14.

Szeretsz rajzolni, festeni, vagy inkább a fotózás a szenvedélyed? Most újra megmutathatod társaidnak és a zsűrinek, hogy miben érzed tehetségesnek magad! ??️?
Iskolai fotó- és rajzpályázatot hirdetünk a Pannonban, a legjobb alkotásokat pedig mindkét pályázat esetében jutalmazzuk!
Részletek és a nevezéssel kapcsolatos információk a plakátokon!

Sítábor 2019
2018.11.08.

Kedves POK-os diákok!
Ezúttal a Ti figyelmeteket szeretnénk felhívni: az idei tanévben is lesz sítábor! ⛷️
A szervező ezúttal is Csőgér Sándor tanár úr, a plakáton pedig minden fontos információt megtaláltok!

Újra nyelvi vetélkedő!
2018.11.07.

Az előző évek sikeres rendezvényei után idén ismét megrendezzük a POK Játékos nyelvi vetélkedőjét, ahol 8. osztályos tanulók mérhetik össze idegennyelvi tudásukat.
A vetélkedővel kapcsolatos információk megtalálhatók a csatolt plakáton!
Gyere, tölts velünk egy vidám délutánt!

Látványos kémia bemutató óra
2018.11.07.

A korábbi évek hagyományait követve iskolánk újra látványos kémia bemutató órát szervez, melyre szeretettel várjuk az általános iskolás érdeklődőket, 2018. november 20-án (kedden) 12 órától!
Gyere és kísérletezz te is!
A tantermünk korlátozott befogadóképessége miatt kérjük az érdeklődőket, hogy akár egyénileg, akár a szaktanárokon keresztül küldjék meg részvételi szándékukat az info@pok.hu e-mail-címre!

POK színjátszó, avagy egy ’56-os megemlékezés Pálhalmán
2018.10.24.

Iskolánk színjátszó csoportja 2018. október 19-én pénteken délután nagy örömmel tett eleget Balázs Péter bv. dandártábornok bv. főtanácsos parancsnok úr meghívásának, és annak a megtisztelő felkérésének, hogy Pálhalmán a díjátadó ünnepséget egy ’56-os műsorral nyissuk meg.  ’56 él című előadásunk nagy sikert aratott a díjazottak és a magas rangú díszvendégek körében is, amit egy kis kedvességgel, illetve az ünnepséget követő állófogadáson való részvételi lehetőséggel köszöntek meg nekünk.

Köszönjük a részvételi lehetőséget és a sok élményt, mivel gazdagodtunk az ottlétünk során.

1956-os megemlékezés
2018.10.19.

„Ahány ember, annyi '56” ?️

A hosszú hétvége előtti utolsó tanítási napon került sor az 1956. október 23-i forradalom eseményeiről való megemlékezésre. Borgulya Zoltán Igazgató Úr gondolatait, illetve a diákok bevezetését követően - a korábbi évek ünnepségeitől eltérően - ezúttal az iskola nevelőtestületének néhány tagja foglalta el a színpadot. Lényi Diána tanárnő elmondta, az idei évben a személyes történetek kerülnek a megemlékezés középpontjába: a pedagógusok közül Pomázi Petra, Sóti Lászlóné, Szendrei Zoltán és Fodor Péter meséltek arról, hogy az ő családjuk hogyan élte meg az 1956-os októberi-novemberi eseményeket. A családi beszámolókat követően Dukai László tanár úr egy legendássá vált dunapentelei századosról, Nagyéri Károlyról mesélt - az ő története a forradalmi megemlékezésen túl egy örök érvényű igazságra is felhívta az emlékezők figyelmét, miszerint senkit nem ítélhetünk meg (pláne nem el) anélkül, hogy meghallgatnánk a másik felet is.

Abigél az Operettben
2018.10.12.

Az idei tanév első színházlátogatásaként a Pannonos csapat ma délután a Budapesti Operettszínház felé vette az irányt, ahol a Szabó Magda Abigél című regényéből készült musicalt nézhették meg a fiatalok, illetve az őket kísérő pedagógusok. Színvonalas, szórakoztató, és szívet melengető előadás volt.

Együtt emlékeztünk az Aradi Vértanúkra
2018.10.08.

Az idei évben iskolánkat érte a megtisztelő felkérés, hogy a Dunaújváros Önkormányzata által szervezett Nemzeti Gyásznap alkalmából műsort adjanak diákjaink.
Az emlékműsor október 5-én, a ’48-as Emlékműnél került megrendezésre. A gyásznapon a Himnusz után a Pannonos diákok műsora következett, majd ünnepi beszédet hallgathattak az emlékezők. Ezután a pártok, szervezetek, intézmények képviselői koszorúzták meg az emlékművet.

Fotó és további részletek:  Dunaújváros Online

CSALÁDI NAP 2018
2018.09.29.

Vera tanárnő mesterhármasa 

Ismét egy remek hangulatú Családi Napot tartottunk ma délután a Pannonban, ahol a játékos vetélkedő eredményhirdetésekor ezúttal is - immár harmadik éve megszakítás nélkül - Kovács-Erdősi Vera tanárnő csapata örülhetett, hiszen ők érték el a legmagasabb pontszámot, megnyerve ezzel a vetélkedést. 
A délutánt Bors Petra tanárnő indította egy átmozgató bemelegítéssel, majd az iskola tornatermében a Spartan Cheerleading Sportegyesület tartott igen látványos bemutatót  (a csapatban Zorics Regina képviseli a POK-os színeket), ezt követően pedig a gymstick sportággal ismerkedhettünk meg Dóczi Zsuzsa Gymstick & fitness instruktor-nak köszönhetően. A délután folyamán Mazán Vilmos tanár úr készített karikatúrákat az iskola aulájában , majd a verseny eredményhirdetése után a délután Varga Viktor koncertjével zárult, amiből - bár ez a jelenlegi fotókból nem látszik, de egy nagyon jó hangulatú buli kerekedett! 
Minden résztvevőnek - közreműködőknek, fellépőknek, diákoknak, szülőknek és kollégáknak - köszönjük a részvételt, reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát! 

Halloween-i vetélkedő
2018.09.26.

Angol nyelvű, Halloween-i vetélkedőre várjuk a 6. osztályos tanulókat!
Részletek a plakáton! 

Kalligráfia pályázat
2018.09.24.

Iskolánk újabb pályázatot hirdet, ezúttal a kalligráfia kerül a középpontba. A kézzel készített munkákat két korosztályban (felső tagozat és középiskola), és három témakörben várják a városi, környékbeli (vagy akár még távolabbi) iskolák diákjaitól. Minden fontos információ a plakáton!
A pályaművek leadási határideje 2018. november 9.
Eredményhirdetés és kiállítás-megnyitó: 2018. november 23. 16:30, az iskola aulájában.
Nagyon várjuk a pályaműveket! 
Vajon melyik lesz a legtávolabbi iskola, ahonnan pályamű érkezik?

TOP