ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

Államháztartási mérlegképes könyvelő

emelt szintű szakképesítés, ráépülés

A szakképesítés-ráépülés OKJ száma: 55 344 02
A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A003

A képzés időtartama: 320 óra
A képzés ütemezése: heti 1-2 alkalom délután és / vagy szombat.

Tervezett indulás: Megfelelő számú jelentkező esetén.

Mivel foglalkozik egy Államháztartási mérlegképes könyvelő?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.

Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tatoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.

Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tatoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni,
 • a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni,
 • a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat módosításokat, átadásokat,
 • szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat,
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat,
 • ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat,
 • elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat,
 • ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat,
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat,
 • elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat,
 • végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
 • ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat,
 • az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendszert, a belső ellenőrzési rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni,
 • a külső ellenőrök tevékenységét segíteni, ahhoz szükséges kapcsolódó dokumentumokat előállítani,
 • ellátni az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat,
 • az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét elemezni és értékelni.

Pályatükör:

 • Számviteli ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Főkönyvi könyvelő
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Bérszámfejtő
 • Pénztáros
 • Számlaellenőr
 • Adóügyintéző
 • Hatósági ügyintéző
 • Számviteli egység vezetője (felsőfokú végzettség megléte esetében)
 • Könyvelő (felsőfokú végzettség megléte esetében)
 • Kontroller, belső ellenőr (felsőfokú végzettség megléte esetében)
 • Szervezetirányítási vezető (felsőfokú végzettség megléte esetében)

A tanfolyam államilag elismert, emelt szintű szakképzettséget tanúsító bizonyítványt ad.

Sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítőt is igényelhet, amely megkönnyíti a külföldi munkavállalást.

Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási-és bérügyintéző
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása
10775-12 Adózási feladatok ellátása
10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása
10777-12 Államháztartási számviteli feladatok ellátása
10778-12 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása
10779-12 Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása

Elméleti és gyakorlati oktatás aránya:

Elmélet: 60 %

Gyakorlat: 40 %

Árak

180.000 Ft

A tanfolyam díja.

100.000 Ft

Várható szakmai vizsgadíj.

Jelentkezés

TOP