ANGOL ÁLTALÁNOS CSOPORTOS NYELVTANFOLYAM

Kommunikatív és egyéb kompetenciák, készségek

Kommunikatív és egyéb kompetenciák, készségek:

1. modul

A résztvevő:

 • megérti a tanár utasításait és a CD‐n szereplő utasításokat, feladatokat, rövid szövegeket,
 • megért egyszerű kérdéseket saját magával, lakóhelyével, foglalkozásával kapcsolatban, illetve ismerőseire vonatkoztatva,
 • megért számára ismerős témában folytatott rövid beszélgetéseket, élőben vagy CD‐n,
 • megérti a számokat, az idő kifejezését, árakat,
 • képes számolni és mennyiséget kifejezni,
 • képes az időt megkérdezni és kifejezni,
 • felismeri a dolgok elhelyezkedését, tud térképet olvasni, útvonalat követni,
 • megérti, ha valaki lassan és tisztán beszél hozzá/vele számára ismerős témában,
 • össze tud kapcsolni egyszerű szavakat képekkel,
 • felismer egyszerű szavakat plakátokon, magazinokban,
 • megért egyszerű képregényeket, illusztrált történeteket,
 • megért rövid személyes üzeneteket, mint például képeslap vagy e‐mail,
 • ki tudja találni egy szöveg tartalmát képek segítségével,
 • el tud olvasni és megért néhány egyszerűbb kérdőívet (pl. magazinban),
 • megérti a fontosabb pontokat egy magazin‐, vagy újságcikkben, szórólapokon, határidőnaplókban,
 • tud üdvözölni másokat és bemutatkozni, illetve másokat bemutatni,
 • tud válaszolni egyszerű kérdésekre magáról, otthonáról, családjáról, barátairól, munkájáról, hobbijairól és ugyanezen témákban kérdéseket megfogalmazni és feltenni,
 • le tud írni tárgyakat, embereket, épületeket,
 • megfogalmazza és kinyilvánítja tetszését, nemtetszését,
 • képes útbaigazítást adni és kérni,
 • tud kérni és felajánlani,
 • képes segítséget kérni, ha nem ért valamit, illetve megkérni valakit, hogy ismételje el, amit mondott, vagy hogy beszéljen lassabban,
 • képes személyes adataival kitölteni egy egyszerűbb formanyomtatványt vagy kérdőívet,
 • meg tud írni egy egyszerűbb képeslapot,
 • egyszerű kifejezéseket és mondatokat alkalmazva tud írni magáról, lakóhelyéről, munkájáról, stb.,
 • egyszerű mondatokat, rövid szövegeket tud összeállítani és megfogalmazni családjáról, barátairól,
 • képes írni a napirendjéről, szokásairól,
 • leírást tud adni az otthonáról és a környékéről.

2. modul

A résztvevő:

 • megérti a gyakoribb, mindennapi, nagyon egyszerű szavakat és fordulatokat, amelyek a személyével, a családjával, és a közvetlen környezetével kapcsolatos dolgok konkrét kifejezésére szolgálnak, ha a másik személy lassan és tagoltan beszél,
 • megérti az ismert neveket, szavakat, és a nagyon egyszerű mondatokat például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban,
 • megért alapvető feliratokat, instrukciókat és információkat,
 • képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti mondanivalója megformálását,
 • meg tud fogalmazni, fel tud tenni, és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak,
 • egyszerű kifejezéseket és mondatokat alkalmazva be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit,
 • képes részt venni megjósolható témájú, alapvető tárgyszerű társalgásban,
 • képes megfogalmazni egy rövid és egyszerű képeslapot, például nyaralási üdvözletet tud írni,
 • ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, a nemzetiségét és a címét,
 • képes feljegyzéseket készíteni, megadva az időt, a dátumot és a helyet.

Kommunikatív és egyéb kompetenciák, készségek:

1. modul

A résztvevő:

 • megérti a tanár utasításait és a CD‐n szereplő utasításokat, feladatokat, rövid szövegeket,
 • megért kérdéseket saját magával, lakóhelyével, foglalkozásával kapcsolatban, illetve ismerőseire vonatkoztatva,
 • megért számára ismerős témában folytatott rövid beszélgetéseket,
 • megérti a számokat, az idő kifejezését, árakat,
 • felismeri a dolgok elhelyezkedését, tud térképet olvasni, útvonalat követni,
 • megérti, ha valaki számára ismerős témában beszél hozzá/vele,
 • megérti a rádióban lassan és tisztán elhangzó rövid szövegeket,
 • megért rövid TV műsorokat a képek segítségével,
 • képes szavakat képekkel összekapcsolni,
 • plakátokon, magazinokban megérti az egyszerűbb szavakat, mondatokat
 • megérti az egyszerűbb illusztrált történeteket, rövidebb személyes üzeneteket (levelek, e‐mailek), egy szöveg tartalmát képek segítségével,
 • el tudja olvasni és megérti egyszerűbb cikkek, interjúk lényegét magazinokban, vagy újságokban, szórólapokon, brosúrákban, weboldalakon,
 • megérti és követi az egyszerűbb utasításokat, pl. ételrecepteket,
 • képes üdvözölni másokat és bemutatkozni, illetve másokat bemutatni, és válaszolni kérdésekre magáról, otthonáról, családjáról, barátairól, napirendjéről, munkájáról, hobbijairól és ugyanezen témákban kérdéseket feltenni,
 • le tudja írni emberek külső és belső tulajdonságait,
 • megfogalmazza és kinyilvánítja tetszését, nemtetszését,
 • képes útbaigazítást adni és kérni,
 • képes kérni és felajánlani, elfogadni és elutasítani, engedélyt kérni és adni,
 • képes javaslatokat kérni és tenni, ezeket megvitatni,
 • ki tud fejezni jövőbeni terveket és szándékot,
 • ki tudja fejezni egyetértését és egyet nem értését, tud magyarázni és indokolni,
 • képes rövid beszélgetéseket folytatni boltokban,
 • ki tud tölteni egy formanyomtatványt vagy kérdőívet,
 • meg tud írni egy képeslapot, rövid levelet vagy e‐mail‐t a megfelelő forma és kifejezések használatával,
 • el tud mesélni rövid történeteket írásban,
 • képes röviden, egy‐két bekezdést írni magáról, lakóhelyéről, munkájáról, családjáról, barátairól, napirendjéről, szokásairól, otthonáról és a környékéről.

2. modul

A résztvevő:

 • megérti a gyakran használt szavakat és kifejezéseket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak hozzá (pl. személyes adatai, családja, vásárlások, szűk környezet, munka, tevékenység),
 • megérti egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét,
 • el tud olvasni rövid, egyszerű szövegeket,
 • megtalálja és felismeri a várható konkrét információt a mindennapi egyszerű szövegekben (például rövid hirdetés, prospektus, menü vagy menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket,
 • megérti az egyszerű információt számára ismerős területen, például termékeken és feliratokon, valamint ismerős témákról szóló egyszerű tankönyvekben vagy beszámolókban,
 • információt tud cserélni egyszerű, rutinszerű helyzetekben, egyszerű és direkt módon, mindennapi tevékenységekről vagy témákról,
 • képes nagyon rövid információcserére még akkor is, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen,
 • egyszerű eszközöket és mondatokat alkalmazva tud beszélni családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, iskoláiról, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységéről,
 • megfogalmaz és kifejez egyszerű véleményeket vagy követelményeket számára ismerős kontextusban,
 • tud rövid, egyszerű jegyzetet vagy üzenetet írni,
 • ki tud tölteni formanyomtatványokat és meg tud írni személyes jellegű információt tartalmazó egyszerű leveleket vagy képeslapokat, például tud köszönőlevelet írni.

Kommunikatív és egyéb kompetenciák, készségek:

1. modul

A résztvevő:

 • eleget megért ahhoz, hogy bizonyos konkrét elvárásoknak megfeleljen,
 • megért olyan mondatokat és kifejezéseket, amelyek a legfontosabb területekre vonatkoznak (pl. információk a személyével és családjával, vásárlással, a helyi környezettel vagy a munkahellyel kapcsolatosan),
 • el tud olvasni és meg tud érteni rövidebb szövegeket,
 • megtalálja és felismeri a lényeges információt mindennapi szövegekben (például rövid cikk, hirdetés, brosúra, menü vagy menetrend), és megérti a rövidebb magánleveleket,
 • megérti az információt számára ismerős területeken és témákban,
 • képes nagyobb könnyedséggel interakcióba lépni kiszámítható mindennapi helyzetekben és rövid társalgásokban,
 • képes egyszerűbb, rutinjellegű információcserére, kérdezni és válaszolni, valamint információt cserélni olyan ismerős témákban, amelyek a mindennapi szituációkban előfordulnak,
 • tud hosszabban, egybefüggően beszélni, pl.: egyszerű szavakkal leírni, hogy hogyan érzi magát; részletekbe menően megadni környezetének mindennapi történéseit, pl. személyekkel, helyszínekkel, ill. a tanulással és munkavégzéssel kapcsolatban,
 • rövidebb, egyszerűbb feljegyzéseket tud készíteni állandósult kifejezések használatával a közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákban,
 • képes leírni vagy bemutatni az embereket, az élet‐ és munkakörülményeket, a napirendet, a kedvelt és nem kedvelt dolgokat stb.

2. modul

A résztvevő:

 • megérti a lényeges információkat a világos, standard szövegekben, amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint a munka, az iskola, a szabadidő stb.,
 • kiszűri a fontos információkat azokból a rádió‐ és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek,
 • megérti az instrukciókat vagy közérdekű bejelentéseket,
 • megérti a főként standard nyelven megírt, a tevékenységéhez, munkájához kapcsolódó szövegeket,
 • megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását magánlevélben,
 • megérti a rutinjellegű információt és cikkeket, és számára ismerős területen a nem rutinszerű információ fő mondanivalóját,
 • elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi utazás során adódik,
 • be tud kapcsolódni és részt tud venni előkészület nélkül a személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő ismert, vagy mindennapi témáról (például család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események) folytatott társalgásban,
 • egyszerű összefüggő mondatokat használva képes elmesélni élményeket és eseményeket, álmait, reményeit vagy céljait,
 • képes röviden megmagyarázni vagy indokolni véleményét vagy tervét,
 • el tudja mesélni egy könyv vagy egy film fordulópontjait, történetét és meg tudja fogalmazni, hogy mi a véleménye róla,
 • ki tudja fejteni véleményét, korlátozott mértékben, absztrakt/kulturális témákban, vagy tanácsot tud adni egy számára ismerős területen,
 • képes egyszerű, folyamatos szövegeket alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak,
 • be tud számolni élményeiről és benyomásairól magánlevélben,
 • levelet vagy jegyzeteket tud írni ismerős vagy előre látható témákban.

3. modul

A résztvevő:

 • ki tudja fejezni véleményét elvont/kulturális témákban korlátozott módon, tanácsot tud adni számára ismerős témákban és helyzetekben,
 • érzékeli a jelentések és vélemények finomabb árnyalatait,
 • megérti a rutin információkat és szövegeket és a nem rutin információk általános jelentését számára ismerős területeken; megérti a tényszerű újságcikkeket, rutin hivatalos leveleket, pl. hotelektől, személyes véleményt kifejező leveleket, nem rutin levelek általános jelentését és elvontabb cikkeket a saját szak‐, illetve érdeklődési területén belül; megérti az alapvető utasításokat, pl. használati utasítások, üzeneteket, illetve a közleményeket,
 • képes megfogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban, beszámolni élményeiről, véleményéről, pl. levélben vagy feljegyzésekben,

Beszédértés:

 • megérti az olyan lassú és világos köznyelvi beszédet, amely jól ismert témákról szól (pl. család, otthon, szabadidő, munkahely stb.). Apróbb félreértések még gyakoriak, tempóváltásnál problémák adódhatnak,
 • megérti, ha a rádió‐ vagy televízióadásban viszonylag lassan és érthetően beszélnek, professzionális vagy személyes érdeklődési körébe tartozó aktuális eseményekről vagy témákról, a főbb információk kihallása nem okoz problémát.

Olvasás:

 • megérti az egyszerű írásos szövegeket, mert aktív, minimum‐szókincsén túlmenően rendelkezik arányos, passzív tartománnyal, valamint ismeri a célnyelv alapvető szerkezeteit,
 • megérti a mindennapokban vagy a munkájával kapcsolatban gyakran használt fordulatokat tartalmazó szövegeket, és azokat a magánleveleket, melyek eseményekről, érzelmekről és jókívánságokról számolnak be.

Beszédkészség:

 • reagálni tud a hozzá intézett beszédre, nem veszíti el a társalgás fonalát,
 • ki tudja fejezni elemi igényeit, de időnként pontatlanul beszél, elég sok szünettel,
 • képes megoldani a legtöbb anyanyelvi környezetben adódó helyzetet,
 • nehézség nélkül beszél általa ismert, őt személyesen érintő, hétköznapi témákról, mint pl. család, hobbi, munka, utazás, aktuális történések; egyszerű, összetett mondatokban fejezi ki magát, tapasztalatait, eseményeket, álmait, vágyait, és céljait ismertetve.; röviden ismerteti a véleményét, és a terveit; elmesél és véleményez egy történetet, egy könyv tartalmát vagy egy film cselekményét.

Íráskészség:

 • képes a számára ismerős vagy őt érdeklő témákban egyszerű, összefüggő szöveget létrehozni és írásban rögzíteni,
 • képes személyes hangvételű leveleket megfogalmazni, ezekben tapasztalatokról és benyomásokról beszámolni.

Szocio‐ és interkulturális készség:

 • ismeri a célnyelvű beszédközösség legelemibb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit.

Közvetítő készség:

 • képes egyszerű célnyelvű szövegek magyar nyelvű fordítására, illetve magyar szövegek viszonylag pontos, célnyelvű közvetítésére, utóbbi tartalmazhat alaki, nyelvtani, lexikai hibákat, de súlyos információs hibát nem.

Kommunikatív és egyéb kompetenciák, készségek:

1. modul

A résztvevő:

 • magabiztosan kommunikál ismerős rutin és nem rutin témákban, amelyek érdeklődési körével vagy szakmai ismereteivel egybe esnek,
 • képes nagyobb mennyiségű információcserére, ellenőrizni, ill. bizonyságot szerezni az információkról, a nem rutinszerű helyzetekben is boldogulni, problémákat megoldani,
 • konkrét információt tud adni egy interjú/konzultáció során (pl. leírni a betegség tüneteit egy orvosnak), el tudja magyarázni, hogy valami miért jelent problémát,
 • megfogalmazza és kifejezi gondolatait elvontabb kulturális témákban is, mint pl. a könyvek, a filmek, vagy a zene, stb.; össze tudja foglalni a lényegét egy novellának, egy cikknek, egy beszédnek, egy vitának vagy dokumentumfilmnek, és hozzá tudja tenni a maga véleményét, ill. válaszolni tud további, a részletekre irányuló kérdésekre,
 • a nyelvet meglehetősen kimerítően kezeli és használja a legtöbb helyzetben, amelyekkel utazás közben találkozik; minden külön felkészülés nélkül be tud kapcsolódni ismerős témákról szóló társalgásba, ki tudja fejezni saját véleményét, érvelni tud valami mellett vagy ellen,
 • érthetően, folyamatosan beszél, célratörő leírást nyújt érdeklődési körének ismerős témáiban, a szokványos helyzetekkel kapcsolatos nyelvi repertoárt viszonylag pontosan használja,
 • képes kifejezni információt és gondolatokat mind konkrét, mind elvont témákban, ellenőrizni az információt, rákérdezni problémákra, vagy elfogadható pontossággal elmagyarázni azokat,
 • megérti a tényszerű információkat a mindennapi vagy munkahellyel összefüggő témákban, megért egy üzenetet részleteiben is,
 • érti a tiszta, standard beszédet, olyan ismerős témákban, amelyek rendszeresen előfordulnak a munkahelyen, az iskolában vagy a szabadidő eltöltése közben,
 • érti az olyan világos, tényszerű olvasott szövegeket, amelyek érdeklődési körébe tartoznak,
 • meg tud fogalmazni és meg tud írni egyszerű, közvetlen fontosságú információt közlő vagy kérő levelet vagy feljegyzést úgy, hogy megérteti a fontosnak érzett gondolatokat,
 • meg tud fogalmazni és meg tud írni egyszerű, összefüggő szöveget számos érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témában,
 • a nyelvi funkciók széles körét alkalmazza, illetve reagál rájuk,
 •  a lényeges udvariassági szokásoknak megfelelően viselkedik, mivel ismeri azokat,
 • ismeri és észreveszi a jeleket, amelyek azokra a legfontosabb különbségekre utalnak, amelyek a saját és a célnyelvi közösségben uralkodó hagyományok, szokások, attitűdök, értékek és meggyőződések között fennállnak,
 • elfogadható pontossággal használja a leggyakoribb helyzetekben előforduló rutinok és sémák készletét.

2. modul

A résztvevő:

 • különféle nézeteket észrevehető erőfeszítés nélkül ki tud fejezni,
 • beszélgetést kezdeményez, és meglehetősen egyenletes beszédtempóban egybefüggő beszédszakaszokat tud létrehozni tág témakörökben,
 • világos, részletes leírást nyújt számos témakörben, amely érdeklődési körével összefügg,
 • megérti a hosszabb előadást, követi az összetett érvelést,
 • megérti a rádió és tévé aktuális eseményekről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét,
 • folyékonyan és természetesen vesz részt anyanyelvű beszélőkkel folytatott beszélgetésben mindennapi témákról, felkészülés nélkül,
 • képes részletesen kifejteni, megindokolni, magyarázni és védeni a véleményét, elmondani egy történetet,
 • megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük lévő információt, érvelést,
 • megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket,
 • világosan megfogalmaz részletes, összefüggő szöveget a jelenkor problémáival és érdeklődésével kapcsolatos témákban,
 • beszámol élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy álláspont mellett és ellen,
 • viszonylag magas szintű nyelvtani biztonsággal kezeli a nyelvet, a félreértést okozó hibákat elkerüli, és legtöbb hibáját saját maga kijavítja.

3. modul

A résztvevő:

 • a beszélgetés során megfelelő magyarázatok, érvek, és megjegyzések segítségével előadja és képviseli véleményét; elmagyarázza egy témával kapcsolatban a különféle alternatívák előnyeit és hátrányait; olyan érvelést épít fel, amely megindokolja az adott szempont mellett vagy ellen szóló érveket,
 • aktívan részt vesz ismerős témákról szóló informális beszélgetésekben; megjegyzéseket tesz, nézőpontját világosan kifejti, értékeli az alternatív javaslatokat, hipotéziseket alkot, illetve reagál másokéra,
 • részletesen megérti, hogy mit mondanak neki standard beszélt nyelven, még zavaró háttérzaj esetén is,
 • beszélgetést kezdeményez, úgy veszi át a szót, ahogy illik, és befejezi a társalgást, amikor kell; olyan gördülékenyen és természetesen szólal meg, amely lehetővé teszi az anyanyelvi beszélőkkel való rendszeres interakciót, anélkül, hogy ez bármely fél számára megerőltető lenne,
 • kijavítja a hibákat, ha azok félreértéshez vezettek; tudatosan ellenőrzi beszédét; ha észreveszi, akkor általában kijavítja nyelvbotlásait és tévedéseit,
 • viszonylag magas szintű nyelvtani biztonsággal kezeli a nyelvet, nem követ el olyan hibákat, amelyek félreértéshez vezetnek, és legtöbb hibáját saját maga kijavítja.

4. modul

A résztvevő:

 • világos leírást ad, ki tud fejezni különféle szempontokat a legtöbb általános témában, anélkül, hogy különösebben szavak után kellene keresgélnie, miközben néhány bonyolultabb mondatot is létrehoz, mivel elegendően széleskörű nyelvtudással rendelkezik,
 • megfelelően kifejezi magát a különféle helyzetekben, és megfogalmazásaiban elkerüli a durva hibákat,
 • körülírással és átfogalmazással kompenzálja szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságait,
 • némi erőfeszítéssel lépést tud tartani a csoportos beszélgetéssel, és hozzá is tud szólni, még akkor is, ha a beszéd gyors és kollokviális,
 • képes kapcsolatot fenntartani anyanyelvű beszélőkkel anélkül, hogy olyan viselkedésre késztetné őket, ami eltér más anyanyelvi beszélőkkel szemben tanúsított viselkedésüktől,
 • képes alkalmazkodni a társalgás menetében rendszerint előforduló irány‐, stílus‐ és hangsúlyváltásokhoz, meglehetősen egyenletes beszédtempóval tud beszélni,
 • képes diskurzust kezdeményezni, átvenni a szót megfelelő időben, és befejezni a társalgást, amikor szüksége van rá, hogy befejezze; ismerős témában terelni a beszélgetés menetét, megerősíteni a megértést, másokat bevonni a beszélgetésbe stb.
 • világos leírást vagy elbeszélést dolgoz ki, mondanivalójának főbb pontjait kifejti, megfelelő részletekkel és példákkal támasztja alá,
 • a kohéziós eszközök korlátozott körét használja megnyilatkozásainak érthető, koherens beszéddé való szervezéséhez, bár hosszabb megnyilvánulásai során megfigyelhető némi „csapongás”,
 • megérti a leírásokat, nézeteket és érveléseket a legtöbb olyan témában, amelyek a mindennapi élethez kötődnek, mint pl. a család, hobbik, az érdeklődési kör, a munka, az utazás és az aktuális események, mivel elegendő szókincse van mindehhez,
 • megérti a leírásokat és történeteket, azonosítja a legfontosabb pontokat a rá utaló részletek és példák segítségével, megbízhatóan megérti a részletes információkat,
 • a megértéshez különböző stratégiákat használ, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése; a megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével,
 • kijavítja a hibákat, ha azok félreértéshez vezettek; tudatosan ellenőrizi beszédét; ha észreveszi, akkor általában kijavítja nyelvbotlásait és tévedéseit,
 • feljegyezi jellegzetes hibáit, és ebből a szempontból beszédét tudatosan ellenőrzi,
 • viszonylag magas szintű nyelvtani biztonsággal kezeli a nyelvet, nem követ el olyan hibákat, amelyek félreértéshez vezetnek, és legtöbb hibáját saját maga kijavítja.

5. modul

A résztvevő

 • képes ismerős témák széles köréről – pl. személyes vagy szakmai élmények, aktuális hírek ‐ beszélgetni, a beszélgetést fenntartani vagy követni; tud üzeneteket átvenni és átadni; mondanivalóját világosan megfogalmazza és tud válaszolni előre látható vagy tényszerű kérdésekre,
 • a lényeges információt megérti egy szöveg áttekintése során, megérti a részletes utasításokat vagy tanácsokat,
 • megérti az olyan részletes információkat, mint pl. az ételekkel kapcsolatos szakkifejezések egy éttermi étlapon, vagy újságcikkekben, hirdetésekben található kifejezések, rövidítések,
 • megérti a legtöbb levelezést, jelentést, termékleírást, amivel a mindennapi élet során találkozhat,
 • tud jegyzetelni egy előadáson, levelet írni nem rutin témákban is, mint pl. ajánlólevél, panaszlevél, vagy hivatalos levél (pl. egy hotelnek, amelyben a szokásos szolgáltatásokon felül érdeklődik a mozgáskorlátozottak vagy speciális diétát igénylők lehetőségeiről).

Beszédértés:

 • megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan,
 • megérti a terjedelmes hozzászólásokat és előadásokat, követi az érveléseket, ha a téma nem teljesen idegen számára,
 • megérti a televíziós hírműsorokat és aktuális riportokat minden nehézség nélkül, ez a legtöbb játékfilmre is igaz, ha a szereplők köznyelvet használnak.

Olvasás:

 • megérti az összetettebb és elvontabb írott szövegeket is, durva félreértés nem fordul elő,
 • megérti a jelenkori problémákat boncolgató cikkeket és tudósításokat, az azokban megfogalmazódó véleményeket és álláspontokat, tud kortárs irodalmi prózát olvasni,
 • ki tudja szűrni a szövegekből a lényeges információt, és megérti részletes instrukciókat és tanácsokat.

Beszédkészség:

 • folyamatos, változatos és természetes interakcióba tud lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie; kerüli azonban az elvontabb lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus,
 • önállóan és folyékonyan beszél, nem okoz problémát egy anyanyelvi beszélővel folytatott hétköznapi társalgás,
 • általa jól ismert helyzetekből adódó beszélgetések aktív résztvevőjeként megindokolja a nézeteit, és érvelésekbe bocsátkozik,
 • az őt érdeklő témákban világosan, és részletesen ki tudja fejteni a véleményét, az aktuális kérdések tekintetében állást tud foglalni, előnyöket és hátrányokat ismertetni,
 • képes ismerős témáról szóló beszédet követni vagy megtartani, vagy társalgást fenntartani a témák meglehetősen széles körében.

Íráskészség:

 • világos és részletekbe menő szöveget alkot, véleményét kifejti, egyszerűen érvel, valamint elemzéseket folytat gyakori általános témakörökben; nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó,
 • számos, őt érdeklő témáról világosan, részletesen tud írni; fogalmazás vagy tudósítás formájában képes informálni, érveket, ellenérveket ütköztetni egy bizonyos téma okán,
 • tud leveleket írni, ezekben különböző események és tapasztalatok személyes jelentőségét hangsúlyozni,
 • le tudja jegyzetelni másvalaki beszédét, vagy olyan levelet írni, amely nem szokványos kéréseket tartalmaz.

Szocio‐ és interkulturális készség:

 • ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit.

Közvetítő készség:

 • képes az összetettebb és elvontabb általános szövegeket közvetíteni,
 • magyarra fordításai, tömörítései gyakorlottságról és stílusérzékről tanúskodnak; célnyelvű fordításai, tömörítései ‐ bár nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helyesek ‐ gyakran tartalmazhatnak stilisztikai hibákat, a szokásos kifejezés helyett körülírásokat.

Kommunikatív és egyéb kompetenciák, készségek:

1. modul

A résztvevő:

 • a B2 szintnél magasabb szinten érvel, hatékonyabban társalog, és nagyobb nyelvi tudatossággal rendelkezik,
 • képes az érvelésre és a társadalmi témákról szóló társalgásra összpontosítani, azaz a szövegalkotó készségeket középpontba állítani; a szövegalkotói kompetenciának ez a magasabb fokozata megmutatkozik a társalgás lebonyolításában (kooperációs stratégiák): visszacsatol és továbbfejleszti a beszélgetőpartnerek állításait, és ezáltal segíti a beszélgetés menetének kialakulását, saját mondanivalóját ügyesen kapcsolja másokéhoz,
 • a szöveg koherencia és kohézió területén is nyilvánvalóan magasabb szinten teljesít: igen hatékonyan és változatosan használja azokat az összekötő kifejezéseket, amelyek világosan megjelölik a fogalmak egymáshoz való viszonyát; képes szisztematikus érvelésre, amely során jól kiemeli a lényeges pontokat és megfelelő mennyiségű részlettel szolgál,
 • képes azokra a nyelvi formákra összpontosítani, amelyek leginkább képesek tisztázni a jelentések különféle árnyalatait.

2. modul

A résztvevő:

 • folyamatosan, spontán kommunikál, mivel széles körű nyelvismerettel rendelkezik,
 • képes folyékonyan és természetes módon kifejezni magát, majdnem erőfeszítés nélkül,
 • körülírással könnyen pótolja a hiányosságokat széles körű szókincse segítségével, ritkán keresgéli a szavakat és használ elkerülő stratégiákat, csak a fogalmi szempontból nehéz téma gátolhatja meg a természetes, gördülékeny nyelvhasználatban,
 • képes a folyamatos beszédre, például: egy automatizált szövegalkotói repertoárból olyan mondatokat választani, amelyek úgy vezetik be megjegyzéseit, hogy képes magához ragadni a szót, illetve időt nyerni és magánál tartani a szót, addig is, amíg gondolkodik; beszéde világos, gördülékeny és jól szerkesztett, ami azt mutatja, hogy ura a nyelvet szervező, összekötő kohéziós eszközöknek,
 • képes a grammatikai helyesség magas szintjét következetesen fenntartani, hibák ritkán fordulnak elő és nehezen észrevehetőek, ha viszont előfordulnak, akkor általában kijavítani őket.

3. modul

A résztvevő:

 • képes absztrakt érvelést követni, például az alternatívák mérlegelését és a következtetés levonását,
 • elég gyorsan olvas ahhoz, hogy megbirkózzon pl. egy felsőoktatási kurzus követelményeivel, információszerzés céljából olvassa a médiát, és megérti a nem standard levelezést,
 • olyan esszét tud írni, amely bizonyítja kommunikációs képességét, és kevés nehézséget támaszt az olvasóval szemben, képes szakmai jellegű levelezést elő‐/elkészíteni, viszonylag pontosan jegyzetelni pl. előadásokon vagy értekezleteken,
 • hatékonyan képes érvelni valami mellett vagy ellen a saját szakterületéhez kapcsolódó témákban,
 • kezelni tudja a rutin‐ és nem rutinjellegű helyzetek széles körét,
 • hosszabb ideig fenn tud tartani kötetlen társalgást, valamint jó folyékonysággal és kifejezőkészséggel tud beszélgetni absztrakt/kulturális témákról,
 • megérti a komoly újságokban szereplő összetett véleményeket/érveléseket,
 • a legtöbb témában képes levelet írni, az olvasó esetleg a szókincs szintjén ütközhet nehézségekbe.

4. modul

A résztvevő:

 • képes nagyfokú folyékonysággal hosszú ideig fenntartani egy hétköznapi beszélgetést, megbirkózni elvont kifejezésekkel, megvitatni elvont és kulturális témákat nagy fokú folyékonysággal és széleskörű szókincsét használva, hatékonyan hozzájárulni a beszélgetésekhez, megbeszélésekhez esetleg szemináriumokhoz saját szakterületén belül, képes érvelni valami mellett vagy ellen,
 • tud követni egy elvont vitát, pl. alternatívák megvitatását és következtetések levonását,
 • elég gyorsan tud olvasni ahhoz, hogy megbirkózzon egy felsőbb szintű tanfolyammal, képes információt szerezni a sajtó olvasásával, képes nem rutin levelezés megértésére, a komoly újságokban kifejezett összetett vélemények és érvek megértésére,
 • képes nem rutin levelezés fenntartására, vázlatok írására, jegyzetelésre megbeszéléseken és esszéírásra, amely kommunikációs képességét mutatja.

Beszédértés:

 • akkor is követi a hallottakat, ha a felépítés nem tagolt, és az összefüggések sem egyértelműek, ugyanez elmondható a televízióadásokról és a játékfilmekről is,
 • megérti a hosszú, komplex szakszövegeket, és irodalmi tartalmakat, érzékeli a stílusbeli eltéréseket,
 • egészében és részleteiben is megérti az igényes, változatos és hosszú szóbeli megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak megértését is.

Olvasás:

 • megérti a hosszú, összetett tényszerű és irodalmi szövegeket, és észleli a stílusbeli különbségeket,
 • megérti a szakcikkeket és a hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak a szakterületéhez,
 • felismeri a lényeges stílusjegyeket, szövegértése változatos témájú és stílusú írott szövegek esetén is magabiztos.

Beszédkészség:

 • önállóan és folyékonyan beszél, nem keresgéli a szavakat,
 • a nyelvet mind magánemberként, mind a hivatásában hatékonyan, és rugalmasan használja, precízen kifejezi a gondolatait, és véleményét, mondandóját beilleszti a társalgás menetébe,
 • részletesen ismertet összetett témákat, összefüggéseket párosít, bizonyos aspektusokra rávilágít, és mondandóját megfelelő módon zárja,
 • folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és többnyire helyes intonációval beszél,
 • a célnyelvre jellemző bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat természetes ritmusban használja, elvontabb témákról is folyamatosan ‐ ha nem is szakszerűen ‐ társalog.

Íráskészség:

 • írásban világosan és strukturáltan fejezi ki magát, nézeteit részletesen kifejti,
 • levelekben, fogalmazásokban, esszékben és beszámolókban összegezni tudja a komplex tényállásokat, kiemelve a számára fontos aspektusokat,
 • írott anyagaiban az olvasóra szabottan fogalmaz, meg tudja választani az olvasónak megfelelő stílust,
 • tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesztett ‐ a célnyelv szellemének megfelelő ‐ gyakorlatilag hibamentes szöveget képes alkotni.

Szocio‐ és interkulturális készség:

 • ismeri az irodalmi köznyelvet, felismeri a nem‐standard nyelvváltozatokat és jártassága segítségével képes betartani a célnyelv nyelvi‐kulturális szokásait, konvencióit.

Közvetítő készség:

 • az eredeti szöveg információs tartalmát maradéktalanul, árnyalt magyarsággal és a megfelelő regiszterben képes visszaadni,
 • célnyelvű fordítás, tömörítés készítése esetén a célnyelv nyelvi‐kulturális normáinak megfelelően, világos és gördülékeny stílusban tud közvetíteni.

Kommunikatív és egyéb kompetenciák, készségek:

1. modul

A résztvevő:

 • minden nehézség nélkül megérti az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje megszokni az akcentust,
 • könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet,
 • könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat,
 • gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél, ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik,
 • világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze,
 • tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő szöveget írni,
 • meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze,
 • össze tud foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai elemzést írni

2. modul

A résztvevő:

 • szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért,
 • a különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és az elbeszéléseket,
 • nyelvhasználata precíz, az alkalomhoz illő és könnyed,
 • természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is,
 • a módosító eszközök gazdag választékából célszerű pontossággal válogat, hogy a jelentés finomabb árnyalatait is képes legyen precízen kifejezni,
 • nehézség nélkül társalog, vitázik; magabiztos az egyedi kifejezéseket és nyelvi fordulatokat illetően, folyékonyan, választékosan és árnyaltan képes magát kifejezni,
 • jól használja az idiomatikus kifejezéseket és beszédfordulatokat, ismeri az általuk felidézett átvitt jelentéseket,
 • amennyiben elakad gondolatainak megfogalmazása közben, képes azokat újra alkotni úgy, hogy az észrevétlen maradjon beszélgető partnere számára,
 • a nyelvi nehézségeket olyan gördülékenyen észleli és küszöböli ki, hogy azt a beszédpartner alig veszi észre,
 • egyértelmű és gördülékeny kifejezésmódja segíti a hallgatót abban, hogy a közlést mind egészében, mint pedig a lényeges pontokat tekintve világosan felfogja és megértse.

3. modul

A résztvevő:

 • összetett nyelvi eszközök használatakor is folyamatos nyelvtani helyesség jellemzi, még ha figyelmét más köti is le (pl. előre tervezés, más emberek reakcióinak figyelemmel követése),
 • természetes módon, hosszasan képes kifejezni magát, a hétköznapi fordulatokat természetes gördülékenységgel használja, és olyan gördülékenyen képes elkerülni bármilyen nyelvi nehézséget, hogy a beszélőpartner alig veszi észre,
 • a gondolatok átfogalmazásakor nagyon rugalmasan tudja használni a különböző nyelvi formákat a jelentés finomabb árnyalatainak pontos kifejezésére, gondolatok kiemelésére és megkülönböztetésére, valamint a többértelműség kiküszöbölésére,
 • jól ismeri a köznyelvi és idiomatikus kifejezéseket is,
 • könnyedén és ügyesen képes kommunikálni, látható erőfeszítés nélkül észleli és használja a nem verbális jeleket és a hanglejtés eszközeit,
 • a beszélgetésbe integrálni tudja saját mondanivalóját, teljes természetességgel alkalmazza a beszédszerepeket, hivatkozásokat, utalásokat stb.
 • koherens és összefüggő beszédet tud létrehozni, melynek során a szervezőelemek, kötőelemek és más kohéziós eszközök széles skáláját változatosan és megfelelően használja.

Beszédértés

 • nem okoz nehézséget bármiféle beszélt nyelv megértése, legyen az élőbeszéd vagy tv/rádió közvetítés, még akkor sem, ha gyorsan, anyanyelvű beszélőkre jellemző sebességgel beszélnek, amennyiben van egy kis ideje, hogy megszokja a kiejtést.

Olvasás

 • könnyedén el tud olvasni szinte bármilyen típusú, akár elvont, akár szerkezetileg vagy nyelvileg összetett írott szöveget, mint pl. kézikönyveket, szakcikkeket és irodalmi műveket.

Beszédkészség:

 • erőfeszítés nélkül bármilyen társalgásban vagy beszélgetésben részt tud venni, és jól ismeri az idiomatikus kifejezéseket és hétköznapi szófordulatokat is,
 • folyékonyan tud beszélni, és a kisebb jelentésárnyalatokat is pontosan ki tudja fejezni,
 • beszéd közben felmerülő kifejezési nehézségeit olyan gördülékeny átfogalmazással oldja meg, hogy mások alig veszik észre,
 • elő tud adni világosan, gördülékenyen kifejtett leírást vagy érvelést az adott helyzetnek megfelelő stílusban; előadását logikusan fel tudja építeni oly módon, hogy az a hallgatók segítségére legyen a fontos pontok felismerésében és megjegyzésében.

Íráskészség:

 • világos, gördülékeny és megfelelő stílusú szöveget tud írni,
 • meg tud fogalmazni olyan összetett leveleket, beszámolókat és cikkeket, amelyek az adott témát olyan hatékony logikai szerkezettel mutatják be, amely segíti az olvasót a fontos pontok felismerésében és megjegyzésében,
 • szakmai és irodalmi művekről összefoglalót és recenziót tud írni.

Jelentkezés

TOP