DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK MINDENKINEK AZ ALAPOKTÓL AZ ICDL-IG

Engedélyszám: B/2020/000026

A képzés során megszerezhető kompetenciák

Választható modulok:

 • Számítógépes alapismeretek
 • Szövegszerkesztés
 • Online alapismeretek
 • Táblázat-kezelés
 • Adatbázis-kezelés
 • Prezentáció
 • Képszerkesztés
 • Webszerkesztés
 • IT biztonság
 • E-hitelesség / e-aláírás
 • Közösségi média: nem kontaktórás képzés keretén belül a tananyag otthon megtanulható.  A tankönyv az alábbi linkre kattintva elérhető: LINK

A képzési program célja

Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljes értékű tagjává válhasson.

Képzési idő

 • Elméleti órák száma: 100
 • Gyakorlati órák száma: 150
 • Összes óraszám: 250

A képzési forma

 • A képzés formája: csoportos képzés.

A programba való bekapcsolódás feltételei

 • iskolai végzettség: 8 általános iskola
 • szakmai végzettség: nem szükséges
 • szakmai gyakorlat: nem szükséges
 • egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
 • előzetesen elvárt ismeretek: Az oktató a modul megkezdése előtt felméri a felnőttképzésben résztvevő felnőtteknek a témával kapcsolatban eddig  megszerzett élet- és munkatapasztalatait, és azt az oktatás során figyelembe veszi.
 • egyéb feltétel: Jelentkezési lap pontos kitöltése, személyi azonosság igazolása (személyi igazolvány, lakcímkártya)

A programban való részvétel feltételei

 • részvétel követelésének módja: az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson vezetett, a képzésben részt vevő által aláírt jelenléti ívek, a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási napló
 • megengedett hiányzás: A képzés vagy az elvégzett modulok képzési idejének 20%-a.

A tananyagegységek

Óraszám

16 óra
30 óra
14 óra
30 óra
30 óra
20 óra
20 óra
30 óra
30 óra
30 óra

20 óra

A tananyagegység megnevezése

Számítógépes alapismeretek
Szövegszerkesztés
Online alapismeretek
Táblázatkezelés
Prezentáció
Képszerkesztés
Webszerkesztés
IT biztonság
E-hitelesség / e-aláírás
Adatbáziskezelés

Közösségi média: nem kontaktórás képzés keretén belül a tananyag otthon megtanulható.  A tankönyv az alábbi linkre kattintva elérhető: LINK

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő
rendszer leírása

A képzés során

Adott modul során folyamatosan, az egyes tanórák alatt házi feladat ellenőrzése, egyéni és csoportos írásbeli és gyakorlati számonkérések a képzés oktatója által meghatározott formában és rendszerességgel.

Gyakorlati záróvizsgák modulonként

Megszerezhető minősítés: Megfelelt / Nem megfelelt.
Értékelés: Megfelelt: 60%-100% - Nem megfelelt: 0-59%.
A teljesítmény-értékelő feladatsort a képző intézmény állítja össze.

A képzés zárása

Tanúsítvány kiállításának feltételei:

Valamennyi tananyagegység vonatkozásában a  képzésnek a felnőttképzési szerződésében megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel, valamint a felnőttképzést folytató intézmény által összeállított tananyag-egységenkénti záró vizsga feladatsor sikeres teljesítése. (legalább 60%)

Igazolás kiállításának feltételei:

A felnőttképzést folytató intézmény a képzésen való részvételről – a résztvevő kérésére – tananyag egységenként is igazolást állít ki, ha a résztvevő hiányzásának mértéke az adott modul vonatkozásában nem haladja meg a tananyagegység óraszámának húsz százalékát, és teljesítette a képzési programban meghatározott témazáró vizsga követelményeit.

Lépjen kapcsolatba velünk!

TEREKINÉ RENDES ÉVA

ügyintéző
+36 25 513-508
info@pok.hu

Jelentkezés

TOP