DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK MINDENKINEK AZ ALAPOKTÓL AZ ICDL-IG

Engedélyszám: B/2020/000026

Az ICDL célja

Az ICDL célja a digitális kompetenciák elterjesztése, és annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljes értékű tagjává válhasson. Számokban kifejezve a cél, hogy Magyarország lakosságának 6-8%-a igazolt módon informatikai írástudóvá váljon.

Kinek és miért jó?

Az ICDL megbízható - a számítógép használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), egyszerű (konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ICDL Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki, amelyek a hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot.

Az ICDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

munkavállalók szempontjait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • A vizsga moduláris jellegű: adott esetben nem szükséges valamennyi modulból vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez alapvetően szükséges modulvizsgákat letenni (például elegendő lehet a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az információs hálózati szolgáltatások ismerete), ugyanakkor lehetőség van a tanulás folytatására is.

 • A megszerzett tudás konvertálható, azaz a tanulttól eltérő hardver és szoftverkörnyezetben is egyaránt alkalmazható: a számítógép funkcióit a hallgatók készség szintjén sajátítják el.

 • Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az ICDL ismeretek könnyen elsajátíthatók munka melletti önálló vagy tanfolyami keretek között történő tanulással is.

 • Nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó, amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket.

Pályakezdők és munkanélküliek hasonló előnyöket élveznek:

 • Az ICDL széles körű, megalapozott tudással felkészít a várható munkaerő-piaci kihívásokra.

 • A megszerzett tudás készségszintű ismereteket jelent, tehát specializálható, azaz a leendő munkaadó bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetében könnyűszerrel alkalmazható.

 • Moduláris jellegénél és konkrét követelményrendszerénél fogva az ICDL megszerzése történhet akár más, önálló szakma elsajátításával párhuzamosan.

 • Az információs társadalom elvárásai alapján munkaerő-piaci esélyeket teremt.

Végül, de nem utolsósorban vizsgáljuk meg a munkáltatók ICDL-ből származó előnyeit:

 • Mivel az ICDL (vagy annak egyes modulvizsgái) garantálják a számítógép használatát igénylő munkakör betöltéséhez szükséges ismereteket, ily módon a dolgozók munkája hatékonyabbá válik, ami elősegíti az IT beruházások gyorsabb megtérülését is.

 • A munkáltató maga határozhatja meg, mely modulokból kell a dolgozóknak vizsgát tenni (vagy felvételkor mely modulvizsgákat várja el): a feladatokhoz igazodva a tudás folyamatosan bővíthető.

 • Új munkavállaló nem igényel külön betanítást, a már sokszor említett felhasználói szintű ismeretek meglétének köszönhetően, amely lehetővé teszi az ismeretek alkalmazását bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetben: ez a munkáltatónak jelentős idő- és pénzmegtakarítást jelent.

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő
rendszer leírása

A képzés során

Adott modul során folyamatosan, az egyes tanórák alatt házi feladat ellenőrzése, egyéni és csoportos írásbeli és gyakorlati számonkérések a képzés oktatója által meghatározott formában és rendszerességgel.

Gyakorlati záróvizsgák modulonként

Megszerezhető minősítés: Megfelelt / Nem megfelelt.
Értékelés: Megfelelt: 60%-100% - Nem megfelelt: 0-59%.
A teljesítmény-értékelő feladatsort a képző intézmény állítja össze.

A képzés zárása

Tanúsítvány kiállításának feltételei:

Valamennyi tananyagegység vonatkozásában a  képzésnek a felnőttképzési szerződésében megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel, valamint a felnőttképzést folytató intézmény által összeállított tananyag-egységenkénti záró vizsga feladatsor sikeres teljesítése. (legalább 60%)

Igazolás kiállításának feltételei:

A felnőttképzést folytató intézmény a képzésen való részvételről – a résztvevő kérésére – tananyag egységenként is igazolást állít ki, ha a résztvevő hiányzásának mértéke az adott modul vonatkozásában nem haladja meg a tananyagegység óraszámának húsz százalékát, és teljesítette a képzési programban meghatározott témazáró vizsga követelményeit.

Lépjen kapcsolatba velünk!

TEREKINÉ RENDES ÉVA

ügyintéző
+36/25 513-507
okj@pok.hu

Jelentkezés

TOP