ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE

Építő- és anyagmozgató gép kezelője

alsó középfokú szakképesítés

A szakképesítés OKJ száma: 32 582 02

A képzés időtartama: 60 óra
A képzés ütemezése: heti 1-2 alkalom délután és / vagy szombat.

Tervezett indulás: Megfelelő számú jelentkező esetén.

Mivel foglalkozik egy építő- és anyagmozgató gép kezelője?

A munkagépek kezelői munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz –és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látják el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a munkavégzés helyének kijelölésére és biztosítására,
 • a munkaterület felmérésére,
 • a feladatellátáshoz szükséges dokumentumok áttekintésére és a munkagép-napló vezetésére,
 • műszakkezdés előtt elvégezni a biztonsági és üzemi ellenőrzéseket,
 • a gép stabilizálására és telepítésére,
 • a gépet üzemeltetni és a munkavégzést végrehajtani,
 • a szükséges helyváltoztatásokat a munkaterületen elvégezni,
 • betartani a munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat,
 • betartani és alkalmazni rakodástechnológiai szabályokat, illetve előírásokat,
 • használni az egyéni és csoportos védőeszközöket,
 • felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket,
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén intézkedni.

Pályatükör:

 • Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
 • Építésianyag-előkészítő gép kezelője
 • Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
 • Targoncavezető

A tanfolyam államilag elismert, alsó középfokú szakképesítést tanúsító bizonyítványt ad.

Sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítőt is igényelhet, amely megkönnyíti a külföldi munkavállalást.

Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti és gyakorlati oktatás aránya:

Elmélet: 40 %

Gyakorlat: 60 %

Emelőgépkezelő (kivéve targonca)

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A006

Az emelőgépkezelő az emelőgép-kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-. tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • felmérni a munkaterületet,
 • megtervezni a mozgatandó teher útvonalát és a teher elhelyezési területét,
 • áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni az emelőgép naplóba,
 • műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani,
 • a gépet üzemeltetni, emelőgéppel munkavégzést végrehajtani,
 • munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni,
 • kötöző eszközöket, függesztékeket, teherfelvevő eszközöket kiválasztani, használni, ellenőrizni,
 • kötözővel, irányítóval kapcsolatot tartani,
 • műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint,
 • betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat,
 • betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat, illetve előírásokat,
 • használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket,
 • felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket,
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni.

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10443-12 Gépkezelők általános ismeretei

10445-12 Emelőgépkezelők speciális feladatai

Építésianyag-előkészítő gép kezelője:

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A019

Az emelőgépkezelő az emelőgép-kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-. tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani,
 • áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a gépnaplóba,
 • műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani,
 • rendszerezni, osztályozni az építési anyagokat,
 • biztonsági előírásoknak megfelelően telepíteni, stabilizálni a gépet,
 • a gépet üzemeltetni, emelőgéppel munkavégzést végrehajtani,
 • munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni,
 • műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint,
 • betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat,
 • használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket,
 • felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket,
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni.

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10443-12 Gépkezelők általános ismeretei

10447-12 Építési-anyagelőkészítő gépkezelők speciális feladatai

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő:

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A018

Az emelőgépkezelő az emelőgép-kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-. tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani,
 • felmérni a munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges területet,
 • áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a munkagép-naplóba,
 • műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani,
 • elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését,
 • földmunka- vagy rakodó-, vagy szállítógépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani,
 • munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni,
 • biztonságosan végrehajtani a kitermelési, rakodási, szállítási és lehelyezési műveleteket,
 • műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint,
 • betartani a földmunka sajátos munkavédelmi előírásait,
 • betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat,
 • használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket,
 • felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket,
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni.

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10443-12 Gépkezelők általános ismeretei

10448-12 Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális feladatai

Targoncavezető:

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A020

A targoncavezető munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-. tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani,
 • megtervezni a mozgatandó teher útvonalát és a teher elhelyezési területét,
 • áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni az emelőgép naplóba,
 • műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani,
 • targoncát üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani,
 • munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni,
 • rögzítő eszközöket kiválasztani, használni, ellenőrizni,
 • irányítóval kapcsolatot tartani,
 • műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint,
 • betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat,
 • betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat iletve előírásokat,
 • használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket,
 • felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket,
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni.

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10443-12 Gépkezelők általános ismeretei

10449-12 Targoncavezetők speciális feladatai

Árak

62.000 Ft

A tanfolyam díja.

40.000 Ft

Várható vizsgadíj.

Jelentkezés

TOP