ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

Erősáramú elektrotechnikus

emelt szintű szakképesítés

A szakképesítés OKJ száma: 54 522 01
A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A025

A képzés időtartama: 900 óra
A képzés ütemezése: heti 1-2 alkalom délután és / vagy szombat.

MIVEL FOGLALKOZIK EGY ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS?

Az erősáramú elektrotechnikus a vállalat, intézmény, szervezet műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia ­gazdálkodás nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a meddőgazdálkodás, egyszerűbb kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése.

Feladata az alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaterülete az erősáramú installáció, villamosenergia rendszer, alállomások, védelmek teljes körű ismerete, szükség esetén az átalakítása. Ismeri az üzemirányítási rendszer felépítését és feladatait.

Ismeri az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. Ismeri a hálózatok csillagpont kezelési megoldásait. Ismeri a hálózatok, alállomások védőföldelési megoldásait, szabványi előírásait. Ismeri az alapvető villanyszerelői feladatokat, azokat elvégzi.

Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket, a villamos biztonságtechnikai előírásokat.

A szakképesítés rendelkező képes többek között:

 • fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni
 • villamos és mechanikai kötéseket készíteni
 • egyszerű villamos kapcsolási rajzot készíteni, kapcsolásokat értelmezni
 • villamos mérőműszereket kiválasztani, bekötni
 • villamos méréseket végezni, mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni
 • feszültség alá helyezni a berendezést
 • villamos berendezések feszültségmentesítését végezni
 • intelligens épületek erősáramú szerelését végezni
 • kommunális és lakóépületek villanyszerelését végezni, áramköreit ellenőrizni
 • kialakítani a kommunális és lakóépületek elosztóit
 • felszerelni/összeszerelni a vezérlések, a szabályozások készülékeit

Pályatükör:

 • Energiaelosztási technikus
 • Erősáramú elektronikai technikus
 • Erősáramú villamosipari technikus
 • Villamosenergia ipari szak technikus
 • Villamosenergia technikus
 • Villamossági technikus (nagyfeszültség)
 • Villamos gép és készülékgyártó technikus
 • Villamos gép és - berendezési technikus

A tanfolyam államilag elismert, emelt szintű szakképesítést tanúsító bizonyítványt ad.

Sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítőt is igényelhet, amely megkönnyíti a külföldi munkavállalást.

Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10007-16              Informatikai és műszaki alapok
10005-16              Villamosipari alaptevékenységek
10003-16              Irányítástechnikai alapok
10018-16              Erősáramú szerelések
10017-16              Erősáramú mérések
10016-16              Erősáramú berendezések üzeme
11498-12              Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12              Foglalkoztatás II.
11500-12              Munkahelyi egészség és biztonság

Elméleti és gyakorlati oktatás aránya:

Elmélet: 40 %

Gyakorlat: 60 %

Árak

540.000 Ft

A tanfolyam díja.

80.000 Ft

Várható szakmai vizsgadíj.

Jelentkezés

TOP