GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ

Gyermek és ifjúsági felügyelő

alsó középfokú részszakképesítés

A részszakképesítés OKJ száma: 31 761 01
A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A007

A képzés időtartama: 350 óra
A képzés ütemezése: heti 1-2 alkalom délután és / vagy szombat.
Tervezett indulás: Megfelelő számú jelentkező esetén.

Mivel foglalkozik egy gyermek- és ifjúsági felügyelő?

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.

Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.

Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai etikai szabályok betartására,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására,
 • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
 • adekvát kommunikációra,
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére,
 • a gyermekek motiválására,
 • segítőkész kapcsolatteremtésre,
 • konfliktusmegoldásra,
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
 • gyermekjátékok és sportszerek használatára,
 • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára,
 • különböző rendezvények, akciók lebonyolítására.

Pályatükör:

 • Kisgyermeknevelő
 • Gondozó
 • Gyermekfelügyelő

A tanfolyam államilag elismert, alsó középfokú szakképesítést tanúsító bizonyítványt ad.

Sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítőt is igényelhet, amely megkönnyíti a külföldi munkavállalást.

Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok

10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok

10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

Elméleti és gyakorlati oktatás aránya:

Elmélet: 60 %

Gyakorlat: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

Árak

175.000 Ft

A tanfolyam díja.

50.500 Ft

Várható szakmai vizsgadíj.

Jelentkezés

TOP