ELSŐ LÉPÉSEK A DIGITÁLIS VILÁGBA - IKER 1. SZINTŰ KÉPZÉS

Engedélyszám: E-000272/2014/D005

A képzési program célja

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:

A résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközük (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat.
Képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközüket.
Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni.
Képesek legyenek egyszerű mentési műveleteket végezni.
Képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
Képesek legyenek elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával.
Képesek legyenek az infokommunikációs eszközeik megismert funkcióit biztonságosan használni.

A programba való bekapcsolódás feltételei

 • iskolai végzettség: nem szükséges
 • szakmai végzettség: nem szükséges
 • szakmai gyakorlat: nem szükséges
 • egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
 • előzetesen elvárt ismeretek: nincs
 • egyéb feltétel: betöltött 16. életév

A programban való részvétel feltételei

 • részvétel követelésének módja: résztvevők által aláírt napi jelenléti ív a hiányzások nyilvántartására
 • megengedett hiányzás: a megengedett hiányzás a tanórák 10 %-a, ennél nagyobb mértékű hiányzás konzultációval történő pótláson keresztül megengedhető.

Képzési idő

 • Elméleti órák száma: 0
 • Gyakorlati órák száma: 35
 • Összes óraszám: 35

A képzési forma

 • A képzés formája: csoportos képzés.

A tananyagegységek

Óraszám

4 óra
3 óra
4 óra
3 óra
4 óra
3 óra
4 óra
3 óra
4 óra
3 óra

A tananyagegység megnevezése

Barátkozás az infokommunikációs eszközünkkel
Az első lépések a használatban I.
Az első lépések a használatban II.
Az első létrehozott tartalmak
Böngészés az interneten I.
Böngészés az interneten II.
Elektronikus levelezés I.
Elektronikus levelezés II.
Hanghívásra alkalmas alkalmazások
Gyakorlunk, gyakorlunk, gyakorlunk
Képzés zárása

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő
rendszer leírása

Záró számonkérés:

Gyakorlati feladatmegoldás: önálló gyakorlati feladatmegoldás az utolsó kontaktórán, mely átfogóan tartalmazza a tananyagegységeket.

A képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.
 • A tananyagegységek során az egyéni és csoportos feladatmegoldásban való aktív részvétel.
 • A záró számonkérés sikeres teljesítése az utolsó képzési alkalommal (gyakorlati feladatmegoldás).
 • A képzési program sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja.

Lépjen kapcsolatba velünk!

FŐDINÉ NYESTE ERIKA Mónika

ügyintéző
+36 25 513-508
info@pok.hu

Jelentkezés

TOP