ÖNÁLLÓAN HASZNÁLOM AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖMET - IKER 2. SZINTŰ KÉPZÉS

Engedélyszám: E-000272/2014/D006

A képzési program célja

A képzési programok átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:

A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.
Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.
Képesek legyenek az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
Az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználják.
Elektronikus levelezés során képesek legyenek csatolmányokat használni. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) képesek legyenek azokat egyszerű módon elhárítani.
Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).
A képzés során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni.

A programba való bekapcsolódás feltételei

 • iskolai végzettség: nem szükséges
 • szakmai végzettség: nem szükséges
 • szakmai gyakorlat: nem szükséges
 • egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
 • előzetesen elvárt ismeretek: Infokommunikációs eszközének IKER 1. szint biztonságos használata, amely igazolása „Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés” tanúsítvánnyal vagy előzetes tudásszintmérés megfelelő szintű teljesítésével lehet.
 • egyéb feltétel: betöltött 16. életév

A programban való részvétel feltételei

 • részvétel követelésének módja: résztvevők által aláírt napi jelenléti ív a hiányzások nyilvántartására
 • megengedett hiányzás: a megengedett hiányzás a tanórák 10 %-a, ennél nagyobb mértékű hiányzás konzultációval történő pótláson keresztül megengedhető.

Képzési idő

 • Elméleti órák száma: 0
 • Gyakorlati órák száma: 35
 • Összes óraszám: 35

A képzési forma

A képzés formája: csoportos képzés.

A tananyagegységek

Óraszám

4 óra
3 óra
4 óra
3 óra
4 óra
3 óra
4 óra
3 óra
4 óra
3 óra

A tananyagegység megnevezése

Ráhangolódunk a továbblépésre
Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása
Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata
Használjuk okosan, amit már tudunk
Én és a közösségi média I.
Én és a közösségi média II.
Ügyeket intézek otthon, fotelből
Személyre szabott eszközök
Még több ügyet intézek otthonról
Képzés zárása

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő
rendszer leírása

Záró számonkérés:

Gyakorlati feladatmegoldás: önálló gyakorlati feladatmegoldás az utolsó kontaktórán, mely átfogóan tartalmazza az "Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés" tananyagegységeit.

A képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.
 • A tananyagegységek során az egyéni és csoportos feladatmegoldásban való aktív részvétel.
 • A záró számonkérés sikeres teljesítése az utolsó képzési alkalommal (gyakorlati feladatmegoldás).
 • A képzési program sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja.

Lépjen kapcsolatba velünk!

FŐDINÉ NYESTE ERIKA Mónika

ügyintéző
+36 25 513-508
info@pok.hu

Jelentkezés

TOP