ECDL oktatási hely és vizsgaközpont vagyunk.

Informatikai képzéseink

Engedélyszám: B/2020/000026

Infokommunikációs technológia (IKT) pedagógusoknak -felkészítő ECDL vizsgára képzés

A vizsga előtti felkészítő képzés ismertető:

Képzés időtartama: 30 óra

Képzés díja: 35.000,-Ft/fő  (8 fő esetén)

Vizsgadíj: 5.000,-Ft/fő

Képzés ütemezése: egyeztetett időpontban

Képzés sikeres elvégzése esetén: tanúsítványt állítunk ki

Az ECDL IKT pedagógusoknak modulhoz tartozó tananyaghoz az alábbi linken keresztül érhetsz el:

IKT pedagógusoknak tankönyv elérhetősége

Az ingyenesen letölthető tankönyv segítségével mindenki felmérheti felkészültségét és eldöntheti, hogy részt vesz-e a szervezett, vizsgával záruló és így a pedagógusképzésbe is beszámító képzésben - vagy a tananyag segítségével önállóan képezve magát fokozza tanári munkája hatékonyságát.

A felkészítő képzés után ECDL IKT pedagógusoknak 1 modulos vizsgát lehet tenni Vizsgaközpontunkban, amelynek a sikeres vizsgája után a vizsgázó kap egy modulos ECDL bizonyítványt, amelyért a 7 évenkénti kötelező továbbképzésben 30 kreditpont jár.

Vizsga ismertető:

A modul alapvető fogalmakat és készségeket határoz meg az IKT technológiák hatékony pedagógiai célú alkalmazásával kapcsolatban, amelyek  segítségével fokozható a tanítás, a tanulás és az értékelés hatékonysága.
Az IKT pedagógusoknak  ECDL modul célja, hogy a vizsgázó megértse az IKT (Infokommunikációs Technológiai) eszközök oktatási célú biztonságos használatának a feltételeit, képes legyen azok biztonságos és magabiztos használatára, ezáltal a tanulási, tanítási és az értékelési folyamatok hatékonyabbá tételére.

A modul elsajátításához szükséges előzetes ismeretek
IKT alapkompetenciák a tanári munkában és a felkészülésben, azaz:

 • gépkezelés

 • szövegszerkesztés

 • prezentációkészítés

 • internethasználat

IKT  –  Információs és Kommunikációs Technológia  eszközök  fogalma  az oktatásban
Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) körébe sorolható minden olyan számítógépes-informatikai eszköz, alkalmazás és szolgáltatás, amely  a  tanítási-tanulási folyamatba bevonásra, felhasználásra kerül.

Az IKT eszközök használatának előnyei
Az oktatásban IKT célokra számítógépek, különféle digitális eszközök, hálózatok, alkalmazások és digitális tartalmak is használhatóak. A vizsgázó:

 • képes felvázolni milyen haszonnal jár az IKT alkalmazása oktatási célokra

 • képes felvázolni milyen haszonnal jár az IKT alkalmazása tanulási célokra

 • képes felvázolni milyen haszonnal jár az IKT alkalmazása az értékelésekben

 • képes  felvázolni az IKT adta lehetőségek határait az oktatásban, tanulásban,

 • kiértékelésben

 • képes felvázolni, hogy az IKT hogyan támogathatja a különböző tanulási stílusokat

 • képes felvázolni, hogy az IKT hogyan támogathatja a különböző tanulási stratégiákat

 • képes felvázolni, hogy az IKT hogyan támogathatja a különböző tanulási környezeteket

IKT-val támogatott tanóra
Olyan tanítási óra, foglalkozás, amelyen az alkalmazott pedagógiai módszerek, tanítási-tanulási módok és taneszközök között az IKT-alapú eszközök,  taneszközök-  és módszerek minimum  30%-ban alkalmazásra kerülnek.

IKT -alapú technikai eszközök az oktatásban, néhány ajánlás

 • számítógép és alap perifériái,

 • számítógéphez kapcsolható audiovizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, digitális írásvetítő,  hangosítás, videomagnó, DVD lejátszó, video-  vagy webkamera, digitális fényképezőgép, dokumentumkamera, digitális mikroszkóp, eBook, iPad, tablet, okostelefonok),

 • interaktív tábla,

 • számítógéphez kapcsolt mérési, vezérlési-szabályozási eszközök,

 • hordozható eszközök: kéziszámítógép, GPS, mini audiovizuális lejátszó

Lépjen kapcsolatba velünk!

TEREKINÉ RENDES ÉVA

ügyintéző
+36/25 513-507
okj@pok.hu

TOP