Iskolakezdési támogatás – leendő 7. osztályos dunaújvárosi tanulók részére

Kedves Szülők!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019/2020. tanévtől kezdődően rendkívüli iskolakezdési támogatást  nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő részére, akinek saját háztartásában nevelt gyermeke(i) a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban vesz(nek) részt.

A mellékelt dokumentumok tartalmazzák az igénylés feltételeiről szóló tájékoztatást, a kitöltendő kérelem formanyomtatványát.

 

Ezúton szeretnénk jelezni a kedves Szülőknek, hogy a kérelmet nyomtatott formában, valamint a benyújtandó iskolalátogatási igazolást a tankönyvosztás alkalmával megkapják az iskolában!

TOP