Jelentkezés IKER1 / IKER2 képzésre

Legmagasabb iskolai végzettsége:
általános iskola 8. osztálynál kevesebb
befejezett 8 osztály
befejezett 10 osztály
szakmunkás bizonyítvány
érettségi bizonyítvány gimnázium és/vagy szakközépiskola
érettségire épülő technikusi
érettségire épülő közép vagy felsőfokú OKJ
diploma főiskolai
diploma egyetemi

Nyilatkozatok:
Etnikai kisebbséghez tartozom:
igen
nem
nem nyilatkozom

Megváltozott munkaképességű / fogyatékkal élő:
igen
nem
nem nyilatkozom

Foglalkoztatottságra vonatkozó nyilatkozat:
munkaviszonnyal rendelkező / vállalkozó
munkanélküli / elmúlt 6 hónapban fizetett alkalmazásban nem álló
tartós munkanélküli (1 éves túl)
inaktív
közfoglalkoztatott
GYES-en, GYED-es, GYET-en, ápolási díjon lévő
nem nyilatkozom

Gyermeket eltartó:
igen
nem
nem nyilatkozom

Egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt:
igen
nem
nem nyilatkozom

Munkanélküli háztartásban élő:
igen
nem
nem nyilatkozom

Rendelkezik-e pedagógusi végzettséggel:
igen
nem
nem nyilatkozom

Tanfolyam kiválasztása:
Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés – 35 óra (E-000272/2014/D005)
Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés - 35 óra (E-000272/2014/D006)

A mellékletek mérete egyenként maximum 3MB lehet!

Személyi igazolvány:
Lakcím kártya:
TAJ kártya:
Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
IKER 1. tanúsítvány másolata (IKER 2 . képzésre történő jelentkezés esetén)
Egyéb:

Honnan értesült rólunk?
internetrőlújsághirdetésbőlismerősöktől, barátoktólszórólaprólegyéb forrásból

Nyilatkozat

Fent nevezett jelentkező ezúton nyilatkozom róla, hogy a képzési intézmény általam megjelölt képzésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, az oktatásban való részvétel feltételeit megismertem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el, továbbá a képzési programba való bekacsolódás feltételeinek megfelelek, és hozzájárulok ahhoz, hogy az intézmény személyes adataimat kezelje.

Nyilatkozom továbbá, hogy nem állok középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban és e képzési programmal párhuzamosan nem veszek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben.

Az intézmény minőségbiztosítási / irányítási rendszerének panaszkezelését megtekintettem, az abban foglaltakat elfogadom. Nyilatkozom arról is, hogy az intézmény a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásait számomra felajánlotta, melyek közül az
Előzetes tudásszint mérést:

kérem
nem kérem

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
Az Ön által ebben a Jelentkezési lapban megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben részt vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek betartásával kezelik, használják fel. Megőrzésük időtartama: 3 év. Jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően biztosított.
Az adatkezelő az Intézményünk. Tájékoztatjuk, hogy adatai az intézmény Fenntartója - Humán- Pszicho 2002 Nonprofit Kft., az intézmény pénzügyi, oktatási, marketing ügyintézői, mint adatfeldolgozók részére kerülnek a törvényi előírásnak megfelelően összegyűjtésre, tárolásra és továbbításra.
A részletes Adatkezelési Tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza, amelyet elérhet az intézmény honlapján.

TOVÁBBI KÉPZÉSEINK

TOP