Jelentkezés iskolarendszeren belüli, esti munkarendben történő oktatásra

Legmagasabb iskolai végzettsége:
befejezetlen 8 általános iskola
8 általános iskola
szakmunkásképző iskola
szakiskola
szakközépiskola
gimnázium

Befejezetlen 8 általános iskola esetén:
Befejezett osztály általános iskola.


Melyik iskolai osztályba kéri felvételét? (kötelező)

Képzési hozzájárulás: 27.000Ft/tanév (3x9.000Ft részletben)

A mellékletek mérete egyenként maximum 3MB lehet!

Személyi igazolvány:
Lakcím kártya:
TAJ kártya:

Összes rendelkezésre álló bizonyítvány:
FONTOS: Amennyiben bizonyítványa elveszett vagy megsemmisült, akkor kérjük, hogy az előző iskolájától kérje meg hitelesített másodlatban.

Honnan értesült rólunk?
internetről
facebookról
instagramról
újsághirdetésből
ismerősöktől, barátoktól
szórólapról
egyéb forrásból

Nyilatkozat
1. Hozzájárulok személyes irataimnak lemásolásához, tárolásához.
2. Az oktatással kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam. (Ár, időpont, fizetési feltételek)
3. Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap megrendelésnek minősül, így az oktatás megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után.
4. Tudomásul veszem, hogy az oktatás csak megfelelő létszám esetén indul.
5. Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
6. Tudomásul veszem, hogy az esti felnőttoktatás által TB ellátásra nem vagyok jogosult.

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
Az Ön által ebben a Jelentkezési lapban megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben részt vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek betartásával kezelik, használják fel. Megőrzésük időtartama: 5 év. Jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően biztosított.
Az adatkezelő az Intézményünk. Tájékoztatjuk, hogy adatai a KIR rendszer (Köznevelés Információs Rendszer), az intézmény Fenntartója - Humán- Pszicho 2002 Nonprofit Kft., az intézmény pénzügyi, oktatási, marketing ügyintézői, mint adatfeldolgozók részére kerülnek a törvényi előírásnak megfelelően összegyűjtésre, tárolásra és továbbításra.
A részletes Adatkezelési Tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza, amelyet elérhet az intézmény honlapján.

TOVÁBBI KÉPZÉSEINK

TOP