KATASZTRÓFAVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS

Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000383

Programkövetelmény azonosító száma: 10324007

Képzési idő: 240 óra

Képzés díja: 160.000 Ft

MIVEL FOGLALKOZIK EGY KATASZTRÓFAVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ?

A katasztrófák elleni védekezésről szóló törvény betartása a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény részére kötelező. Katasztrófavédelmi ügyintézőt célszerű alkalmazni azon gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, intézményeknek, melyeknek a Katasztrófavédelmi törvény polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat határoz meg. A Katasztrófavédelmi ügyintéző átfogóan ismeri a Katasztrófavédelem polgári védelmi és iparbiztonsági feladatait. A jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés hatékonyabb, szakszerűbb és a közbiztonságot magasabb fokon szolgálja, ha azokat Katasztrófavédelmi ügyintéző képesítéssel rendelkező személy végzi, aki ezen minőségében felelős a katasztrófavédelmi (védelmi) tervek és dokumentumok hatósággal egyeztetetten történő elkészítéséért. A katasztrófavédelmi ügyintéző megalapozott szakmai döntéseket kezdeményez, képes azok előkészítésére és meghozatalára. A katasztrófavédelmi ügyintéző a szakterületén átfogó szakmai ismereteket igénylő, összetett, több szerv és személy együttműködésével ellátható szakmai feladatok önálló lebonyolításával tudja munkáját ellátni.

 • A katasztrófavédelmi ügyintéző a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények vezetőjének közvetlen irányítása mellett, önállóan vagy másokkal együttműködve, a jogszabályokban meghatározott katasztrófavédelmi (polgári védelmi és iparbiztonsági) feladatainak ellátása körében kialakítja a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények ¬ hatósági határozatban meghatározott - polgári védelmi feladataihoz szükséges feltételeket, tervezi a komplex logisztikai biztosítás folyamatát.

 • A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervével folyamatosan kapcsolatot tartva meghatározza az eseménykezelés szabályainak megfelelően a havária események során (pl.: árvíz, beavatkozás veszélyes anyag jelenlétében) az együttműködő szervek, szervezetek releváns körét, azokkal kapcsolatot tart a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények feladatait illetően.

 • Feltárja a kockázatbecslés alapján a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény veszélyeztetettségét, adatot szolgáltat a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásához. Feltárva és elemezve a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény vonatkozásában az ipari tevékenységek, technológiák kockázatát, kockázatazonosítást és kockázatértékelést végez, szervezi és részt vesz a kockázatbecslési eljárásban.

 • Javaslatokat tesz a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények dolgozóit érintő biztonságos működést biztosító feladatok meghatározásakor.

 • Elkészíti a veszélyes üzem üzemazonosítási dokumentumait és a szükséges védelmi terveket (belső védelmi terv, súlyos káresemény-elhárítási terv).

 • Megtervezi a veszélyesáru-szállítás folyamatát.

 • Megtervezi és létrehozza a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény polgári védelmi szervezetét, megtervezi annak felkészítését, alkalmazását, javaslatokat tesz a technikai eszközök biztosítására.

 • Összeállítja a munkahelyi veszélyelhárítási tervet, meghatározza a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény lakosságvédelmi feladatait, a polgári védelmi és iparbiztonsági vonatkozású, kötelezően elkészítendő, a katasztrófavédelmi hatóság által előírt formátumú dokumentumokat.

- A résztvevők minden tananyagegység végén számot adnak tudásukról.
- A sikeres (legalább 51 %-os) eredményekről Tanúsítványt kapnak, mellyel az akkreditált vizsgaközpontba képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

Bemeneti feltétel:

 • Érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 10324006 Katasztrófavédelmi munkatárs, vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott képesítések.

Tananyagegységek:

 • Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) 240 óra

Képzés díja: 160.000 Ft

Egyösszegben

Részletfizetési lehetőség

Képzési program

Kedvezmény: -5%

További kedvezmények

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint.

Képzési program pdf

Fizetési módok:

 • készpénzzel az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • bankkártyával az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • átutalással a következő bankszámlaszámra: 10918001-00000081-92960007 (Kérjük, a közleményben tüntesse fel a képzésben részt vevő nevét és a képzés megnevezését.)

Jelentkezés

TOP