TUDÁS - TAPASZTALAT - JÖVŐ

6 Osztályos Kisgimnázium

A hatosztályos kisgimis képzés egyre népszerűbb!

Magyarországon a négyosztályos gimnáziumi tanrend mellett nagyon sok helyen van nyolc-, illetve hatosztályos „kisgimis” képzés, amelyek az életkori sajátosságok figyelembevételével egyre inkább helyet követelnek maguknak a képzési palettán. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, nem véletlenül, hiszen egyre népszerűbbek és hatékonyabbak.

A Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium (POK) ebben az évben indította útjára a hat évfolyamos gimnáziumi oktatást. Persze felmerül a kérdés: miben lehet hatékonyabb működésű intézmény a „hatosztályos kisgimi”, melyek a legfrissebb tapasztalatok? Ezekre a kérdésekre kerestük és kaptuk meg a válaszokat az intézmény igazgatójától, Borgulya Zoltántól, aki ráadásul szakmája szerint pszichológus is, így pontosan ismeri ennek a korosztálynak a sajátosságait, jellemzőit.

– Nagyon fontos, hogy milyen életszakaszban kezdi meg a kisdiák ezen iskolarendszerű képzést, hiszen ebben a korban, 12 évesen már mások az életkori sajátosságok, mint a nyolcosztályos, 10 éves korban megkezdett kisgimis képzés esetében. Ebben a korban ez a két év nagyon sokat számít, hiszen sokkal rövidebb idő alatt lehet az általános és középiskolai képzés közötti átmenetet a hatosztályos rendszerben megvalósítani. Nagyon fontos, hogy ebben a korban a gyerekek már könnyebben alkalmazkodnak a gimnáziumi tanulási sajátosságokhoz, a figyelem koncentrációjuk is jobb, és a rájuk jellemző fejlődés – élettani szabályoknak megfelelően sikeresen be tudnak illeszkedni a gimnáziumi képzésbe.

– A hatosztályos gimnáziumi képzésre érkező kisdiákok mire számíthatnak?

– Jó és jogos a kérdés. A hetedikes tananyag elsajátításának kötelezettsége vonatkozik a gyerekekre nálunk is, de már ebben a szakaszban is egy kicsit többet szeretnénk átadni a gyerekeknek, komolyabb számonkérés mellett, nagy hangsúlyt fektetve az idegennyelvi-képzésre. Nyilván ezt az alapfokú képzési intézményekben is megteszik, de ebben a hatosztályos képzési rendszerben azok a pedagógusok, akik a gyermekeket végigviszik a nyelvvizsgáig, vagy a közép- és emelt szintű érettségiig, egyenletesen illesztik a tananyagot a tanrendbe, és folyamatosan figyelemmel kísérik a diákok fejlődését.

– Mekkora az érdeklődés a képzés iránt, milyen a „kiválasztási” rendszer?

– Másfél, kétszeres volt a túljelentkezés, és az eltelt néhány hónap, a felvett diákok eddigi eredményei is azt mutatják, hogy komolyan veszik ezt. Ami a kiválasztást illeti, nincs kötelező központi felvételi, a családok – szülők és gyermekeik – maguk jelentkeznek hozzánk. A hatosztályos kisgimire mi magunk is készítünk fel diákokat, így mire bekerülnek az iskolarendszerű képzésbe, már nem ismeretlen számukra ez. Tavaly mintegy osztálynyi nebuló vett részt a felkészítésben, legtöbbjük felvételt is nyert, hiszen ők már azért jelentkeztek oda is, mert elkötelezettek voltak ezen oktatási forma iránt, de a felvettek között voltak olyanok is, akik nem voltak „előkészítősök”. Továbbra is meg akarjuk azonban őrizni az iskola családias jellegét, környezetét, így a jövőben is csak évenként egy-egy hatosztályos képzést tervezünk.

– Hogyan fogadták a város, a térség általános iskolái, hogy elszippantják a diákjaikat?

– Az iskolákkal természetesen kapcsolatban vagyunk. Bizonyosan ezek a diákok hiányoznak azokból az iskolákból, ahonnan hozzánk jönnek, ezért nyilván ennek az oktatási, képzési formának a fogadtatása is változó. Vannak olyan intézmények, amelyek vezetői valószínű, hogy hasonlóan gondolkodnak, mint mi, akiknek az a legfontosabb, hogy a náluk tanuló gyermekek megfelelő helyre kerüljenek, oda, ahol a továbbtanulásuk biztosított. Természetesen vannak olyan intézmények is, amelyek nem örülnek ennek, nem szívesen engedik el a gyerekeket.

– Hogyan fogadták a „kicsiket” a „felsősök”?

– Nagyon jól. Semmilyen gondot nem okoz – fogalmazzunk úgy, hogy – a kis- és nagykamaszok együttes jelenléte az iskolában. Kezdetben törekedtünk arra, hogy az ügyeletesek az óraszünetekben odafigyeljenek erre, nehogy valamilyen atrocitás legyen a generációs különbségek miatt, de a családias légkörnek köszönhetően, nincs ilyen problémánk.

Az interjút készítette 2019-ben:

 Várkonyi Zsolt főszerkesztő, DUOL és Dunaújvárosi Hírlap

TOP