TUDÁS - TAPASZTALAT - JÖVŐ

Felvételizőknek

Örömmel köszöntünk weblapunkon! Bízunk benne, hogy körbenéztél már és amit láttál, az elnyerte tetszésedet! Ha többre vagy kíváncsi, látogass el iskolánkba, gyere el Nyílt Napjainkra, ülj be óráinkra, látogasd meg rendezvényeinket, ismerkedj a Pannon Magángimi közvetlenségével,családias hangulatával!

Amit kínálunk Neked:

  • Emelt szintű nyelvoktatás:
  • az angol vagy a német fő idegen nyelv mellé 2. nyelvként választhatsz az angol, német mellett a spanyol, francia, orosz nyelvekből
  • Reál-tagozatos osztály ( matek-fizika ill. biosz – kémia emelt óraszámmal )
  • informatika-oktatás emelt óraszámban
  • A saját iskoládban tehetsz nyelvvizsgát, kétféle nyelvvizsga-rendszerben: a Debreceni Egyetem DExam ( angol egynyelvű ) rendszerében, illetve a Pécsi Tudományegyetem ECL ( egynyelvű ) rendszerében
  • ECDL-vizsgalehetőség,
  • gazdasági (pénzügyi, vállalkozási) ismeretek oktatása
  • Tanórán kívüli lehetőségek: Pannon Diák Sportkör, énekkar, színjátszás, fizika-, matematika-, biológia- , rajz szakkör; Fantasztikus Irodalom, Filmklub, iskolarádió, iskolaújság, külföldi és belföldi tanulmányi kirándulások, Gólyatábor.
  • Emelt szintű érettségire való felkészítés – igény szerint bármely tantárgyból

Így kerülhetsz be hozzánk:

A felvételi kérelmek elbírálásakor az általános iskolai tanulmányi eredményeket (hozott pontszám), illetve az általános tantervű magyar nyelvi és általános tantervű matematika központi írásbeli eredményeit ( szerzett pontszám ) vesszük figyelembe.

A felvételi rangsor kialakítása

A felvételi rangsor két eredmény (hozott és szerzett pontok) alapján számított
 összpontszámokból jön létre.

6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei (készségtárgyak és a magatartás,
szorgalom kivételével valamennyi tantárgy eredményét számítjuk - ha van az említett
évfolyamon) matematikai átlagának tízszerese számít hozott pontszámnak.

(Az érdemjegyek összesítése a jelentkezési lap tantárgyi sorrendje alapján az informatika
tantárggyal bezárólag történik (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem,
földrajz, matematika, fizika, kémia, biológia, informatika).

Felvételi tantárgyak 6. év vége 7. év vége 8. félév
Magyar nyelv 5 5 5
Magyar irodalom 5 5 5
Idegen nyelv 5 5 5
Történelem 5 5 5
Földrajz 5 5
Matematika 5 5 5
Fizika 5 5
Kémia 5 5
Biológia 5 5
Informatika 5 5 5
Elérhető max. pontszám: 50 pont

A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett matematika és magyar nyelvi írásbeli vizsga eredményének átlaga.

Hozott pontszám: 50%
Központi írásbeli: 50%

TOP