OROSZ ÁLTALÁNOS CSOPORTOS NYELVTANFOLYAM

Kommunikatív és egyéb kompetenciák, készségek

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Szövegértés: A képzésben részt vevő megérti a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése.

Szóbeli kifejezőkészség: A képzésben részt vevő képes az egyszerű kapcsolatteremtésre, Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl: a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, és segítőkész.

Írásbeli kifejezőkészség: A képzésben részt vevő képes egyszerű  nyomtatványok kitöltésére (pl: szállodai bejelentkezési lap), személyes adatai megadására (név, cím, lakhely, nemzetiség), rövid üdvözlet, köszönetnyilvánító szöveg megírására (pl: képeslap, e-mail)

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Szövegértés: A képzésben részt vevő megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl: személyes adatok, család, munkahely). Megérti rövidebb és egyszerűbb prospektusok, hirdetések, rövid megánlevelek lényegét.

Szóbeli kifejezőkészség: A képzésben részt vevő elbodogul rutinszerű kommunikációs helyzetekben, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

Írásbeli kifejezőkészség: Képes egyszerű jegyzetet vagy üzenetet írni (pl: köszönőlevél).

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Szövegértés: A képzésben részt vevő megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Ki tudja szűrni a lényegi információkat egy tévé- vagy egy rádióadóból.

Szóbeli kifejezőkészség: Elbodogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambiciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

Írásbeli kifejezőkészség: Ismert témákról képes egyszerű, de összefüggő szöveget alkotni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Szövegértés: A képzésben részt vevő megérti az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését. Képes követni a legtöbb televízió- és rádióműsort, mergérti az aktuális témájú írott szövegeket és a legtöbb standard nyelvű filmet.

Szóbeli kifejezőkészség: Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Véleményét, egy álláspont előnyeit és hátrányait kellő részletességgel ki tudja fejteni, részletezni.

Írásbeli kifejezőkészség: Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témákról, képes tájékoztató jelentések, összefoglalók megírására.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Szövegértés: A képzésben részt vevő meg tud érteni különböző típusú komplex szövegeket, érzékeli a rejtett, valamint az átvitt jelentéstartalmakat.

Szóbeli kifejezőkészség: Képes gördülékenyen, spontán módon és választékosan kifejezni gondolatait. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra.

Írásbeli kifejezőkészség: Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is. Megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.

Jelentkezés

TOP