HATÁRON TÚLI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA,TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS HETEDIKESEKNEK

Nagy örömmel számolunk be, hogy a Pannon Oktatási Központ Gimnázium
a Határtalanul! program 2022. évi "Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" című pályázati kiírása kapcsán benyújtott pályázatát a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásra javasolta, amely alapján a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság döntése alapján 3 690 000 forint támogatásban részesül.

HATÁRON TÚLI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PROGRAM (HAT-KP-1-2022/1)
2022.09.01. - 2023.08.31.

A Bethlen Gábor Alap, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Magyar Kormány támogatásával a „Határtalanul” elnevezésű program keretén belül a Pannon Oktatási Központ Gimnázium 3,69 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült,✅ amelyet a kiírásnak megfelelően (2022) hetedikesek tanulmányi kirándulására használ fel.
Szerbia, Vajdaság, Délvidék. A tanulmányi kirándulás célja a magyar történelmi és földrajzi múlt emlékeinek felkeresése, a középkori Magyar Királyság utódállamában, a magyar történelem emlékeinek megismerése. A határainkon túli magyarság életének felfedezése, kapcsolatteremtés a határainkon túli iskola diákjaival a Délvidéken. Cél a magyar múlt és történelem kimagasló alakjainak megismerése, az Al-Duna, a Kazán-szoros természeti szépségeinek, a Történelmi Magyarország déli részének felfedezése.

Előkészítő foglalkozások

Dátum: 2023. május 26. osztályfőnöki és földrajz előkészítő óra

                 2023. május 31. magyar irodalom előkészítő óra

                 2023. június 2. történelem előkészítő óra

Leírás:

Igyekeztünk rendszerben gondolkodva felkészíteni a tanulókat, így a tantárgyi koncentrácikban gondolkodva a történelem,  földrajz, magyar irodalom egy-egy tanóráját is kihasználtuk a felkészülés érdekében.

Az osztályfőnöki és történelem előkészítő órák legfontosabb feladata, hogy mind térben, mind időben a gyerekek eligazodjanak a Délvidék történelmében az ókortól napjainkig.

Az óra folyamán végi vittük a tanulókat a nagy történelmi korszakokon, ahol megbeszéltük, hogy az adott korszakban kik és milyen társadalmi szervezettségi fokon éltek az adott területen. Mélyebben foglalkoztunk a Honfoglalás utáni időszakkal, amikor a terület a Magyar Királyság része volt. A török előretörésével részletesebben foglalkoztunk, hiszen az első nagy háborúk is az ő területükön történtek.

A török kor idejéből megtekintettük, hogy a török betelepülése milyen gazdasági, társadalmi és politikai változásokat hozott, mennyiben erősítette fel az itt élő népek függetlenségi törekvéseit.

Az újkor történelmében vizsgáltuk, hogy Ausztria milyen szerepet játszott az itt élő népek, történelmében (pl a Határőrvidéken keresztül), mennyiben akadályozta, vagy éppen fejlesztette az adott területet. Kiemeltük, hogy az 1848-as szabadságharcban a nemzetiségek ellenünk fordultak, s ez az ellenszenv a mai napig él a népek között.

Megvizsgáltuk, hogy a Kiegyezés következtében megszületett Osztrák – Magyar Monarchiában a nemzetiségek milyen lehetőségekkel rendelkeztek, s ez a politika mennyiben változott meg az első világháború idejére.

Trianon kapcsán megnéztük, hogy a nagyhatalmak milyen szervezőelvek alapján alakították ki az új országok határait, s hogy ennek hátterében milyen gazdasági, politikai okok húzódtak meg.

Elemeztük, hogy mennyiben az átlagember felelőssége ez a hozzáállás, vagy mennyiben a politika szereplőinek köszönhető népeink között ez az ellenállás.

Végezetül egy kis gasztronómiai túrát tettünk, megbeszéltük, hogy amennyiben lehetőségük adódik rá megkóstolják a csevap-csicsot.

A földrajz órát is felhasználtuk egy alkalommal, ahol térkép segítségével bejártuk azokat a helyszíneket, ahova kirándulunk majd.

Magyar irodalomból is tartottunk felkészítő órát. A bukovinai székelyek életének fontos részét képező Tamási Áronról, életéről és költészetéről, illetve a bukovinai székelyek történelmi múltjáról, néphagyományairól szólt a felkészítés. Ezt megelőzte egy érzékenyítés, játékos feladatok keretén belül kellett fogalmakat értelmezni: diszkrimináció, identitás, kisebbség, előítélet, etnikum.

A tanulók megnézték a Magyarság Háza által biztosított portréfilmet a topolyai apácákról. Mennyire zárt egy zárda? Hogyan élik mindennapjaikat az apácák? Nincsen melegük kánikulában a hosszú fekete ruháikban? Hogyan képzelik el Istent? Tévéznek-e? Milyen nehézségek adódnak az életükben? Megannyi kérdés merülhet föl az emberben, ha látja valahol ennek a titokzatos világnak a képviselőit

A film bepillantást enged az idős nővérek világába. A zárdában Cili Cica is fekete-fehér uniformist hord, akárcsak öt gazdája. Világuk rendezett és tiszta, akárcsak a lelkük és az elméjük. Szinte mindnyájan már gyermekkorban elhivatást éreztek Istentől a szolgálatra. Az Isten iránti vonzalom elhomályosította bennük az olyan érzéseket, mint a szerelem vagy az anyai ösztön. Mindazonáltal nem gondolkodják túl a dolgokat. Végzik a napi munkájukat, ki-ki legjobb tudása szerint. Van, aki piacra jár és főz, akad, akinek a kertészkedés vagy a takarítás a kedvenc elfoglaltsága. Egyikük a szentmisére való ostyát süti.

Bevallják, hogy időnként akadnak köztük is súrlódások, az engedelmességet sem mindig könnyű megvalósítani. De alapvetően békében és nyugalomban élnek, nem csak lakótársak, hanem támaszai is egymásnak.

Mennyire zárt a zárda? Nem érzik magukat bezártnak. Kimehetnek sétálni, rokonokhoz is elutazhatnak. A forgatás alatt kirándulást tesznek a közeli tóhoz, sőt egy drón röptetésével is megpróbálkoznak.  Ez, persze, különleges alkalom, nem része a napi rutinnak.

A hétköznapokon imádkoznak és dolgoznak, mint elődeik évszázadok óta.

Az indulás
2023.06.10.

A Pannon Oktatási Központ Gimnázium 7. osztálya ma reggel indult 4 napos kirándulásra a Határtalanul program keretén belül a Vajdaságba. Az utazás célja a nemzeti összetartozás erősítése közös programok a helyi magyar iskolásokkal. Történelmi emlékhelyeken megemlékezéssel, koszorúzással tisztelegnek a múlt nagyjai előtt, melyre előzetesen felkészültek történelem- és magyarórákon.

Tartalmas, szép kirándulást kívánunk!

Indulás pillanatai link!!

 

Kiss Gréta Hanga 7. a osztályos tanuló ÚTINAPLÓJA:

1️⃣ nap: Áthaladtunk a határon és Újvidék ( Novi Sad ) felé vettük az irányt. Itt megnéztük a városházát, a neogót katolikus templomot, a görög keleti székesegyházat és a püspöki palotát kívülről. Minden nagyon szép volt. Ezután Péterváradra mentünk, ahol a XVIII. századi hazai várépítészet egyik legnagyobb és legépebben megmaradt kazamatáit csodáltuk meg. Majd elmentünk a szálláshelyünkre Székelykevére. Két házban voltunk elszállásolva, egyik diákszállóban és egy apartmanban. A diákszálló nagyon rendezett volt a reggelik amiket ott kaptunk nagyon finomak voltak.

2️⃣ nap: Nagyon sok helyre mentünk, de Galambóc volt a legizgalmasabb a várban sajnos nem tudtunk bemenni de felmásztunk egy magas hegyre, ahonnan láthattuk a várat és a Dunát. Ez volt az egyik legszebb hely ahol voltunk az egész kirándulás alatt. Majd vissza mentünk a szállásra Székelykevére még egy éjszakára.

3️⃣ nap: Belgrádban, Szerbia fővárosában jártunk, ahol a Kalemegdán-parkban sétálgathattunk. Egy plázába is elmentünk ahol kaptunk egy kis szabadidőt és a szép sétálóutcákban is sétálhattunk. Majd Tóthfalu nevezetességeit néztük meg. Az ebéd húsleves és borsós tokány volt, ami nagyon ízlett. Vacsora előtt lovas kocsikáztunk, majd a helyi gyerekek nagyon aranyos előadását nézhettük meg. Este kimentünk beszélgetni, zenét hallgatni az ott élő gyerekekkel. este pedig a Páncél-házban aludtunk. Ez a szállás is rendezett volt de nekem az előző jobban tetszett.

4️⃣ nap: reggel gyorsan összepakoltunk és elmentünk Zentára, ahol csodálatos kilátásban volt részünk, mikor fellépcsőztünk a hivatali épület tornyába. Mindemellett a csoki múzeumba is ellátogattunk, ahol ehettünk sok-sok csokit. Ez volt az egyik legjobb program, majd Szabadkán megnéztük a város nevezetességeit és utána szabad foglalkozás volt. Majd hazaindultunk, útközben még megálltunk egy fél órára pihenni.

 

1. nap Óratorony
1. nap Pétervárad - kazamaták
2. nap Galambóci vár
2. nap Kazán-szoros
4. nap Zenta - Szabadka
4. nap Zenta - Szabadka
4. nap Zenta - Szabadka

Értékelő óra időpontja, a program lezárása
2023.06.15

Az értékelő óra a hazaérkezésünket követő 2. napon, június 15-én zajlott le. Az értékelés célja a kirándulás alkalmával történtek áttekintése, a tanulságok levonása és az eredmények megfogalmazása volt. A külhoni magyarokhoz kapcsolódó történelmi, honismereti ismereteket, a tanulmányi kirándulás során szerzett tapasztalatokat tanórai kezetek között jelenítettük meg.

Az értékelő órán rendszereztük és megszilárdítottuk az utunk során szerzett ismereteinket. Tapasztalatainkat, élményeinket megosztottuk egymással. A külhoni magyar diáktársainkkal kialakult kapcsolatainkról beszámolót, az utazásunkról útinaplót készítettünk.

Lejátszottuk a kirándulás alatt készült képeket, így újra lehetőségünk volt átélni az együtt töltött 4 napot, feleleveníteni a programokat, helyszíneket. A diákokkal elkészítettük az útinaplókat, élménybeszámolókat.

Egy TÉMANAP keretében lehetőséget adtunk a többi diáknak is, hogy megismerhessék az utunk során látottakat, hallottakat. Diákjaink számára egy vetélkedőt szerveztünk.

TOP