PEDAGÓGIAI MUNKATÁRS (GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS) KÉPZÉS

Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000383

Programkövetelmény azonosító száma: 01194001

Képzési idő: 900 óra

Képzés díja: 370.000 Ft

MIVEL FOGLALKOZIK EGY GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS?

A gyógypedagógiai asszisztens az integrált és szegregált gyógypedagógiai intézményben dolgozó szakember. Az oktatásban az integráció és a szegregáció önmagában nem jelent értékkülönbséget. Mindkettő működhet szakmailag jól, mindkettőre szükség van. Ebben a működésben kap releváns szerepet a gyógypedagógiai asszisztens képesítés. Az SNI-s gyermek/tanuló teljesítményét, sikeres fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek képzettségének minősége garantálja. E képesítésben ölt testet annak a szakmai hálónak a bővítése, mely a pedagógus és a gyógypedagógus mellett biztosítja az SNI-s személy sérüléséből adódó hátrányainak kiegyenlítését és a családdal történő együttműködést.

 • A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

 • Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában.

 • Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat.

 • A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat.

 • Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben.

 • Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában.

 • Betartja a titoktartási kötelezettséget.

 • Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

 • A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

 • köznyelvi és szakmai szöveget írni

 • információk gyűjtésére

 • empátiára, toleranciára

 • adekvát kommunikációra

 • konfliktusmegoldásra

 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére

 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására

 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

 • hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve

 • nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására

 • foglalkozások eszközeinek előkészítésére

 • differenciált bánásmódra

 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére

 • a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására

 • ügyeleti feladatok ellátására

 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

- A résztvevők minden tananyagegység végén számot adnak tudásukról.
- A sikeres (legalább 51 %-os) eredményekről Tanúsítványt kapnak, mellyel az akkreditált vizsgaközpontba képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

Bemeneti feltétel:

 • Érettségi végzettség

Tananyagegységek:

 • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek 300 óra

 • Általános gyógypedagógia ismeretek 250 óra

 • Speciális gyógypedagógia ismeretek 350 óra

Képzés díja: 370.000 Ft

Egyösszegben

Részletfizetési lehetőség

Képzési program

Kedvezmény: -5%

További kedvezmények

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint.

Képzési program pdf

Fizetési módok:

 • készpénzzel az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • bankkártyával az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • átutalással a következő bankszámlaszámra: 10918001-00000081-92960007 (Kérjük, a közleményben tüntesse fel a képzésben részt vevő nevét és a képzés megnevezését.)

Jelentkezés

TOP