PEDAGÓGIAI MUNKATÁRS (PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS) KÉPZÉS

Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000383

Programkövetelmény azonosító száma: 01194002

Képzési idő: 1000 óra

Képzés díja: 370.000 Ft

MIVEL FOGLALKOZIK EGY PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS?

A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó pedagógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre. A pedagógiai munka a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető intrinzik motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, mely hatással van a gyermek és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során gyermekekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel.

 • A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

 • A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában.

 • Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában.

 • Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában.

 • Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását.

 • Munkája során differenciált bánás-módot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére.

 • Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

 • A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • nevelési/oktatási feladatokat értelmezni

 • együttműködni más szakemberekkel

 • szociális problémák felismerésére

 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére

 • differenciált bánásmód alkalmazására

 • konfliktusok felismerésére és megoldásra

 • adekvát kommunikációra

 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére

 • rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére

 • ügyeleti feladatok ellátására

 • pontos, következetes munkára

 • módszeres munkavégzésre

 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára

 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

 • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni

 • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

 • köznyelvi és szakmai szöveget írni

 • információk gyűjtésére

 • önművelésre

- A résztvevők minden tananyagegység végén számot adnak tudásukról.
- A sikeres (legalább 51 %-os) eredményekről Tanúsítványt kapnak, mellyel az akkreditált vizsgaközpontba képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

Bemeneti feltétel:

 • Érettségi végzettség

Tananyagegységek:

 • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek 300 óra

 • Családpedagógiai alapismeretek 250 óra

 • Szabadidőpedagógia 200 óra

 • Gondozás és egészségnevelés 150 óra

 • Kommunikáció és viselkedéskultúra 100 óra

Képzés díja: 370.000 Ft

Egyösszegben

Részletfizetési lehetőség

Képzési program

Kedvezmény: -5%

További kedvezmények

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint.

Képzési program pdf

Fizetési módok:

 • készpénzzel az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • bankkártyával az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • átutalással a következő bankszámlaszámra: 10918001-00000081-92960007 (Kérjük, a közleményben tüntesse fel a képzésben részt vevő nevét és a képzés megnevezését.)

Jelentkezés

TOP