Sportedző (fitness, labdarúgás, ökölvívás szakon)

emelt szintű szakképesítés

A szakképesítés OKJ száma: : 54 813 02
A képzési program nyilvántartásba vételi száma:
fitness szakon: E-000272/2014/A026
labdarúgás
szakon: E-000272/2014/A027
ökölvívás
szakon: E-000272/2014/A028

A képzés időtartama: 800 óra
A képzés ütemezése: heti 1-2 alkalom délután és / vagy szombat.

Választható sportágak: FITNESS, LABDARÚGÁS, ÖKÖLVÍVÁS.

MIVEL FOGLALKOZIK EGY SPORTEDZŐ?

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú
távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és
játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait.

Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket.

Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.).

Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, oktatni
 • a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani
 • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág¬specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani
 • a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni
 • a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni
 • különböző ciklusú edzésterveket készíteni
 • a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni
 • az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában
 • sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni
 • a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest
 • szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani
 • más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni

Pályatükör:

 • Edző (a végzettségében szereplő sportágban)
 • Tréner tanácsadó
 • Sportegyesületi tanácsadó
 • Sportegyesületi szaktanácsadó
 • Sportreferens
 • Sportszakosztály-vezető

A tanfolyam államilag elismert, emelt szintű szakképesítést tanúsító bizonyítványt ad.

Sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítőt is igényelhet, amely megkönnyíti a külföldi munkavállalást.

Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?

Iskolai előképzettség: érettségi
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

11498-12              Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12              Foglalkoztatás II.
10322-12              Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
10323-12              Egészségügy és elsősegélynyújtás
10324-12              Edzéselmélet és gimnasztika
10325-12              Szervezés és vállalkozás alapjai
10326-12              Sportági alapok
10327-12              Sportedzői szakismeretek

Elméleti és gyakorlati oktatás aránya:

Elmélet: 40 %

Gyakorlat: 60 %

Árak

300.000 Ft

A tanfolyam díja.

50.000 Ft

Várható szakmai vizsgadíj.

Jelentkezés

TOP