ÜZLETI NÉMET CSOPORTOS NYELVTANFOLYAM

Szövegértés – hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti az alapvető  munkahelyi utasításokat, kollégái egyszerű, tagolt kommunikációját.

Szövegértés – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű  mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti az egyszerű utasításokat munkájával kapcsolatosan illetve az álláshirdetések lényegi információit

Beszéd – Társalgás: Képes egyszerű  kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Képes párbeszédet folytatni munkahelyén kollégáival.  Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, melyek a munkájához kötődnek.

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű  kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Egyszerű  kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni munkahelyét és kollégáit.

Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű  nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Tud e‐mailben rövid és egyszerű (például üzleti út) üzenetet írni.

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti a munkájához közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket. Megérti az egyszerű  és világos hirdetések és reklámok lényegét.

Szövegértés – Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű  szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű  szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti a rövid, egyszerű üzleti leveleket, munkahelyi információkat.

Beszéd – Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű  helyzetekben egyszerű  és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Munkájával kapcsolatos rutinszerű  helyzetekben egyszerűen és közvetlen módon cserél információt.

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű  eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a kollégáiról, üzleti partnereiről és más személyekről,   munkakörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai   tevékenységeiről.

Írás: Tud rövid, egyszerű  jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Tud rövid,egyszerű  jegyzetet, üzenetet vagy  üzleti  jellegű, például köszönőlevelet írni.

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió‐ és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő  témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti a világos, mindennapi   munkájával vagy ismert üzleti témákkal kapcsolatos beszéd lényegét. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió‐  és tévéadásokból, amelyek   munkáról vagy üzleti eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének   megfelelő témákról szólnak, ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek.

Szövegértés – Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket.

Beszéd – Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely üzleti út során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, a munkájának, szakterületének megfelelő társalgásban.

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű  kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag:  Ki tudja magát fejezni egyszerűbb kifejezésekkel a munkahelyén, röviden tud beszélni céljairól, munkájáról.

Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag:  Munkájával  kapcsolatos élményeiről és benyomásairól üzleti leveleket tud írni.

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről, szakterületéről, ismert üzleti témákról szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti az üzleti előadásokat, tudja követni a tárgyalásokon elhangzó lényegi információkat. Érti a híreket a tévében, rádióban.

Szövegértés – Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, melyek munkahelyén és munkájával kapcsolatosan készültek. Érti a megfogalmazott véleményeket és szakmai érveléseket.

Beszéd – Társalgás: Anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes a munkahelyi tárgyalások során. Az üzleti életben ki tudja fejteni véleményét.

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, a munkájához tartozó vagy üzleti témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, szakterületéhez tartozó vagy üzleti témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző  lehetőségek előnyeit és hátrányait.

Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni a szakterületéhez tartozó és üzleti témáról. Tud olyan beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Üzleti levelezés során rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Világos és részletes szövegeket tud alkotni a szakterületéhez tartozó és üzleti témáról. Tud olyan beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Üzleti levelezés során rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek.

Szövegértés – Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú, szakterületének megfelelő vagy üzleti témájú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a tévéműsorokat és a dokumentumfilmeket.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú, szakterületének megfelelő vagy üzleti témájú szöveget is megérti.

Szövegértés – Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és szakterületének megfelelő vagy üzleti szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez.

Beszéd – Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyedén és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát az üzleti szituációkban és munkahelyén. Hatékonyan használja az üzleti nyelvezet fordulatait, véleményét és érveit pontosan képes meghatározni és kifejteni.

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Képes összekapcsolni témaköröket egy szakmai tárgyaláson. Képes részletesen elemezni mondanivalóját egy előadás során.

Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani.

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Leveleket, beszámolókat, prezentációkat a megfelelő  stílusban, az üzleti életből merített kifejezőeszközökkel képes megfogalmazni.

Szövegértés – Hallás utáni értés:

Minden nehézség nélkül megérti az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje megszokni az akcentust. Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Minden nehézség nélkül megérti az élőben hallott, médián keresztül sugárzott szakmai műsorokat.

 

Szövegértés – Olvasás:

Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. Üzleti nyelvezetre vonatkozólag:    Nem okoz problémát számára egy bonyolultabb szakmai szöveg értelmezése.

 

Beszéd – Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző  nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik.

 

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Könnyedén részt tud venni bármilyen tárgyalásban szakmájára vonatkozólag, vitát folytat és kezdeményez; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző  nyelvi fordulatokat munkája során.

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.

 

Üzleti nyelvezetre vonatkozólag:  Képes logikusan szerkesztett előadást, prezentációt megtartani, ahol a  a lényeges pontokat kiragadja és megfelelő  nyelvi eszközökkel és szakmai kifejezőeszközökkel kifejti azokat. Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő  szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai elemzést írni. Üzleti nyelvezetre vonatkozólag:  Össze tud foglalni szakmai anyagokat, tud kritikai elemzést írni. Képes szakmai cikkek megfogalmazására.

Jelentkezés

TOP