VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

emelt szintű szakképesítés-ráépülés

A szakképesítés-ráépülés OKJ száma: 55 344 07
A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000272/2014/A017

A képzés időtartama: 320 óra
A képzés ütemezése: heti 1-2 alkalom délután és / vagy szombat.

Mivel foglalkozik egy vállalkozási mérlegképes könyvelő?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni
 • a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni,
 • a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani
 • megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
 • alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét
 • a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni
 • összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat
 • kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét
 • ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat,
 • munkája során használni a számítógépes programcsomagokat
 • közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában
 • vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását
 • elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást
 • részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban

Pályatükör:

 • Számviteli ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Főkönyvi könyvelő
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Bérszámfejtő
 • Pénztáros
 • Számlaellenőr
 • Adatrögzítő
 • Analítikus könyvelő
 • Bérelszámoló
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Számviteli egység vezetője (felsőfokú végzettség megléte esetében)
 • Könyvelő (felsőfokú végzettség megléte esetében)
 • Kontroller, belső ellenőr (felsőfokú végzettség megléte esetében)
 • Szervezetirányítási vezető (felsőfokú végzettség megléte esetében)

A tanfolyam államilag elismert, emelt szintű szakképzettséget tanúsító bizonyítványt ad.

Sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítőt is igényelhet, amely megkönnyíti a külföldi munkavállalást.

Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?

Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség:

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző - vagy
54 344 02 Vállalkozási-és bérügyintéző - vagy
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

A korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámításával kapcsolatban érdeklődjön elérhetőségeinken.

Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása
10775-16 Adózási feladatok ellátása
10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban
11886-16 Számviteli szervezési feladatok a gyakorlatban
10789-12 Elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása

Elméleti és gyakorlati oktatás aránya:

Elmélet: 60 %

Gyakorlat: 40 %

Árak

180.000 Ft

A tanfolyam díja.

100.000 Ft

Várható szakmai vizsgadíj.

Jelentkezés

TOP