ÁLLATORVOSI ASSZISZTENS KÉPZÉS

Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000383

Programkövetelmény azonosító száma: 08415001

Képzési idő: 500 óra

Képzés díja: 250.000 Ft

MIVEL FOGLALKOZIK EGY ÁLLATORVOSI ASSZISZTENS?

A Magyar Állatorvosi Kamaráról (a továbbiakban: Kamara), valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerint állatorvosi asszisztensi tevékenységet az a személy végezhet, aki állatorvosi asszisztensi, illetve azzal egyenértékűként elismert képzettséggel rendelkezik, szerepel az asszisztensi névjegyzékben, praxisengedéllyel rendelkező állatorvos vagy állat-egészségügyi intézmény foglalkoztatottja, és betartja a Kamara állatorvosi asszisztensekre vonatkozó szakmai irányelveinek rendelkezéseit. A Kamara 2020. január 1-jétől hatályos irányelve szerint valamennyi tevékenységi szint esetében legalább ajánlott, állatorvosi szakrendelő, állatkórház és állatklinika esetében pedig kötelező előírás a segítő szakszemélyzet biztosítása, mely létszámának meg kell egyeznie a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvosok számával.

 • Az állatorvosi asszisztens állategészségügyi ismereteinek birtokában közreműködik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai és járványvédelmi feladatok végrehajtásában.

 • Munkáját az állatorvos szakmai irányításával és felügyeletével, annak utasításának megfelelően végzi.

 • Gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről.

 • Képes elvégezni az állatok szűrő- és diagnosztikai vizsgálata során az állatok azonosítását, balesetmentes rögzítését, a vizsgálati terület feltárását.

 • Az egyszerűbb betegségeket az állatorvos utasításai szerint, annak felügyelete mellett kezeli.

 • A sebészeti beavatkozásoknál közreműködik az állatok előkészítésében, valamint segédkezik a sebészeti beavatkozások végrehajtásában.

 • A kezeléseket, műtéteket követően elvégzi az előírt utókezeléseket, beadja a szükséges gyógyszereket. Figyelemmel kíséri a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, időszakosan ellenőrizve a szükséges paramétereket.

 • Feladatát az állatjóléti szempontokat folyamatosan szem előtt tartva látja el. Ismeri a kisállatok és a gazdasági haszonállatok anatómiáját, élettanát, tipikus betegségeit és gyógyításukhoz szükséges alapvető eljárásokat, eszközöket és környezeti kondíciókat.

 • Belátja annak jelentőségét, hogy a szolgáltató-állatorvosi tevékenység során az állatokon alkalmazott beavatkozásokért, kezelésekért a szolgáltató-állatorvos viseli a felelősséget.

 • Részt vesz az állatorvos hatósági élelmiszer-higiéniai, járványvédelmi feladatainak elvégzésében. Szükség esetén elvégzi az elhullott állatok és egyéb állati melléktermékek összegyűjtését és ártalmatlanítását.

 • Közreműködik a laboratóriumi vizsgálatok, mérések elvégzésében, a különféle mintavételezésekben és az elhullott állatok boncolásában.

 • Munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzéséhez megfelelő számítógépes ismeretekkel rendelkezik.

- A résztvevők minden tananyagegység végén számot adnak tudásukról.
- A sikeres (legalább 51 %-os) eredményekről Tanúsítványt kapnak, mellyel az akkreditált vizsgaközpontba képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

Bemeneti feltétel:

 • Érettségi végzettség

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Tananyagegységek:

 • Állatorvosi asszisztens 500 óra

Képzés díja: 250.000 Ft

Egyösszegben

Részletfizetési lehetőség

Képzési program

Kedvezmény: -5%

További kedvezmények

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint.

Képzési program pdf

Fizetési módok:

 • készpénzzel az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • bankkártyával az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • átutalással a következő bankszámlaszámra: 10918001-00000081-92960007 (Kérjük, a közleményben tüntesse fel a képzésben részt vevő nevét és a képzés megnevezését.)

Jelentkezés

TOP