GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000383

A szakképesítés azonosító száma: 4 0119 01 (programkövetelmény: 01194001)

A szakképesítés megnevezése: Gyógypedagógiai asszisztens

Tanulmányi terület: Pedagógia

Képzés ideje: 2 év (szakgimnáziumi oktatás)

Bemeneti feltétel:

  • Érettségi végzettség

A megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A gyógypedagógiai asszisztensbölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkábanaz intézményen belüli és kívüli programokszabadidős tevékenységek előkészítésébenszervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igényspecifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában,a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
-köznyelvi és szakmai szöveget írni
-információk gyűjtésére
-empátiára, toleranciára
-adekvát kommunikációra
-konfliktusmegoldásra
-a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
-gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
-munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására
-hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve
-nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására
-foglalkozások eszközeinek előkészítésére
-differenciált bánásmódra
-a különleges bánásmódotigénylő gyermek felismerésére
-a gyógypedagógus/pedagógusáltal kijelölt feladatok végrehajtására
-ügyeleti feladatok ellátására -munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

Jelentkezés

TOP