TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ KÉPZÉS

Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000383

Programkövetelmény azonosító száma: 10324017

Képzési idő: 180 óra

Képzés díja: 150.000 Ft

MIVEL FOGLALKOZIK EGY TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ?

A tűzvédelmi szakmai képesítési követelményekről szóló jogszabály a tűzvédelmi szempontból legveszélyesebb gazdálkodó szervezetek, létesítmények számára felsőszintű tűzvédelmi szakember foglalkoztatását vagy megbízását írja elő. A tűzvédelmi főelőadó jellemzően álla-mi, önkormányzati szervek, nagyvállalatok, tőkeerős szervezetek megbecsült, vezetői szintű dolgozójaként, vagy magas szintű szolgáltatást nyújtó vállalkozóként jelentős szerepet tölt be az emberélet és az anyagi javak tűztől való megóvásában.

 • A tűzvédelmi főelőadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként végzi a jogszabályban meghatározott, legmagasabb tűzvédelmi kockázati szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmi igazgatását.

 • Feladatai körében szakmailag előkészíti és támogatja a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló vezetői döntéseket, intézkedéseket, szervezi és irányítja a tűzvédelmi szervezetben résztvevők tevékenységét, közreműködik a létesítményi tűzoltóságok megszervezésében, hatékony üzemeltetésében.

 • Munkáját részben önállóan, részben vezetőtársaival, beosztottjaival, valamint a hatóságokkal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el.

 • Intézkedik a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezése, szabályozása, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítése és helyes kezelése, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátása, a létesítmény hatósági ellenőrzése, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatása, valamint a hiányosságok megszüntetése érdekében.

 • Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jog- és szakszerű teljesítése érdekében.

- A résztvevők minden tananyagegység végén számot adnak tudásukról.
- A sikeres (legalább 51 %-os) eredményekről Tanúsítványt kapnak, mellyel az akkreditált vizsgaközpontba képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

Bemeneti feltétel:

 • Érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: OKJ 53 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés, 10324017

Tananyagegységek:

 • Tűzvédelmi Főelőadó 180 óra

Képzés díja: 150.000 Ft

Egyösszegben

Részletfizetési lehetőség

Képzési program

Kedvezmény: -5%

További kedvezmények

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint.

Képzési program pdf

Fizetési módok:

 • készpénzzel az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • bankkártyával az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • átutalással a következő bankszámlaszámra: 10918001-00000081-92960007 (Kérjük, a közleményben tüntesse fel a képzésben részt vevő nevét és a képzés megnevezését.)

Jelentkezés

TOP