JELENTKEZZEN BGE SZAKNYELVI NYELVVIZSGÁRA AZ ALÁBBI LINKEN!

Ugrás a BGE nyelvvizsgaközpont oldalára

Egynyelvű gazdasági kommunikáció vizsgarendszer feladatainak leírása

Az írásbeli és beszédértés részvizsgák mindhárom szintet tekintve egy napon, egymás után kerülnek megrendezésre. Ezen részvizsgák előtt regisztráció történik, mely létszámtól függően 10-25 percet vehet igénybe.

Az írásbeli részvizsgákon az egy időben kiosztott feladatok esetében a vizsgázó az adott részfeladatok megoldására adott összidőn belül szabadon gazdálkodhat idejével. Az írásbeli részvizsgán szótár – mely egy- vagy kétnyelvű általános (!) szótár lehet, amelyben kizárólag szavak és szócikkek szerepelnek, egyéb oktatói anyagok (pl. mintalevelek, nyelvtani magyarázatok) nem – minden feladat megoldásánál használható.

A beszédértés és a beszédkészség részvizsgán szótár egyik szinten sem használható.

EGYNYELVŰ ALAPFOK (B1)

Írásbeli Nyers-pont Vizsgapont Idő
1. olvasott szöveg értése: 20 pont 20 pont 60 perc

Három, összesen 3000-3500 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a szövegek lényegének, információinak megértését ellenőrző feladatokat old meg idegen nyelven.

2. szakmai szöveg írása: 40 pont  20 pont 60 perc

Idegen nyelven kapott szakmai információk alapján a vizsgázó két idegen nyelvű szöveget készít: (1) feljegyzést, emlékeztetőt, blogbejegyzést, valamint (2) levelet, e-mailt, tájékoztató anyagot ír. Az első szöveg 70-80 szó, a második szöveg 80-100 szó terjedelmű.

Az írásbeli részvizsga összideje 2 óra.
Írásbeli típus esetén összesen 40 pont szerezhető.
Beszédértés Nyers-pont Vizsgapont Idő
Hallott szöveg értése 20 pont 20 pont 30 perc

A vizsgázó 3-4 perc összterjedelmű szöveg(ek)et hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben és után kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a vizsga végén a végleges válaszokat a megoldólapra jelöli/írja.

Beszédkészség Nyers-pont Vizsgapont
a teljes vizsgán
Idő
1. interjú: 20 pont 30 pont
(a 3 feladat
nyers-
pontszám- összegének
a fele)
15 perc felkészülés
+
15 perc
vizsga

Állásinterjú jellegű szabad beszélgetés, a vizsgázó párbeszédet folytat a vizsgáztatóval a szakmai élettel, munkakörrel kapcsolatos témákban.

2. dokumentumleírás: 20 pont

A vizsgázó egy autentikus szakmai dokumentum (grafikon, táblázat, stb.) funkcióját és tartalmát ismerteti, majd ezekkel kapcsolatos vizsgáztatói kérdésekre válaszol.

3. szakmai szituációs társalgás: 20 pont

A vizsgázó szerepjátékban vesz részt a vizsgáztatóval szakmai szituáció alapján.

Szóbeli típus esetén összesen 50 pont szerezhető.
Komplex típus esetén összesen 90 pont szerezhető.

EGYNYELVŰ KÖZÉPFOK (B2)

Írásbeli Nyers-pont Vizsgapont Idő
1. olvasott szöveg értése: 20 pont 20 pont 60 perc

A vizsgázó 3 autentikus, 4000-4500 n összterjedelmű idegen nyelvű szakmai szöveg alapján a szövegek lényegének és részletes információinak megértését ellenőrző feladatokat old meg.

2. szakmai szöveg írása: 40 pont  20 pont 80 perc

A vizsgázó idegen nyelven megadott szempontok alapján két szöveget készít: (1) üzleti levelet, e-mailt, jelentést, feljegyzést, blogbejegyzést, valamint (2) brosúrát, marketing anyagot, tájékoztató anyagot ír. Az első szöveg 120-140 szó, a második szöveg 140-160 szó terjedelmű, a szövegek hosszába adatok (pl. név, címzés, dátum) nem számítanak bele.

Az írásbeli részvizsga összideje 2 óra 20 perc.
Írásbeli típus esetén összesen 40 pont szerezhető.
Beszédértés Nyers-pont Vizsgapont Idő
Hallott szöveg értése 20 pont 20 pont 30 perc

A vizsgázó anyanyelvi beszélők által előadott, 4-5 perc összterjedelmű 2 szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben és után kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a vizsga végén a végleges válaszokat a megoldólapra jelöli/írja.

Beszédkészség Nyers-pont Vizsgapont
a teljes vizsgán
Idő
1. interjú: 20 pont 30 pont
(a 3 feladat
nyers-
pontszám- összegének
a fele)
15 perc felkészülés
+
15 perc
vizsga

Állásinterjú jellegű szabad beszélgetés, a vizsgázó párbeszédet folytat a vizsgáztatóval a szakmai élettel, munkakörrel kapcsolatos témákban.

2. dokumentumleírás: 20 pont

A vizsgázó egy autentikus szakmai dokumentum (grafikon, táblázat, stb.) funkcióját és tartalmát ismerteti, majd elvártnál rövidebb beszédprodukció esetében ezekkel kapcsolatos vizsgáztatói kérdésekre válaszol.

3. szakmai szituációs társalgás: 20 pont

A vizsgázó a feladatlapon megadott szakmai szituációt oldja meg a vizsgáztatóval folytatott párbeszédben.

Szóbeli típus esetén összesen 50 pont szerezhető.
Komplex típus esetén összesen 90 pont szerezhető.

EGYNYELVŰ FELSŐFOK (C1)

Írásbeli Nyers-pont Vizsgapont Idő
1. olvasott szöveg értése: 20 pont 20 pont 60 perc

A vizsgázó három, összesen 5500-6000 n összterjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a szöveg lényegének, részletes információinak megértését ellenőrző feladatokat old meg, felismerve az összefüggéseket, a fő- és részinformációkat, illetve a mögöttes jelentéseket.

2. szakmai szöveg írása: 40 pont  20 pont 80 perc

A vizsgázó idegen nyelven megadott szempontok alapján két szöveget készít: (1) üzleti levelet, e-mailt, jelentést, feljegyzést, blogbejegyzést, valamint (2) brosúrát, marketing anyagot, tájékoztató anyagot ír. Az első szöveg 140-160 szó, a második szöveg 180-200 szó terjedelmű, a szövegek hosszába adatok (pl. név, címzés, dátum) nem számítanak bele.

Az írásbeli részvizsga összideje 2 óra 20 perc.
Írásbeli típus esetén összesen 40 pont szerezhető.
Beszédértés Nyers-pont Vizsgapont Idő
Hallott szöveg értése 20 pont 20 pont 40 perc

A vizsgázó 6-7 perc összterjedelmű, 2 autentikus idegen nyelvű szakmai szöveg hangfelvételét hallgatja meg kétszer. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben és után kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a vizsga végén a végleges válaszokat a megoldólapra jelöli/írja.

Beszédkészség Nyers-pont Vizsgapont
a teljes vizsgán
Idő
1. interjú: 20 pont 30 pont
(a 3 feladat
nyers-
pontszám- összegének
a fele)
15 perc felkészülés
+
15 perc
vizsga

Állásinterjú jellegű szabad beszélgetés, a vizsgázó párbeszédet folytat a vizsgáztatóval a szakmai élettel, munkakörrel kapcsolatos témákban.

2. dokumentumértelmezés: 20 pont

A vizsgázó autentikus szakmai dokumentumot (grafikont, táblázatot, ábrát) értelmez, prezentál önállóan és helyez tágabb szakmai összefüggésbe.

3. szakmai szituációs tárgyalás: 20 pont

A vizsgázó a feladatlapon megadott tárgyalási szituációt oldja meg a vizsgáztatóval folytatott párbeszédben.

Szóbeli típus esetén összesen 50 pont szerezhető.
Komplex típus esetén összesen 90 pont szerezhető.

Vizsgahely neve és címe

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

2400 Dunaújváros Pannon kert 1.

Elérhetőségek

Vizsgahely vezetője: Fődiné Nyeste Erika
Adminisztrátor: Fődiné Nyeste Erika
Telefonszám: 25/513-508
E-mail: bge@pok.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 8:00-16:00

TOP