FENNTARTÓNK

Társaságunk, a Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft. fő tevékenységi köre kezdetben az antiszociális magatartású, illetve disszociális személyiségzavarú elítéltek, valamint az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező fogvatartottak, a roma etnikum és a fokozottan hátrányos helyzetű magyar anyanyelvű tanulók oktatása, nevelése, képzése volt. Tapasztalataink szerint az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező bűnelkövetők helyzetét gyökeresen csak gazdasági, társadalmi felemelkedésük változtathatja meg.

Céljaink megvalósítása érdekében 2003-ban létrehoztuk a Pannon Oktatási Központot, ami a 2003/2004-es tanévben még csak általános iskolaként működött, majd a 2004/2005-ös tanévtől iskolánk többcélú intézménnyé vált.

Az iskola – bár az ellátott feladatok köre folyamatosan bővül– a mai napig kiemelt figyelmet fordít a szabadságvesztés büntetésüket töltő fiatalok és felnőttek oktatására is, melyet országos keretek között szervez és irányít.

Több sikeres pályázatot nyújtottunk be a büntetés-végrehajtási intézetekben jogerős szabadságvesztés büntetésüket töltő elítéltek rehabilitációs tevékenységével kapcsolatban, melynek során hangsúlyt fektettünk az oktatáson és képzésen kívül a személyiség terápiás újrarendezésére is, hiszen a fő cél a társadalmi környezetbe való visszailleszkedés segítése, a sikeres reintegráció.

Tudomásunk szerint e tekintetben kezdeményezésünk úttörő jellegű volt, hiszen hasonló célok megvalósítására korábban még nem hoztak létre oktatási intézményt országos működési engedéllyel.

Tapasztalatainkat, melyeket a büntetés-végrehajtási intézetekben végzett munkánk révén szereztünk, az évek során több saját szervezésű, országos jelentőségű konferencián osztottuk meg a szakterület vezetőivel, illetve a téma iránt érdeklődőkkel, továbbá előadóként is több alkalommal támogattuk a büntetés-végrehajtási intézetek szakmai rendezvényeit.

A 2004/2005-ös tanévtől kezdve számos OKJ-s szakképzést valósított meg az intézmény iskolarendszeren kívüli oktatás keretében, a munkaerőpiac igényeihez igazodva, széles képzési palettán. Ezt követően az ellátható tevékenységek bővítésének eredményeként iskolarendszerű szakképzések indítására is lehetőségünk nyílt, így a büntetés-végrehajtási intézetek igényeinek megfelelően az elmúlt években számos festő-mázoló-tapétázó, kőműves és hidegburkoló szakképzés vizsgáját szerveztük meg, de sikeres bizonyítványt szereztek – többek között – szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, logisztikai ügyintéző, kertész, szakács és vendéglátó-eladó tanulóink is a büntetés-végrehajtási intézetek falai között.

OKJ-s képzéseink köre a felmerült tanulói igényeknek megfelelően folyamatosan gyarapodik, felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézményként jelenleg közel hatvan szakmát (iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, valamint iskolarendszerű képzések) oktathatunk.

Székhelyünkön és telephelyeinken is igen széles a megvalósított, vagy éppen futó képzések köre: aktuális szakmai képzéseink elérhetőek az iskola weblapján.

Jelentős eredmény, hogy 2018-ban a tanfolyami oktatáson túl a vizsgáztatásra vonatkozó jogosultságot is megszerezte az intézmény.

A Pannon Oktatási Központ Gimnázium fenntartójaként tevékenyen közreműködtünk abban, hogy a 2011/2012-es tanévben elindulhatott a Pannon Dunaújvárosi Magángimnázium, a város első nappali tagozatos, gimnáziumi oktatást kínáló magániskolája. Elsődleges célunk egy magas színvonalú magángimnáziumi oktatás megvalósítása, mellyel egy teljesen új lehetőséget kínálunk a dunaújvárosi és környékbeli továbbtanulni vágyó, nyolcadik osztályos tanulóknak.

Közeli terveink között szerepel a „hagyományos”, négy évfolyamos gimnáziumi oktatás mellett a „hatosztályos” oktatás meghirdetése is, ami valóban igazi kuriózumnak számít Dunaújvárosban, hiszen ilyen oktatási formát helyben nem kínált korábban még egyetlen intézmény sem a dunaújvárosi diákoknak.

Tanulóink a magángimnáziumban minden tantárgyból magas színvonalú oktatásban részesülnek, emellett kiemelt figyelmet fordítunk a természettudományos tantárgyakra, az informatikai képzésre, valamint az idegen nyelvek oktatására. Délutánonként szükség szerint korrepetálás, vizsgára, (akár emelt szintű) érettségire, felvételire való felkészítés, tehetséggondozás vehető igénybe.

Iskolánk korszerű felszereltsége, és családias hangulatú, igényes, zöld környezete megfelelő keretet biztosít az oktatáshoz, kellemes hangulatot a szabadidős programokhoz. (Az intézményről készült legújabb fényképeinket megtekinthetik galériánkban!) Az iskolában gazdag közösségi élet zajlik: diáksportkör, énekkar, zenekar, színjátszás, kreatív foglalkozások, iskolaújság, stb.. Tanintézményünknek megfogalmazott célja, hogy olyan valós és használható tudást, ismeretanyagot nyújtson diákjainak, melyek segítik a fiatalokat a pályaválasztásban, hogy megtalálják azt a hivatást, mely leginkább megfelel az érdeklődési körüknek, irányultságuknak – hiszen csak ez esetben lehet belőlük elégedett és kiegyensúlyozott ember.

A magángimnáziumi oktatás elindításával párhuzamosan az intézmény megszerezte a jogosultságot, hogy a DExam és az ECL vizsgaközpontok akkreditált nyelvvizsgahelyeként működjön, ezáltal lehetőséget biztosítva diákjainknak, hogy az általuk ismert helyszínen, megszokott környezetben tehessenek vizsgát. Azóta a Pannon Oktatási Központban BGE szaknyelvi és Goethe nyelvvizsgát is tehetnek az érdeklődők – hiszen a vizsgalehetőséggel természetesen nem csak iskolánk diákjai, hanem bármely „külsős” jelentkező is élhet. A nyelvvizsgákon túl informatikai tanfolyamokat is szervez az intézmény, és a jelentkezők ECDL vizsgát tehetnek, ezáltal pedig „Európai Számítógép-használói Jogosítvány”-t szerezhetnek.

Napjainkban a Pannon Oktatási Központ Gimnázium már a nevelés-oktatás, illetve a különböző szakmai képzések széles, s egyben színes palettájával van jelen Dunaújváros Megyei Jogú Város pedagógiai, oktatási életében, illetve várja a település tanulni, továbbtanulni vágyó fiatal (nappali tagozatos), és idősebb (esti tagozatos) polgárait.

Oktatási intézményünk működését aktuálisan négy fő alappillére helyezzük:

Bár mind a négy terület egyformán „édes gyermeke” az intézménynek, vagyis az egyes részterületek szervesen beépültek az Oktatási Központ életébe, ugyanakkor ki is egészítik egymást. Azonban az intézmény fenntartója és vezetője egyáltalán nem titkolja: a legkedvesebb és szívünkhöz a legközelebb álló szervezeti egység a Magángimnázium, amely a központ zászlóshajója kíván lenni, vagyis szakmai tevékenységével, működési színvonalával példát kíván mutatni, egyfajta utat kitaposni a többi terület számára.

A fenntartó kötelezettségei és jogai
Az intézmény-fenntartó, mint másodfokú döntéshozó

TOP