DEMENCIA GONDOZÓ KÉPZÉS

Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000383

Programkövetelmény azonosító száma: 09214001

Képzési idő: 600 óra

Képzés díja: 270.000 Ft

MIVEL FOGLALKOZIK EGY DEMENCIA GONDOZÓ?

Korunknak új kihívással, a társadalom elöregedésével kell szembesülnie. A folyamat magában hordozza az időskorban gyakrabban előforduló megbetegedéseket, köztük a demencia emelkedő számát. A WHO adatai szerint ma Magyarországon 150 000 fő a betegséggel érintett személy él. A demenciával élők önellátó képessége fokozatosan és súlyosan hanyatlik, ami egy fokozott és szakszerű gondozást igényel. Jelentős létszámban veszik igénybe a szociális ellátó rendszer intézményeit. Az 1/2000 (I.07.) SzCsM rendelet 6. § (5a) bekezdés d) pontja előírja, hogy az intézményvezető demens személyeket gondozó bentlakást nyújtó intézmények esetén a gondozó, ápoló és terápiás munkakörök vonatkozásában munkakörönként legalább 1-1 fő, demencia gondozó szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott jelenlétét köteles minden műszakban biztosítani. A társadalmi szükséglet és a jogszabályi előírás okán jelentősen megnövekedett a képzés iránti érdeklődés, ennek következtében releváns a képzés biztosítása.

 • A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja.

 • A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel.

 • Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést.

 • Segítséget nyújt a kognitív zavarok enyhítésében.

 • A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás.

 • Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait.

 • Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával.

 • Kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhezetek során.

 • Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét.

 • Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit.

 • Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával.

 • Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételére.

 • Betartja az elsajátított etikai normákat.

- A résztvevők minden tananyagegység végén számot adnak tudásukról.
- A sikeres (legalább 51 %-os) eredményekről Tanúsítványt kapnak, mellyel az akkreditált vizsgaközpontba képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

Bemeneti feltétel:

 • Alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: Szociális és egészségügyi területen szerzett alapképesítés:

  • A 12/2020. kormányrendelet szerint:

  • Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03)

  • Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06)

  • Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05)

  • Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04)

  • Ápoló (5 0913 03 01)

  • Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02)

  • Gyakorló ápoló (5 0913 03 04)

  • Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09)

  • A 150/2012. (VII. 06.) Kormányrendelet szerint:

  • 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

  • 32 723 01 Ápolási asszisztens

  • 55 723 01 Ápoló

  • 54 720 01 Egészségügyi asszisztens

  • 55 762 01 Foglalkozás-szervező

  • 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

  • 55 762 02 Gerontológiai gondozó

  • 52 723 01 Gyakorló ápoló

  • 54 723 02 Gyakorló ápoló

  • 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens

  • 52 723 03 Gyakorló mentőápoló

  • 54 723 01 Gyakorló mentőápoló

  • 55 723 11 Mentőápoló

  • 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó

  • 54 762 02 Szociális asszisztens

  • 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

  • 54 762 03 Szociális szakgondozó

  • 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

  • szociális munkás

  • okleveles egészségügyi szociális munkás

  • okleveles szociális munkás

  • gyógytornász

  • fizioterapeuta

  • okleveles rehabilitációs szakember

  • mentálhigiénikus

  • diplomás ápoló

  • szociálpedagógus

  • szociális menedzser

  • gerontagógus

Tananyagegységek:

 • Demencia gondozó 600 óra

Képzés díja: 270.000 Ft

Egyösszegben

Részletfizetési lehetőség

Képzési program

Kedvezmény: -5%

További kedvezmények

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint.

Képzési program pdf

Fizetési módok:

 • készpénzzel az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • bankkártyával az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • átutalással a következő bankszámlaszámra: 10918001-00000081-92960007 (Kérjük, a közleményben tüntesse fel a képzésben részt vevő nevét és a képzés megnevezését.)

Jelentkezés

TOP