JELENTKEZÉS NYELVTANFOLYAMRA / NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐRE

A Megjegyzés kivételével minden mező kitöltése kötelező!

Képzésre jelentkező személy személyes adatai:

Legmagasabb iskolai végzettsége:

Képzésre jelentkező személy kapcsolattartási és egyéb adatai:

A képzés költségviselőjének adatai:

Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást igényel:

Nyelv kiválasztása:


teljesen kezdőújrakezdőalapfokközépfokfelsőfok


középfokfelsőfok


teljesen kezdőújrakezdőalapfokközépfokfelsőfok


középfokfelsőfok


teljesen kezdőújrakezdőalapfokközépfokfelsőfok


középfokfelsőfok


teljesen kezdőújrakezdőalapfokközépfokfelsőfok


középfokfelsőfok


teljesen kezdőújrakezdőalapfokközépfokfelsőfok


teljesen kezdőújrakezdőalapfokközépfokfelsőfok


teljesen kezdőújrakezdőalapfokközépfokfelsőfok

Honnan értesült rólunk?
internetről
facebookról
instagramról
újsághirdetésből
ismerősöktől, barátoktól
szórólapról
egyéb forrásból

Amennyiben nem teljesen kezdő, kérjük töltse ki a szintfelmérő tesztet

Nyilatkozat

Fent nevezett jelentkező ezúton nyilatkozom róla, hogy a képzési intézmény általam megjelölt képzésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, az oktatásban való részvétel feltételeit megismertem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el, továbbá a képzési programba való bekacsolódás feltételeinek megfelelek. Az intézmény minőségbiztosítási / irányítási rendszerének panaszkezelését megtekintettem, az abban foglaltakat elfogadom. Tudomásul veszem továbbá azt is, hogy az órák látogatásának elmulasztása, illetve a képzésből való kimaradás nem jelent mentességet a képzési díj megfizetése alól, és nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszafizetésére. A képzési díj visszatérítésre kerül, ha a képzés az intézmény hibájából végleg meghiúsul, és a jelentkezésem azonos tartalmú oktatásra nem osztható be.

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
Az Ön által ebben a Jelentkezési lapban megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben részt vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek betartásával kezelik, használják fel. Megőrzésük időtartama: 3 év. Jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően biztosított.
Az adatkezelő az Intézményünk. Tájékoztatjuk, hogy adatai az intézmény Fenntartója - Humán- Pszicho 2002 Nonprofit Kft., az intézmény pénzügyi, oktatási, marketing ügyintézői, mint adatfeldolgozók részére kerülnek a törvényi előírásnak megfelelően összegyűjtésre, tárolásra és továbbításra.
A részletes Adatkezelési Tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza, amelyet elérhet az intézmény honlapján.
Amennyiben nem teljesen kezdő, kérjük töltse ki a szintfelmérő tesztet

TOVÁBBI KÉPZÉSEINK

TOP