Jelentkezés iskolarendszerű esti szakgimnáziumra

Nyilatkozat szakképesítésről

Megye:

Megye:

Legmagasabb iskolai végzettsége:

Melyik képzésre szeretne jelentkezni? (kötelező)

A mellékletek mérete egyenként maximum 3MB lehet!
A személyi okmányok és az érettségi bizonyítvány csatolása kötelező, a nyilatkozat választható!

Személyi igazolvány:
Lakcím kártya:
TAJ kártya:

Érettségi bizonyítvány:

Nyilatkozat szakképesítésről:

FONTOS: Amennyiben bizonyítványa elveszett vagy megsemmisült, akkor kérjük, hogy az előző iskolájától kérje meg hitelesített másodlatban.

Nyilatkozat
1. Hozzájárulok személyes irataimnak lemásolásához, tárolásához.
2. Az oktatással kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam. (Ár, időpont, fizetési feltételek)
3. Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap megrendelésnek minősül, így az oktatás megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után.
4. Tudomásul veszem, hogy az oktatás csak megfelelő létszám esetén indul.
5. Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
6. Tudomásul veszem, hogy az esti felnőttoktatás által TB ellátásra nem vagyok jogosult.

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
Az Ön által ebben a Jelentkezési lapban megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben részt vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek betartásával kezelik, használják fel. Megőrzésük időtartama: 5 év. Jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően biztosított.
Az adatkezelő az Intézményünk. Tájékoztatjuk, hogy adatai a KIR rendszer (Köznevelés Információs Rendszer), az intézmény Fenntartója - Humán- Pszicho 2002 Nonprofit Kft., az intézmény pénzügyi, oktatási, marketing ügyintézői, mint adatfeldolgozók részére kerülnek a törvényi előírásnak megfelelően összegyűjtésre, tárolásra és továbbításra.
A részletes Adatkezelési Tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza, amelyet elérhet az intézmény honlapján.

TOVÁBBI KÉPZÉSEINK

TOP