Jelentkezés informatikai képzésre és ICDL vizsgára

Legmagasabb iskolai végzettsége: Jelölje X-el!

általános iskola 8. osztálynál kevesebb
szakiskola
befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam
gimnáziumi érettségi
szakirányú felsőfokú végzettség
8 évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
speciális szakiskola
befejezett gimnáziumi 12 évfolyam
technikumi végzettség
befejezett 10. évfolyam
szakmunkás-képző iskola
szakközépiskolai érettségi
felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma

Munkajogi státusz:
Alkalmazott
Vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag
Munkanélküli
Tanuló, fizetés nélküli gyakornok
Nyugdíjas
Munkaképtelen (rokkant)
Gyeden, gyesen, gyeten lévő
Háztartásbeli
Egyéb inaktív

Honnan értesült rólunk?
internetrőlújsághirdetésbőlismerősöktől, barátoktólszórólaprólegyéb forrásból

Nyilatkozat

Fent nevezett jelentkező ezúton nyilatkozom róla, hogy a képzési intézmény általam megjelölt képzésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, az oktatásban való részvétel feltételeit megismertem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el, továbbá a képzési programba való bekacsolódás feltételeinek megfelelek. Az intézmény minőségbiztosítási / irányítási rendszerének panaszkezelését megtekintettem, az abban foglaltakat elfogadom. Tudomásul veszem továbbá azt is, hogy az órák látogatásának elmulasztása, illetve a képzésből való kimaradás nem jelent mentességet a képzési díj megfizetése alól, és nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszafizetésére. A képzési díj visszatérítésre kerül, ha a képzés az intézmény hibájából végleg meghiúsul, és a jelentkezésem azonos tartalmú oktatásra nem osztható be.

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
Az Ön által ebben a Jelentkezési lapban megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben részt vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek betartásával kezelik, használják fel. Megőrzésük időtartama: 3 év. Jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően biztosított.
Az adatkezelő az Intézményünk. Tájékoztatjuk, hogy adatai az intézmény Fenntartója - Humán- Pszicho 2002 Nonprofit Kft., az intézmény pénzügyi, oktatási, marketing ügyintézői, mint adatfeldolgozók részére kerülnek a törvényi előírásnak megfelelően összegyűjtésre, tárolásra és továbbításra.
A részletes Adatkezelési Tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza, amelyet elérhet az intézmény honlapján.

A tanfolyammal kapcsolatos költségek:

TOVÁBBI KÉPZÉSEINK

TOP