Felvételi előkészítő 6. évfolyamos tanulók részére

Kedves érdeklődő Diákok, Tisztelt Szülők!

Iskolánk, a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium a 2019/2020. tanévtől hat évfolyamos gimnáziumi oktatást indít, emelt idegen nyelvi óraszámokkal.

A gimnáziumba történő felvételhez a hozott pontok mellett a jelentkezőknek a központi írásbeli felvételit kell megírniuk matematika, valamint magyar nyelv és irodalom tárgyakból. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a jelentkező diákoknak, hiszen felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk, (folyamatos becsatlakozási lehetőséggel) az alábbiaknak megfelelően:

 alkalom


matematika
szerdánként 16.00-17.40
2x45 perc


magyar nyelv és irodalom
csütörtökönként 15.30-17.10
2x45 perc

1.

november 07.

november 08.

2.

november 14.

november 15.

3.

november 21.

november 22.

4.

november 28.

november 29.

5.

december 05.

december 06.

6.

december 12.

december 13.

7.

december 19.

december 20.

8.

január 09.

január 03.

9.

január 16.

január 10.

Az előkészítőt lezáró verseny: 2019. január 17-én (csütörtökön) délután.

Központi felvételi: 2019. január 19. (szombat)

 

Az előkészítő ára 10.000 Ft tantárgyanként.

Jelentkezni a tanuló nevének, iskolájának és lakcímének megküldésével lehet az info@pok.suli.hu e-mail címen.

Érdeklődni a 06/30 696-3607-es telefonszámon lehet.

Tisztelettel:

Baráth Gyula
igazgatóhelyettes

Intézményvezetői érvek a hat évfolyamos oktatás mellett

Feladatellátásunk, működésünk egy új szakaszához érkezett, hiszen a következő, 2019/2020-as tanévtől indul köznevelési intézményünkben a hat évfolyamos gimnáziumi képzés, oktatás, azaz a „hat osztályos kisgimi”.

Nos, mégis mi vezérelt bennünket az irányban, hogy épp ezen iskolatípus beindítását válasszuk, milyen előnyeit látjuk ezen képzési formának a felsőoktatás felé vezető úton? Amennyiben a kortárs oktatáspolitikát veszem alapul, a hat osztályos intézményi formát azzal a céllal hívta életre a szakma, miszerint intézményes keretet biztosítson a korai tehetséggondozásnak, a szellemiek terén kiemelkedő teljesítményt mutató prepubertás gyermekeknek. Ezáltal megfelelőbb intézményes tanulást, intenzívebb, szélesebb képzési formát tudnak biztosítani számukra.

Magam is úgy gondolom, egyrészt pszichológiai szempontból is optimális életkori szakasz ez a gyermekek számára az intézményváltás szempontjából – a közösségi adaptációt tekintve is –, az alapfokú, illetve a gimnáziumi képzési forma között, mind a tudás elsajátításának formáit tekintve, de a fejlődés-lélektani sajátosságok törvényszerűségeit figyelembe véve is.

A tehetséges, szorgalmas, illetve tettre kész tanulók az adott fejlődési szakaszban, a pubertás kezdeti fázisában a teherbírás és az információvágy azon szakaszába lépnek, amikor korlátlanul képesek az új ismeretek befogadására és annak feldolgozására.

Több idő jut azok elmélyítésére és feldolgozására, az irányultság megállapítására, annak kikristályosodására, továbbá így a helyes és megfelelő pályaorientációra is. Ami pedig alapvető követelmény, a szükséges nyelvi kompetenciák kialakítására, a nyelvvizsgák abszolválására is.

A hat évfolyamos gimnázium tehát a szellemiekben tehetséges fiataloknak olyan képzését szolgálja – véleményem szerint is –, akik céltudatosan készülnek a továbbtanulásra, a felsőoktatásba, a kiművelt emberfővé válásra. A szellemi tehetség kibontakoztatása pedig a legfontosabb nemzeti kincsünk.

Széchenyi óta tudjuk, hogy a magyarság felemelkedésének garanciája a kiművelt emberfők sokasága!

Borgulya Zoltán
igazgató

TOP