INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ ÉS KISEGÍTŐ KÉPZÉS

Engedélyszám: B/2020/000026

A képzés minimális óraszáma: 160 óra.

Elméleti képzési idő aránya: 30 %, azaz  48 óra

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %, azaz: 112 óra.

Képzési díj: 15 fős csoport esetén: 95.000,-Ft/fő

A Képzés Bemeneti feltétel:

- alapfokú iskolai végzettség

- foglalkozás-egészségügyi alkalmassági követelmény

A legjellemzőbben betölthető munkakörök

A munkaterület rövid leírása:

Intézménytakarító: formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi szintű szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző, emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagokat távolít el vagy tart távol szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott gépek alkalmazásával, tervezett időben.

 

A képzést sikeresen elvégző képes:

 –    megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat

 –    felismerni a burkolatokat és szennyeződéseket, ismerni azok fizikai és kémiai tulajdonságait, és képes dönteni a modulban szereplő eljárások és technológiák alkalmazásáról

 –    alkalmazni a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket

Képzési követelmények

A képzés szakmai követelménymoduljainak megnevezése: Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.

A képzés sikeres befejezését követően a képzésben résztvevők Tanúsítványt kapnak, amelynek feltétele a modulzáró vizsga minimum 51 %-os szinten való teljesítése, valamint az, hogy a képzésben résztvevő hiányzása ne haladja meg a képzés összes óraszámának 20%-át.

Gyakorlati modulzáró vizsgatevékenység leírása:

 A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I. bemutatása.

 A vizsgafeladat ismertetése: 20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint kettő, egy kézi eszköz és egy géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, az elvárható normaidő szerint minimum 15-15 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben a vizsgáztató kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.

A vizsgafeladat időtartama:   60 perc

A vizsgafeladat súlyaránya:   100%

Képzési díj: 15 fős csoport esetén: 95.000,-Ft/fő

Egyösszegben

Részletfizetési lehetőség

 

Kedvezmény: -5%

További kedvezmények

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint.

Fizetési módok:

  • készpénzzel az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

  • bankkártyával az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

  • átutalással a következő bankszámlaszámra: 10918001-00000081-92960007 (Kérjük, a közleményben tüntesse fel a képzésben részt vevő nevét és a képzés megnevezését.)

Jelentkezés

TOP