PANNON OKTATÁSI KÖZPONT működésének kezdetei 2005-ig nyúlnak vissza, ekkor vettük birtokba Dunaújváros Kertvárosában az üres óvoda épületét. Akkoriban néhány felnőttképzési tanfolyam megszervezése és lebonyolítása mellett gőzerővel fejlesztettük tevékenységi körünket, amelyet a tanulóközösség pozitívan fogadott!

Napjainkra a Pannon Oktatási Központ a nevelés - oktatás, illetve a különböző szakmai képzések széles, s egyben színes palettájával van jelen Dunaújváros Megyei Jogú Város pedagógiai, oktatási életében, illetve várja a település tanulni, továbbtanulni vágyó fiatal – nappali tagozatos –, és idősebb – esti tagozatos – polgárait.

Oktatási intézményünk működését négy fő alappillére helyezzük :

  • POK Dunaújvárosi Magángimnázium
  • a felnőttoktatás;
  • a felnőttképzés;
  • továbbá a nyelvi képzések, a nyelvoktatás, és nyelvvizsgáztatás.

Bár mind a négy terület egyformán „édes gyermeke” az intézménynek, vagyis az egyes részterületek szervesen beépültek az Oktatási Központ életébe, valahol ki is egészítik egymást. Azonban az intézmény fenntartója és vezetője egyáltalán nem titkolja: a legkedvesebb és szívünkhöz a legközelebb álló szervezeti egység a Magángimnázium, amely a központ zászlóshajója kíván lenni, vagyis szakmai tevékenységével, működési színvonalával példát kíván mutatni, egyfajta utat kitaposni a többi terület számára.

A Magángimnázium életre hívásának időszakában a „Tudás, tapasztalat, jövő” szlogennel kívántuk röviden megfogalmazni a hitvallásukat, avagy inkább összefoglalni a legfontosabb célokat.
Hiszen mára már közhely: aki iskolát működtet, a jövőt építi,a jövőnek dolgozik. Ez az állítás amellett, hogy kissé talán elcsépelt, azonban mégis helytálló, hiszen az eredményesség mutatói csak jóval később igazolják vissza a bejárt út, az elvégzett munka helyességét, helytállóságát!

Ezért a gimnáziumi oktatást azon családok gyermekeinek ajánljuk, akik mindenképpen a felsőoktatást, a továbbtanulást célozzák meg, tehát a jövő értelmiségének! Hisszük, hogy a színvonalas oktatási, nevelési folyamatban elhivatott pedagógusaink felismerik és megfelelően bontakoztatják ki az iskola tehetségfejlesztő programokon keresztül a mindenkiben benne szunnyadó tehetséget, a tanulói képességek javát!

TOP