Jelentkezés „Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig” tanfolyamra és ECDL vizsgára

Legmagasabb iskolai végzettsége: Jelölje X-el!

általános iskola 8. osztálynál kevesebb
szakiskola
befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam
gimnáziumi érettségi
szakirányú felsőfokú végzettség
8 évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
speciális szakiskola
befejezett gimnáziumi 12 évfolyam
technikumi végzettség
befejezett 10. évfolyam
szakmunkás-képző iskola
szakközépiskolai érettségi
felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma

Munkajogi státusz:
Alkalmazott
Vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag
Munkanélküli
Tanuló, fizetés nélküli gyakornok
Nyugdíjas
Munkaképtelen (rokkant)
Gyeden, gyesen, gyeten lévő
Háztartásbeli
Egyéb inaktív

Regisztrációs számmal rendelkezik-e?
nem
igen
Ha igen, a kártya száma:

Mire jelentkezik:
Tanfolyamra és vizsgára
Csak Tanfolyamra
Csak vizsgára

Választott tanfolyamok, modulok:
ECDL BASE – 4 modul
ECDL STANDARD– 7 modul

ECDL BASE – 4 modul esetén:
Kötelező modulok:
Számítógépes alapismeretek 16 óra
Szövegszerkesztés 30 óra
Online alapismeretek 14 óra
Választható modulok (1 db):

Táblázatkezelés 30 óraAdatbáziskezelés 30 óraPrezentáció 30 óraKépszerkesztés 20 óraWebszerkesztés 20 óraIT-biztonság 30 óraE-hitelesség 30 óraKözösségi média 20 óra

ECDL STANDARD– 7 modul esetén:
Kötelező modulok:
Számítógépes alapismeretek 16 óra
Szövegszerkesztés 30 óra
Táblázatkezelés 30 óra
Online alapismeretek 14 óra
Választható modulok (3 db):

Adatbáziskezelés 30 óraPrezentáció 30 óraKépszerkesztés 20 óraWebszerkesztés 20 óraIT-biztonság 30 óraE-hitelesség 30 óraKözösségi média 20 óra

Honnan értesült rólunk?
internetrőlújsághirdetésbőlismerősöktől, barátoktólszórólaprólegyéb forrásból

Nyilatkozat

Fent nevezett jelentkező ezúton nyilatkozom róla, hogy a képzési intézmény általam megjelölt képzésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, az oktatásban való részvétel feltételeit megismertem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el, továbbá a képzési programba való bekacsolódás feltételeinek megfelelek. Az intézmény minőségbiztosítási / irányítási rendszerének panaszkezelését megtekintettem, az abban foglaltakat elfogadom. Tudomásul veszem továbbá azt is, hogy az órák látogatásának elmulasztása, illetve a képzésből való kimaradás nem jelent mentességet a képzési díj megfizetése alól, és nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszafizetésére. A képzési díj visszatérítésre kerül, ha a képzés az intézmény hibájából végleg meghiúsul, és a jelentkezésem azonos tartalmú oktatásra nem osztható be.

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
Az Ön által ebben a Jelentkezési lapban megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben részt vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek betartásával kezelik, használják fel. Megőrzésük időtartama: 3 év. Jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően biztosított.
Az adatkezelő az Intézményünk. Tájékoztatjuk, hogy adatai az intézmény Fenntartója - Humán- Pszicho 2002 Nonprofit Kft., az intézmény pénzügyi, oktatási, marketing ügyintézői, mint adatfeldolgozók részére kerülnek a törvényi előírásnak megfelelően összegyűjtésre, tárolásra és továbbításra.
A részletes Adatkezelési Tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza, amelyet elérhet az intézmény honlapján.

TOVÁBBI KÉPZÉSEINK

TOP