KATASZTRÓFAVÉDELMI MUNKATÁRS KÉPZÉS

Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000383

Programkövetelmény azonosító száma: 10324006

Képzési idő: 350 óra

Képzés díja: 210.000 Ft

MIVEL FOGLALKOZIK EGY KATASZTRÓFAVÉDELMI MUNKATÁRS?

A Katasztrófavédelmi törvény a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény részére kötelezettségeket állapít meg. E kötelezettségek teljesítéséhez célszerű katasztrófavédelmi munkatársat alkalmazni azon gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, intézményeknek, melyeknek a Katasztrófavédelmi törvény polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat határoz meg. A Katasztrófavédelmi munkatárs ismeri a Katasztrófavédelem polgári védelmi és iparbiztonsági feladatait. A jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés hatékonyabb, szakszerűbb, ha Katasztrófavédelmi munkatárs végzettséggel rendelkező személy végzi és közreműködik a katasztrófavédelmi (védelmi) tervek és dokumentumok elkészítésében. A Katasztrófavédelmi munkatárs a szakterületén szakmai iránymutatás mellett képes munkát végezni.

 • A katasztrófavédelmi munkatárs a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények vezetőjének a jogszabályokban meghatározott polgári védelmi és iparbiztonsági feladatainak végrehajtásában nyújt szakmai segítséget.

 • A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervével tervezi, szervezi a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények katasztrófavédelmi feladatait.

 • Részt vesz a katasztrófavédelmi kockázatbecslés végrehajtásában, meghatározza a település kockázatbecslése és katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján a gazdálkodó szervezet veszélyeztetettségét és kidolgozza a lakosságvédelmi feladatait, szükség esetén közreműködik a veszély-elhárítási terv elkészítésében.

 • Hatósági kijelölő határozat alapján polgári védelmi szervezetet hoz létre, tagjait felkészíti, gondoskodik a technikai eszközök biztosításáról a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények logisztikai biztosítási alapfeladatainak meghatározása révén.

 • Közreműködik a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények dolgozóit érintő katasztrófa-védelmi feladatok meghatározásában, összeállítja a védelmi terveket (belső védelmi terv, súlyos káresemény elhárítási terv).

 • Figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények iparbiztonsággal kapcsolatos feladatait, koordinálja ezek végrehajtását, elemzi az ipari tevékenységek és technológiák kockázatát.

 • Részt vesz a katasztrófavédelmi hatóság részére benyújtandó polgári védelmi és iparbiztonsági dokumentumok elkészítésében.

 • Előkészíti a veszélyes üzem üzemazonosításának dokumentumait, szükség esetén a veszélyesáru-szállítást.

 • Kapcsolatot tart az eseménykezelés szabályainak megfelelően a havária események (legjellemzőbben árvíz, beavatkozás veszélyes anyag jelenlétében) során az együttműködő szervek-kel és szervezetekkel.

 • Kapcsolatot tart a katasztrófavédelem hatósági, iparbiztonsági szakterületeivel, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításának szabályai szerinti hatóságokkal.

- A résztvevők minden tananyagegység végén számot adnak tudásukról.
- A sikeres (legalább 51 %-os) eredményekről Tanúsítványt kapnak, mellyel az akkreditált vizsgaközpontba képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

Bemeneti feltétel:

 • Érettségi végzettség

Tananyagegységek:

 • Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi- iparbiztonsági) 350 óra

Képzés díja: 210.000 Ft

Egyösszegben

Részletfizetési lehetőség

Képzési program

Kedvezmény: -5%

További kedvezmények

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint.

Képzési program pdf

Fizetési módok:

 • készpénzzel az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • bankkártyával az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • átutalással a következő bankszámlaszámra: 10918001-00000081-92960007 (Kérjük, a közleményben tüntesse fel a képzésben részt vevő nevét és a képzés megnevezését.)

Jelentkezés

TOP