MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS (GAZDA RÉSZSZAKMÁJA) KÉPZÉS

Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000383

Gazda alapszakma azonosító száma: 4 0811 17 04

Kezdőknek

Képzési idő: 240 óra, kb. 6 hónap

Képzés díja: 170.000 Ft

Gyakorlottaknak előzetes tudásmérés alapján

Képzési idő: 1 hónap online támogatott felkészülés + 1 gyakorlati nap

Képzés díja: 90.000 Ft

MIVEL FOGLALKOZIK EGY MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS?

 • A mezőgazdasági munkás általános, alapvető mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes a szakszerű munkafeladatok ellátására, az egyszerű mezőgazdasági munkák végzésére.

 • A részszakképesítéssel rendelkező földmunkát, talajelőkészítést, talajmunkát, vetést, palántázást, ültetést, növényápolást végez, ellátja a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat, betakarítja, válogatja, tisztítja, tárolásra előkészíti, tartósítja, tárolja az élelmiszer- és takarmány céljára termesztett növényt, elvégez gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat, irányítás mellett állatot gondoz, takarmányoz, elláthat tartástechnológiai feladatokat, gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javításokat végez, betartja, a környezet-, tűz- és munkavédelmi, a személyi és élelmiszerhigiéniai követelményeket, előírásokat.

 • Szakmai irányítás mellett, részt vesz a szántóföldi és kertészeti (gyümölcs, zöldség, szőlő) növények termelésével, gazdasági állatok tartásával és tenyésztésével, értékesítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában, elvégzi a számára megjelölt egyszerű vagy idényjellegű mezőgazdasági munkafeladatokat.

- A résztvevők minden tananyagegység végén számot adnak tudásukról.
- A sikeres (legalább 51 %-os) eredményekről Tanúsítványt kapnak, mellyel az akkreditált vizsgaközpontba képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

Bemeneti feltétel:

 • Alapfokú iskolai végzettség

 • Foglalkozás- egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Tananyagegységek:

 • Növénytermesztési ismeretek - elmélet: 36 óra, gyakorlat: 36 óra

 • Zöldségtermesztési alapismeretek - elmélet: 16 óra, gyakorlat: 16 óra

 • Általános gyümölcstermesztési ismeretek - elmélet: 3 óra, gyakorlat: 3 óra

 • Állattartási ismeretek alapjai - elmélet: 12 óra, gyakorlat: 12 óra

 • Állattenyésztés alapismeretei - elmélet: 10 óra, gyakorlat: 10 óra

 • Takarmányozástani alapismeretek - elmélet: 21 óra, gyakorlat: 21 óra

 • A mezőgazdasági erőgépek felépítése és működése, a belső égésű motorok - elmélet: 4 óra, gyakorlat: 4 óra

 • Mezőgazdasági munkagépek ismeretei - elmélet: 18 óra, gyakorlat: 18 óra

Képzés díja: 170.000 Ft
Gyakorlottaknak előzetes tudásmérés alapján a képzés díja akár: 90.000 Ft

Egyösszegben

Részletfizetési lehetőség

Képzési program

Kedvezmény: -5%

További kedvezmények

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint.

Képzési program pdf

Fizetési módok:

 • készpénzzel az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • bankkártyával az iskola pénztárában (munkanapokon 08:00-16:00): Pannon Oktatási Központ Gimnázium - 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

 • átutalással a következő bankszámlaszámra: 10918001-00000081-92960007 (Kérjük, a közleményben tüntesse fel a képzésben részt vevő nevét és a képzés megnevezését.)

Jelentkezés

TOP